Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kva kan kyrkja lære av skulen? Å lære å lære Meiningsfull læring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kva kan kyrkja lære av skulen? Å lære å lære Meiningsfull læring."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Kva kan kyrkja lære av skulen? Å lære å lære Meiningsfull læring

3 Fokus og motivasjon Oppdraget og målgruppe •Trusopplæring •Barnet og ungdomen •Teologi, pedagogikk, utviklingspsykologi •Motivasjon,- den indre drivkrafta hos målgruppa og hos staben

4 Læringsomgrepet •Endring av atferd på grunnlag av erfaring •Både prosess og resultat •Sosial samanheng •Kunnskap •Ferdighet •Holdning •”Å bygge kompetanse”

5 Planlegging av læring Didaktisk relasjonsmodell •Gruppeføresetnader •Mål •Rammefaktorar •Arbeidsmåtar •Innhold •Vurdering

6 Pedagogisk refleksjon ”Erfaring er ikke det som hender en mann, det er hva en mann gjør med det som hender ham,” Th Huxley ”Not only learning by doing, but also by thinking of what you are doing,” John Dewey •Kolbs modell •Erfaringslæring •Dobbelkretslæring

7 Ein lærande organisasjon/ ei lærande kyrkje Kjenneteikn •Personleg meistring •Mentale modellar •Felles visjon •Gruppelæring •Systemtenking

8 Å skape eit læringsmiljø for dei vaksne •Uformell læring/ planlagt læring •Anerkjenning av den enkelte sin kompetanse, medverknad og involvering •Samarbeid, åpenhet og tillit, verdsetjing av mangfaldet, støtte •Arbeidsmiljø og kommunikasjon •Struktur, tid til refleksjon

9 Mi eiga læring •”Begynnelsen til visdom er å kunne tie stille” Goethe •Eg lærer noko kvar dag i møte med menneske, dersom eg tek meg tid til å vere stille •Å separere det som skjer rundt meg frå det som skjer i meg •Metalæring, refleksjon over refleksjonen •Coaching

10 Først blank Så lærer du litt Og du syntes du kan mye Så lærer du mer og forstår at du kan lite Så lærer du noe nytt og bruker det lille du forstår at du kan til å lære bedre Læring er å forstå Livslang læring er å forstå mer

11


Laste ned ppt "Kva kan kyrkja lære av skulen? Å lære å lære Meiningsfull læring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google