Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan forvalte bestandene? Neste generasjons forvaltningsstrategier Sverre Johansen Fiskebåtredernes Forbunds representantskapsmøte Bergen – 4.2.2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan forvalte bestandene? Neste generasjons forvaltningsstrategier Sverre Johansen Fiskebåtredernes Forbunds representantskapsmøte Bergen – 4.2.2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan forvalte bestandene? Neste generasjons forvaltningsstrategier Sverre Johansen Fiskebåtredernes Forbunds representantskapsmøte Bergen – 4.2.2010

2 Verdier fra havet – Norges framtid Hvorfor forvaltningsstrategier?

3 Verdier fra havet – Norges framtid Hvorfor forvaltningsstrategier? •Prinsipper og målorientering •Langsiktighet •Forutsigbarhet •Stabilitet •Forhåndsdefinere ”nødbrems” •redusere usikkerhet

4 Verdier fra havet – Norges framtid Bakteppet •Forvaltning i samarbeid med andre stater •Kvotefastsetting basert på vitenskapelige råd •ICES er leverandør av forvaltningsråd •Fordelingen bør være avklart •Stor usikkerhet (biologi, fangst, marked)

5 Verdier fra havet – Norges framtid Hva har vi? •Barentshavet; torsk, lodde, hyse, blåkveite •Pelagiske bestander; nvg-sild, kolmule, makrell •Nordsjøen; torsk, hyse, sei og nordsjøsild •Uavklarte; rødspette, hestmakrell, m.v •Nasjonale; sei, kongekrabbe, hummer, kysttorsk

6 Verdier fra havet – Norges framtid Forvaltningsstrategier – flere nivå Helhetlige forvaltningsplaner Økosystembaserte forvaltnings- strategier Fiskeribaserte forvaltnings- strategier HCR

7 Verdier fra havet – Norges framtid Begrensninger… •Fanger de virkeligheten? •Krav til data (B og F) •UUU-fiske •Regimeskift •Rekruttering er uansett avgjørende •Presisjon eller illusjon? •Usikkerhet

8 Verdier fra havet – Norges framtid Målformulering •Politisk vurdering •Har avgjørende betydning •I dag; føre-var-prinsippet (PA) •Alternativ; klare offensive mål (MSY, MEY) •Andre mål? •stabilitet •økosystemhensyn •Ulike prioriteringer – ulik risikotoleranse

9 Verdier fra havet – Norges framtid Framtidige forvaltningsstrategier •Videreutvikle dagens modeller? •MSY-baserte strategier? •Markedsbaserte høstingsstrategier? •Bioøkonomiske modeller? •Flerbestands- og økosystemsstrategier? •Integrerte forvaltningsstrategier •kvotefastsetting, kapasitet, teknisk regelverk (minstemål, maskevidde, område), utkast mv.

10 Verdier fra havet – Norges framtid MSY •Maksimalt bærekraftig utbytte (maximum sustainable yield) •Johannesburg- erklæringen fra 2002 •ICES er i gang med å legge om rammeverket for rådgivning •Konsekvenser for etablerte forvaltnings- strategier

11 Verdier fra havet – Norges framtid Styrende faktorer •Politiske prioriteringer •Næringens ønsker •Forhandlingsposisjoner- og resultat •Kunnskapsgrunnlaget

12 Verdier fra havet – Norges framtid Forvaltningsprinsippet •Følger av havressursloven § 7: ”Departementet skal vurdere kva slags forvaltningstiltak som er nødvendige for å sikre ei berekraftig forvaltning av dei viltlevande marine ressursane” •Prioritering av bestander •Forvaltningsmål •Systematisk og helhetlig tilnærming

13 Verdier fra havet – Norges framtid Veien videre •Kysttorsk nord for 62°N •Overgang til MSY-rådgiving i ICES •identifisere F MSY •evaluere etablerte forvaltningsstrategier •Evaluere forvaltningsstrategien for hyse i Nordsjøen, og lage forslag for hvitting •Kyststatsforhandlinger makrell •Evaluere strategien for sei nord for 62°N •Oppfølging av forvaltningsprinsippet


Laste ned ppt "Hvordan forvalte bestandene? Neste generasjons forvaltningsstrategier Sverre Johansen Fiskebåtredernes Forbunds representantskapsmøte Bergen – 4.2.2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google