Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VELKOMMEN TIL VIK SKOLE

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VELKOMMEN TIL VIK SKOLE"— Utskrift av presentasjonen:

1 VELKOMMEN TIL VIK SKOLE
Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn det ene er røtter det andre er vinger (Lee Ezell)

2 Samarbeidspartnere KPPT Helsestasjonen Barnevernet Kulturskolen

3 Vik skoles plattform Vår skole skal ha et trygt og godt miljø, hvor alle har lyst til å være. Vi legger vekt på tilpasset opplæring, og bruker varierte læringsmetoder. Vi ønsker å ha elevenes læring i sentrum, og at elevene utvikler gode rutiner for læring. Barna skal ha medbestemmelse og medansvar for egen læring. Hjem og skole skal sammen arbeide for en god og meningsfylt arbeidsplass. Vi ønsker et samarbeid som bærer preg av åpenhet, gjensidig respekt, felles normer og lojalitet.

4 Elevsyn Vi har elevene i sentrum, og vil at de skal: Oppleve trygghet
Ta egne valg Være aktive å undre seg Oppleve mestering Lære å vurdere eget arbeid og se sine egne muligheter. Være inkluderende og vise respekt Stille opp for hverandre Tilhøre et fellesskap

5 Individuelt tilpasset opplæring
Opplæringsloven: Opplæringen skal tilpasses evnene og forutsetningene hos den enkelte elev.

6 Individuelt tilpasset opplæring
På Vik bruker vi varierte læringsmetoder og ulike læringsarenaer. Vi tar utgangspunkt i elevene og de fysiske rammene vi til enhver tid har. Den enkelte elev har rett til å få lærestoffet lagt til rette i forhold til: Innhold, tid, nivå, læringsstrategi, men på gruppenivå først og fremst Verktøyene våre for å få til dette er blant annet: mapper, elevsamtaler, varierte arbeidsmetoder, digitale verktøy, kartlegging,

7 Kontaktlærer. Kontaktlærer har ansvaret for den enkelte elev i sin gruppe på 12 – 15 elever. Alle kontaktlærerne på trinnet har felles ansvar for alle på trinnet og for undervisningen. Organiseringen kommer vi tilbake til i mai.

8 Organiseringen Hvorfor trinn/gruppe?
Bedre ivaretagelse av individuell tilpasset opplæring. Bedre oversikt over den enkelte elev og elevgruppe. Bedre ressursutnyttelse Bedre oppfølging ved bruk av elevsamtale

9 Organisering og grupper på 1. trinn 2009/10 Vik
Den mest sannsynlige organiseringsformen: Flere kontaktlærergrupper 2 rom og tilhørende grupperom Mulighet for bruke andre rom for å organisere annerledes.

10 Ressursene på skolene Elevene Ansatte Foreldrene
Kjenner barna, og kan hjelpe oss og gi oss innspill på hvordan barna lærer best Det dere sier om skolen og de ansatte hjemme, påvirker deres barns læringssituasjon, positivt og negativt. Dersom dere har noe negativt å si, ta kontakt med oss, ikke la barna delta i det.

11 Hjem – skole samarbeid Meldemappe Halvårsplaner, ukeplaner
(planleggingsbok) Kontakt pr telefon, etc. Elevsamtaler Konferanser Foreldremøter Råd og utvalg: Foreldrekontakter Foreldremøter Foreldrerådsmøte Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) Samarbeidsutvalget (SU)

12 Hjem – skole samarbeid ««
Foreldre har hovedansvaret for elevenes oppvekst og læring. Vik skole Hole kommune Viksveien 30 3530 Røyse Eller elektronisk, Dersom dere må ta barna fri fra skolen, skal det søkes på forhånd. Søknaden sendes: ««

13 Viktige opplysninger fra foreldre til skolen
Forandringer i familiesituasjonen, som påvirker elevens hverdag. Hvem har hovedansvaret for omsorgen, og hvem skal ha informasjon fra skolen Adresseforandring Forandring på telefon hjemme eller arbeid Sykdommer eller spesielle ting som gjør at eleven sliter

14 Uka på Vik skole Mandag: 8.15 – 13.45 Tirsdag: 8.15 – 11.55
Onsdag og torsdag: alle starter 08.15, onsdag vil halve trinnet ha 4 timer (til 11.55), og andre halvdelen ha 6 timer (til 13.45), torsdag vil være motsatt. Fredag: 8.15 – 11.55

15 Hva kan barna forberedes på?
V/Ellen G. Miksch

16 Skoleskyss Grense for å få skoleskyss:
1. trinn: 2 kilometer fra dør til dør 2. – 10 trinn: 4 kilometer

17 Buss Nettbuss har ansvaret på bussen
Vi har et svært godt og tett samarbeid med nettbuss 1. trinns lærerne møter elevene på morgenen de første ukene og ”teller” dem av bussen 1. trinns lærerne følger elevene på bussen de første ukene Vi har bussvakter når elevene skal hjem til vanlig


Laste ned ppt "VELKOMMEN TIL VIK SKOLE"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google