Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Entreprenørskap i lærarutdanningen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Entreprenørskap i lærarutdanningen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Entreprenørskap i lærarutdanningen
Ivar A. Offerdal

2 ENTREPRENØRSKAP ”Utvikling av kompetanse i entreprenørskap må inngå som en del av utdanningen på alle nivå.” (s.113) St. melding nr /2004

3 ENTREPRENØRSKAP Grunnskulen og den vidaregåande opplæringa må vere eit av dei mest sentrale satsingsområde i ein samla strategi for å fremje entreprenørskap. (s.25) Fylkesplanen S. og Fj

4 ENTREPRENØRSKAP St.melding nr.30 2003/2004
”Entreprenørskap innebærer utvikling av både personlige egenskaper, holdninger, formell kunnskap og ferdigheter.” (s.113) St.melding nr /2004

5 ENTREPRENØRSKAP ”Kunnskap og ferdigheter omhandler hva som må gjøres for å etablere ny virksomhet, og hvordan man lykkes med å utvikle en ide til praktisk og målrettet aktivitet.” St.melding nr

6 ENTREPRENØRSKAP Fylkesplanen S. og Fj. 2005 -2008
Her tolkar vi entreprenørskap som ei form for livshaldning som gjev seg til kjenne på ulike område – i arbeid, på skulen, i heimen og fritida. Det er snakk om å utvikle ein entreprenørskapskultur med vekt på læring av personlege haldningar. Fylkesplanen S. og Fj

7 ENTREPRENØRSKAP evne til å sjå ressursar og mulegheiter lokalt og til å vera nyskapande både i arbeidsliv og samfunnsliv kvalifikasjonar til å bruka ressursane på ein produktiv og meiningsfull måte forståing for konsekvensar av eigne val og handlingar vilje til å ta ansvar for felles arbeidsoppgåver, syna uthaldenheit og stå – på - haldning (KUF-97)

8 ENTREPRENØRSKAP ein som ser mulegheiter, og som gjer noko for å realisera dei….. Dr. Paul DeLargy

9 Entreprenørskap i utdanningssystemet
Det er derfor viktig å fokusere på entreprenørskap i lærerutdanningene, og samtidig formidle tilbud om kompetanseutvikling til lærere som er i arbeid. ”Se mulighetene og gjør noe med dem!” (NHD, UFD, KRD – 2004) s. 7.

10 Entreprenørskap i læreplanane
Dagens læreplaner legger til rette for at skoler og lærere, i samarbeid med næringsliv og eventuelle eksterne organisasjoner, kan ta initiativ til å drive entreprenørskapsopplæring, blant annet gjennom prosjektarbeid. ”Se mulighetene og gjør noe med dem!” (NHD, UFD, KRD – 2004) s. 11.

11 LÆRARUTDANNINGEN I lærerutdanningene er entreprenørskap vektlagt både i grunnutdanningen, samt i videre - og etterutdanningen av skolens personale. Rammeplanene for alle lærerutdanningene beskriver nødvendigheten av å utvikle læringsstrategier som stimulerer til pedagogisk bruk av entreprenørskap i opplæringen. ”Se mulighetene og gjør noe med dem!” s. 15

12 LÆRARUTDANNINGEN Høyskolene er forpliktet til å sørge for at entreprenørskap blir et tverrfaglig emne i lærerutdanningen ved utarbeiding av egen fagplan. Entreprenørskap er imidlertid ikke et eget obligatorisk fag i lærerutdanningen, men den nye studiemodellen gjør det mulig å tilby entreprenørskap som et valgfritt fag innenfor allmennlærerutdanningen. ”Se mulighetene og gjør noe med dem!” s. 15

13 Mål i lærarutdanningen
Økt kompetanse hos lærerne til å drive entreprenørskapsopplæring Flere lærere som velger entreprenørskap som valgfritt emne i allmennlærer - utdanningen Økt samarbeid mellom lærerutdanningen og lokalt næringsliv Flere lærere som tar entreprenørskapskurs ”Se mulighetene og gjør noe med dem!” s. 18

14 Tiltak i lærarutdanningen
Det vert sett av midlar til : Etablering og gjennomføring av studiar i entreprenørskap/innovasjon/arbeidslivs –kunnskap Kompetanseutvikling for lærarar i grunnopplæringa – etterutdanning og vidareutdanning


Laste ned ppt "Entreprenørskap i lærarutdanningen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google