Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tromsø, 1. juni 2012 Spesialrådgiver Trond Einar Pedersen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tromsø, 1. juni 2012 Spesialrådgiver Trond Einar Pedersen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tromsø, 1. juni 2012 Spesialrådgiver Trond Einar Pedersen
Forskningsutfordringer i Arktisk Landbruk Bioøkonomi og nytt program BIONÆR Tromsø, 1. juni 2012 Spesialrådgiver Trond Einar Pedersen

2 Hva er bioøkonomi? (EUs definisjon)
Bioøkonomien = bærekraftig produksjon og omdannelse av biomasse til mat, helse- og fiberprodukter, til industrielle produkter og til energi OECD har liknende definisjon, men er noe mer fokusert på biotek. Biotek er gitt rollen som navet i dette hjulet. Med ny teknologi klarer vi ting i dag som vi ikke klarte før. Det gir nye muligheter Fornybar biomasse = ethvert biologisk materiale (fra hav eller land) som produkt i seg selv, eller for anvendelse som råmateriale

3 Bioøkonomien MILJØ OG NATURRESSURS- FORVALTNING MAT ENERGI Tjenester
INDUSTRI TRE- PRODUKTER Kjemisk Biofarmasøytisk Emballasje NATURRESSURS- FORVALTNING

4 Bioøkonomien – møte samfunnsutfordringene!
Klimaendringer

5 Hvorfor bioøkonomi?  «Bærekraftig intensivering»
Konseptet knyttes til håndtering av de globale utfordringene (Grand Challenges) Framtidig befolkningsvekst Knapphet på mat Knapphet på energi Klimaendringer Behov for bærekraftige råmaterialer «etter oljen» «Business as usual» nasjonalt og internasjonalt utfordres Forsterket av finanskrisene Trusselen er økt økonomisk og politisk ustabilitet globalt og regionalt  «Bærekraftig intensivering» Svaret er: å utvikle kunnskap, teknologi, produkter/ tjenester og prosesser som øker produktivitet/vekst, og samtidig tar hensyn til knapphet på ressurser og miljøaspektet (bærekraft)

6 Framveksten av bioøkonomien
Mulighetene framover er knyttet til framveksten av bioøkonomien og de muligheter som ligger i utviklingen av et biobasert samfunn

7 Vi er ikke alene….: Utviklingen av den kunnskapsbaserte bioøkonomien

8 Bioøkonomien i Forskningsrådet
Norklima Miljø 2015 BIONÆR – Bærekraftig verdiskaping i mat- og biobaserte næringer Havbruk Hav og kysten Renergi BIOTEK2021 – Bioteknologi for verdiskaping

9 Nytt program BIONÆR Tematiske rammer – som før (Mat + Natur og næring)
Dialogprosesser om faglige prioriteringer: Fokus på samfunnsutfordringer og på næringens muligheter/utfordringer Etablere faste dialogfora: Næringen, næringsorganisasjoner Forskere Departement, forvaltning Kompetansebyggingen vil kreve ulike, og og nye samarbeidsformer I næringen og i Forskningsrådet

10 BIONÆR skal adressere:
Areal og ressursforvaltning Skogbruk og trebruk Jordbruk og vegetabiler Husdyr Næringspolitikk, rammebetingelser Sjømat – fra den tas opp av havet Næringsmiddelindustri og mat – fram til forbrukere i markeder verden over Trygg mat Mat og helse Non food (julestjerner, juletrær, golfgress) Tjenester, Inn på tunet mm

11 Nytt program BIONÆR Innovasjonsprosjekter (IPN) som før!
Kompetansebyggende forskning Mulighet for å se verdikjeder i sammenheng Se nye koblinger og muligheter Mer kretsløpstenking Ressursutnyttelse Men viktig; de tradisjonelle verdikjedene skal også ivaretas!!!

12 BIONÆR – budsjett 2012 Totalt vel 200 mill. kr årlig Kilder:
Landbruks- og matdepartementet Fiskeri- og kystdepartementet Nærings- og handelsdepartementet Forskningsfondet (Oljefondet)

13 Forholdet til forskningsfondene:
Store i omfang Bransjeforskning Trenger gode kompetansemiljøer Strategisk samarbeid

14 Internasjonalt samarbeid
…skal intensiveres : JPI, FP7/Horizon 2020, ERA-Net, bilateralt m.m. Samarbeide om felles utfordringer Dele kunnskap med de beste

15 Større prosjekter på viktige kompetansefelter
Kommunikasjon/ formidling Anvendelse Dynamikk Tverrfaglighet

16 Søknadsfrist 5. september kl. 13.00
Utlysninger for 2013 BIONÆR FFL/JA Søknadsfrist 5. september kl Felles IPN-utlysning (35-40 mill.) Skissefrist 30. april Forsker/Kompetanseprosj. Skisser – frist 29. mai Tema: Agronomi Mat/matindustri Skog/trebruk Med frist høsten 2012: Nye biobaserte muligheter Forvaltningsforskning på mattrygghet KPN-utlysning nå Skissefrist 30/4 Prioriteringer jfr innspill Tilbakemelding ca. 14/6

17 Forskningsrådets verktøykasse – et tilbud til landbruket
Fripro BIA Skattefunn Nærings-PhD Infrastruktursatsingen Basisfinansiering av instituttene BIONÆR Miljø 2015 Norklima BIOTEK2021 Renergi

18 (løse) tanker om nord-norske perspektiver
Nord-Norge er anerkjent sørpå for sin regionale satsing (Hurtigruteseminar) Likevel sin egen lykkes smed. Perspektivet sørpå er ulikt. Støttes av Landbruksmeldingens regionale trykk Nord-områdesatsing BIONÆR og sterke regionale miljøer som kan knytte region og nasjon sammen Utfordring å knytte forskning og næring tettere Utfordring å få til grønt og blått sammen Forslå langsiktig prosess i retning klyngeetablering…

19 Takk for oppmerksomheten! tep@forskningsradet.no


Laste ned ppt "Tromsø, 1. juni 2012 Spesialrådgiver Trond Einar Pedersen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google