Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forside.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forside."— Utskrift av presentasjonen:

1 forside

2 Klimaendringenes effekter på havet
Harald Loeng Havforskningsinstituttet og Bjerknessenteret Klimaendringer i norsk Arktis – Konsekvenser for livet i nord

3 Hva jeg skal snakke om Klimavariasjoner
Hvordan virker klimaet på økosystemet Resultater frå rapporten Forsuring

4 Temperature development in the Barents Sea
Multi decadal Decadal Based on data from PINRO, Murmansk

5 Temperaturutvikling Svalbard Lufthavn

6 Observert sjøtemperatur for atlantisk vann i Barentshavet og prognoser for 21. århundret mot 2080
?

7 Det marine økosystemet
The Marine Ecosystem

8 Klimaets innvirkning på økosystemet
Plankton Fiskebestander Individuell vekst Rekruttering Fordeling Vandring Sjøpattedyr

9 Veksthastighet Relativ størrelse av torsk ved 4-årsalderen som en funksjon av bunntemperaturen

10 Direkte og indirekte effekter
KLIMA KLIMA

11 Hvordan klima påvirker arter: Indirekte gjennom næringskjeden
Sjøfugl og sjøpattedyr Planteplankton Dyreplankton Fisk, fiskelarver og yngel Større fisk HAVKLIMA Temperatur Transport Turbulens Lys Sundby (2000)

12 Klimaeffektene på det marine økosystemet varierer med periodene
Lokal produksjon i de lavere trofiske nivåer Rekruttering av fisk og årsklassenes styrke Sterke virkninger på bestandsnivå, begrensede virkninger på økosystemet Årlige til dekatisk Temperatur Habitatendringer Produksjon på høyere trofiske nivå Sterke virkninger på økosystemene Multidekatisk

13 Ulike arter reagerer forskjellig på temperaturendringer
Nordsjøen: Midlere breddegrad i relasjon til vintertemperatur (a) torsk (b) breiflabb (c) langhalet langebarn As a general consequence of warmer water temperatures, fish distributions will shift polewards - but not all species will shift at the same rate, therefore causing disruptions and changes to composition of fish communities Further observations in the North Sea have found that demersal fish assemblages have also deepened as the bottom temperatures have warmed (by 1-6 C over past 25 years) - Dulvy et al 2008 J Appl Ecology A. Perry et al Science

14 Klimaeffekter på gyting hos torsk(skrei)
Varme perioder: -Forflytning nordover og økt bestand Kalde perioder: -forflytning mot sør og redusert bestand The changes in biomass happend immidiately while the changes in spawning sites varies with the long-term changes Temperature Year Sundby and Nakken (2008)

15 Fiskeutbredelse ved et varmere klima

16 Stor havnål 2003 2004 2005 2006

17 Usikkerhetsmomenter Evnen marine organismer har til å tilpasse seg klimaendringer Konsekvensen av endret “match/ mismatch” mellom predator og bytte Konkurransen når/hvis nye arter kommer inn i et økosystem Sommer Planteplankton Dyreplankton Fiskelarver Vår Sommer Fiskelarver Planteplankton Dyreplankton Vår 17

18 Barentshavet Høyere produksjon (bedre vekst og rekruttering)
Torskefiskene vil få utvidet sitt oppholdsområde østover Torskebestanden i både norsk og russisk sone vil trolig øke Forskyving av gytefeltene for skrei nord- og østover Lodde vil sannsynligvis forskyves nord- og østover Kolmule og makrell kan bli vanlig i vestlige områder

19 Endringer i økosystemets funksjoner
Food web in Arctic water Food web in Atlantic water Because of large changes in the future seasonal ice cover, summer ice disappear, dramatic northward retreat of MIZ during productive season, primary production will increase. Falk-Petersen et al. (2007) Næringskjeden kan endre seg mest for de høyeste trofiske nivåene. Falk-Petersen et al. 2007

20 Havforsuring En forutsigbar konsekvens av menneskelig aktivitet
Størrelse og hastighet kan forutsies med større sikkerhet enn økning i temperaturen Det er finnes ingen praktisk måte å fjerne overflødig CO2 fra havet etter at det har blitt absorbert

21 Havforsuring er en transformering av sjøvann mot en surere tilstand – det betyr ikke havet vil bli “surt” Dagens nivå av pH er allerede lavere enn noen ganger før 280 Imber, 2005

22 Konsekvenser av havforsuring
Økt CO2-konsentrasjon i atmosfæren forventes å føre til en havforsuring de nærmeste hundre årene som ikke har forekommet de siste 20 millioner år. Vannkjemien i havet endres slik at kalkdannelse blir vanskelig for organismer med skall av kalk, for eksempel koraller.

23 Konsekvenser av havforsuring
I et globalt perspektiv er de arktiske havene mest sensitive for denne typen endringer. Forsuring kan påvirke fiskeriene gjennom rekruttering (direkte på egg larver, indirekte på mattilbudet Vekst (mattilbud)

24 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Forside."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google