Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Konsekvenser av et større oljeutslipp på Mørebankene: et scenario

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Konsekvenser av et større oljeutslipp på Mørebankene: et scenario"— Utskrift av presentasjonen:

1 Konsekvenser av et større oljeutslipp på Mørebankene: et scenario
Ålesund Rederiforening desember 2009 Konsekvenser av et større oljeutslipp på Mørebankene: et scenario Erik Olsen Leder av forskningsprogram for olje og fisk Tittelside

2 Oversikt Fakta om Montara utslippet
Hvordan kan et utslipp skade fisken Selv små utslipp kan ramme en stor del av bestanden Et scenario på Mørebankene

3 Montara feltet I Timorhavet, ca 250 km nord for Australia
Et biologisk rikt og diverst område med mange truede dyrearter Utslipp fra West Atlas riggen som er eid av SeaDrill PTTEP operatør – thailandsk firma med australsk avdeling Operer under strenger australske miljøkrav

4 Montara utslippet Varighet: 75 døgn (21/8 – 3/11)
Utslippsmengde: offisielt: 400 fat i døgnet – til sammen ca 4500 m3. uoffisielt: opp mot 2000 fat i døgnet – til sammen kubikkmeter (dvs 2x Bravoutblåsningen)

5 Hva er spesielt med Mørebankene?
Fisk Gytefelt for sild (kjerneområde), torsk og sei Beite og oppvekst Fulglefjell Selhabitat Hval Lokale bestander Beiteområder Biodiversitet Tare Et av norges viktigste fiskefelt!

6 Hvordan kan oljeutslipp påvirke fiskebestandene?

7 Torskens reproduksjon
Blir kjønnsmoden ved 3 års alder og gyter opp til 5 millioner egg hvert år Hvis den lever til 10 år har den gytt 50 millioner egg. Kun 2 egg trenger å leve opp for å føre bestanden videre samme nivå Sjansen for å overleve fra egg til voksen er 1:25 millioner = % Gode og dårlig årsklasser varier med en faktor på 20 Så hvorfor betyr det da noe om man tilfører en ekstra dødelighet, f.eks som følge av et oljeutslipp Kjernespørsmålet: hvor stor del av de torskene som skulle vokst opp og ført bestanden videre rammes?

8 Oljens dødelighet

9 Hva er konservative toksisitetsdata
Kontroll (ikke eksponert) Mat i magen Høy konsentrasjon av oljedråper Tom mage Biologisk mest relevant fordi enhver negativ effekt på larvestadiet i praksis betyr døden før voksen alder. Nyere forskning (USA og Norge) har vist effekt på fiskelarver for sumPAH ved lave ppb nivåer (dvs 1-10 ppb sum PAH) 1 ppb tilsvarer 50 ppb THC som er samme nivå som laveste (mest konservative) NEC nivå brukt i ULB7c Ingen effect (NEC) LC-50 (96t eksp.) 100% dødelighet

10 Overlevelse I tid og rom

11 Våre økosystemer er svært dynamiske
Also strong interactions between species

12 Overlevelse er dynamisk i rom
Larvedrift avhenger av gyteplass, men varierer fra år til år (tid) og rom Vikebø et al Havets Ressurser og Miljø Cianelli et al Ecology 88:

13 Overlevelse er dynamisk i tid
Fiskelarver trenger rett mat til rett tid for å overleve

14 Rekruttering fra larver til voksen fisk
0% dødelighet Temperatur Predasjon Torske larver Voksen torsk Mattilgang Strømforhold Gyteplass 100% dødelighet

15 Kjerneområder Kjerneområder
Overlevelsen fra egg til voksen fisk er ”flekkete” i tid og rom som kan bety at det bare er eggene som ble gytt ett eller få bestemt(e) sted(er) på en bestemt tid som skal vokse opp

16

17 Ved bestandsnedgang trekker bestandene seg sammen til små kjerneområder
Fordelingen av sildelarver Her gytte hele bestanden av norsk vårgytende sild i mars/april 1972

18 Et Montara-utslipp på Møre
Varer i 75 døgn dekker hele gyteperioden for torsk og sild Utstrekning: km2 Dekker kjerneområdene for sildens gyting

19 For utslipp skjer, selv i Norge!
Statfjord A, desember 2007, 4400 m3 utslipp


Laste ned ppt "Konsekvenser av et større oljeutslipp på Mørebankene: et scenario"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google