Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Insert company logo here. Bergensregionen Insert company logo here Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Insert company logo here. Bergensregionen Insert company logo here Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Insert company logo here

2 Bergensregionen

3 Insert company logo here Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett og marine produkter OPPLEVELSE, KULTUR OG REISELIV MEDIA OG KULTURBASERT NÆRINGSLIV: Media, design, film og musikk I tillegg har regionen store finans- og IKT-miljø. Bergensregionen har sterke kunnskapsmiljø som har en positiv påvirkning på de prioriterte næringene.

4 Insert company logo here 30 000 studenter 4 000 forskere •Universitetet i Bergen (UiB) •Norges Handels- høyskole (NHH) •Høgskolen i Bergen (HiB) •Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB) •BI Bergen •Høgskolen Stord/ Haugesund •Bergen Arkitekt Skole •Sjøkrigsskolen Forskning •UiB: Satsing på marin forskning og utviklingsrelatert forskning •NHH: Senter for tjenesteinnovasjon (SFI) •Christian Michelsen Research senter for forskning •Uni Research: Forskningsselskap med 500 forskere •Havforsknings- instituttet: datainnsamling, forskning, rådgiving 95 prosent hevder Bergensregionen har gode forskningsmiljø

5 Insert company logo here Økt omsetning og flere ansatte i olje, gass og fornybar energi Tall for 2012: 211 mrd i omsetning 43,5 mrd i verdiskaping 32 600 ansatte 1 494 bedrifter Åtte kommuner i Bergensregionen har en omsetning innen energinæringene på mer enn 1 mrd kroner Verdiskaping: Summen av driftsresultat og lønnskostnader

6 Insert company logo here Energiklyngen i regionen •Uptime Centre of Competence – senter for maritim og offshore drift og vedlikehold •Statoil. 60 prosent av Statoils operatørvirksomhet på norsk sokkel driftes fra Bergen. •TCM Mongstad er verdens største senter for testing og forbedring av CO2-fangst-teknologier. •NCE Subsea: Norwegian Centre of Expertise Subsea. Verdensledende subsea-kompetanse •Hordaland er landets største produsent av vannkraft. •Arena NOW og NORCOWE: Offshore vind, bunnfaste og flytende.

7 Insert company logo here Bergensregionen står for 18 prosent av den maritime omsetningen i Norge Tall fra 2012: 90,8 mrd i omsetning 21 mrd i verdiskaping 22 600 ansatte 1 317 bedrifter Maritime Bergen The industrial shipping capital

8 Insert company logo here Sjømatnæringen i Bergensregionen har høyest verdiskaping per ansatt 20 prosent av verdiskapingen og 22 prosent av omsetningen innen norsk marin næring skjer i Bergensregionen Tall for 2012: 27,6 mrd i omsetning 3,3 mrd i verdiskaping 3 500 ansatte 900 bedrifter

9 Insert company logo here Bergen Marine Forskningsklynge: Unikt internasjonalt forskningsmiljø •Det marine forskningsmiljøet i Bergensregionen er et kraftsenter for marine forskning og forskerutdanning i verden. •Verdensledende forskning på ressurser, ernæring, biologi, teknologi, helse, klima og miljø. Medlemmer i forskningsklyngen: Universitetet i Bergen CMR Nansensenteret Nofima Havforskningsinstituttet Helse Bergen Uni Research Nifes (Nasjonalt institutt for ernæring- og sjømatforskning)

10 Insert company logo here Opplevelse, kultur og reiseliv Nordens mest spennende region for kultur- og naturbaserte opplevelser Tall for 2012: 15,1 mrd i omsetning 5,5 mrd i verdiskaping 15 800 ansatte 3 478 bedrifter

11 Insert company logo here Media City Bergen skal samle det innovative mediemiljøet i byen Media, design, film og musikk er voksende næringer Tall for 2012: 9 mrd i omsetning 3,2 mrd i verdiskaping 5 000 ansatte 8 000 bedrifter

12 Insert company logo here • Bergen har landets nest største finansmiljø • Solid IT-miljø. Tall for 2011: FINANS: 671 mrd i forvaltning 5 500 ansatte 113 bedrifter IT: 5000 ansatte 8 mrd i omsetning 2 300 virksomheter

13 Insert company logo here Utvikling i eksportverdi av tradisjonelle varer fra Hordaland 1999-2012, tall i millioner

14 Insert company logo here Fylker etter eksportverdi 2011 og 2012, i millioner kroner

15 Insert company logo here Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Insert company logo here. Bergensregionen Insert company logo here Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google