Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Har vi tilstrekkelig kunnskap for en framtidig god marin ressursforvaltning? Reidar Toresen Fiskebåtredernes Forbunds representantskapsmøte Oslo, 13.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Har vi tilstrekkelig kunnskap for en framtidig god marin ressursforvaltning? Reidar Toresen Fiskebåtredernes Forbunds representantskapsmøte Oslo, 13."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Har vi tilstrekkelig kunnskap for en framtidig god marin ressursforvaltning? Reidar Toresen Fiskebåtredernes Forbunds representantskapsmøte Oslo, 13. Februar 2013

3 Havforskningsinstituttets samfunnsoppdrag Havforskningsinstituttet skal utvikle det vitenskapelige grunnlaget for bærekraftig forvaltning av ressursene og miljøet i de marine økosystemene

4 Bærekraftsbegrepet Bevaring for vern –Liten eller ingen bruk av marine ressurser –Liten eller ingen virksomhet hvor det er spor av menneskelig aktivitet Bevaring for bruk –En bærekraftig utvikling skal ivareta den nåværende generasjons behov, uten å ødelegge mulighetene for kommende generasjoner til å tilfredsstille sine behov

5 Hva handler dette om? Fornybare ressurser som kan gi oss langsiktig ”evigvarende” rikdom Kunnskapen gir grunnlag for bærekraftig forvaltningen av dette Det er store økonomiske, internasjonale interesser for bruk av havet - og mange kryssende interesser

6 Hva handler dette om forts. Har vi godt nok trykk på havforskning? Førstehåndsverdien av mat fra havet var ca 45 milliarder (i 2011) Havforskningsinstituttets årlige budsjett er på knappe 1 milliard, hvorav ca 70% går til kunnskapsoppbygging for å gi råd til forvaltningen

7 Faglige utfordringer i havområdene Overvåker vi fiskebestandene godt nok? Hvorfor svikter rekrutteringen? Effekter av klimautviklingen Hva skjer i Arktis?

8 Endret utbredelse av makrell, 1996 - 2012

9 Endret utbredelse av torsk, 2005 - 2011 20052011

10 Norsk vårgytende sild - langtidsvariasjon

11 Kan vi reinvaske oljen? Effekter av oljeutslipp Effekter av forsuring av havet Generell forurensing av de marine økosystemene

12 Utfordringer på kysten Akvakultur Nedgang i fiskeriene Økt menneskelig aktivitet Gruvedrift

13 Status for vår kunnskap Vi beregner utviklingen i fiskebestandene Vi observerer i noen grad hvordan ytre faktorer påvirker bestandene Vi observerer endringer i geografisk utbredelse Det er internasjonal enighet om beregnet bestandsutvikling Er dette godt nok?

14 Tilstrekkelig kunnskap 1 Vi bør kunne overvåke bestandene tilfredsstillende Forstå hva som påvirker bestandsutviklingen Hvorfor oppstår rike årsklasser? Hvorfor svømmer makrellen til Island?

15 Tilstrekkelig kunnskap 2 Varsle om endringer i økosystemene Vi bør utvikle råd som tar hensyn til biologisk produksjon

16 Når er vi fornøyd?

17 Hva gjør Havforskningen med dette? Nye overvåkingsstrategier – mengdemålinger med usikkerhet, hvor ofte bør vi måle, hvor tette kurser Forstå hva som styrer variasjonen i økosystemene Forstå hva som styrer årsklassestyrken hos fiskebestander? Hva vil skje i nord når isen smelter? –Bør vi tilrå oljeboring på gytefelt for torsk og sild? –Hvor stor tetthet av oppdrettsanlegg tåler Hardangerfjorden?

18 Bruk av forsknings- og fiskefartøy i makrellforskningen nødvendig for tilstrekkelig romlig dekning Samarbeid mellom fisker og forsker Nye overvåkingsstrategier for alle bestander og havets miljø

19 Akustikk fra skip og faste installasjoner

20 Hva må til? Forutsigbar langsiktig finansiering av all overvåking for rådgiving Havforskningsinstituttet er ikke et vanlig forskningsinstitutt, men et institutt som i stor grad leverer råd og kunnskap for langsiktig forvaltning av våre marine ressurser Samarbeid med fiskerinæringen

21 100 mill. til? Satsinger: Bærekraftighetsindikatorer - lakselus og rømt laks Rekrutteringsmekanismer og økosystemforståelse Karbonsyklus og matproduksjon Fjordøkologi – effekter av menneskets påvirkning og klima

22 Norges overvåking av fisk og miljø bør ha forutsigbar finansiering Nye strategier for overvåking er nødvendig for å sikre tilstrekkelig grunnlag for kvoteråd og større forutsigbarhet i næringen Økt forståelse av de marine økosystemene vil gi bedre grunnlag for gode råd om fiskebestandene Konklusjon

23 Takk for oppmerksomheten!!


Laste ned ppt "Har vi tilstrekkelig kunnskap for en framtidig god marin ressursforvaltning? Reidar Toresen Fiskebåtredernes Forbunds representantskapsmøte Oslo, 13."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google