Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sist oppdatert august 2012. Tallene i presentasjonen bygger på regnskapsdata hentet Brønnøysundregistrene. Bedriftene som er med i utvalget er innen de.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sist oppdatert august 2012. Tallene i presentasjonen bygger på regnskapsdata hentet Brønnøysundregistrene. Bedriftene som er med i utvalget er innen de."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sist oppdatert august 2012. Tallene i presentasjonen bygger på regnskapsdata hentet Brønnøysundregistrene. Bedriftene som er med i utvalget er innen de prioriterte næringene i regionen, og er valgt ut på grunnlag av næringskoder (NACE-koder). I tillegg er det gjort et manuelt arbeid for å komplimenter opplysningene. Den økonomiske aktiviteten for virksomheter som ikke har hovedkontor i regionen, er estimert. Estimeringsmetoden bygger på at de økonomiske bidragene fra hver ansatt er like, uavhengig av lokalisering. Bergensregionen inkluderer følgende kommuner: Bergen, Askøy, Fjell, Sund, Øygarden, Os, Fusa, Samnanger, Austevoll, Stord, Vaksdal, Osterøy, Lindås, Meland, Fedje, Radøy, Austrheim, Masfjorden, Modalen, Gulen samt Hordaland fylkeskommune av Hordalands mennesker bor i Bergensregionen

2 Bergensregionen

3 Kunnskapsbaserte næringsklynger
ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett og marine produkter OPPLEVELSE, KULTUR OG REISELIV MEDIA OG KULTURBASERT NÆRINGSLIV: Media, design, film og musikk I tillegg har regionen store finans- og IKT-miljø. Bergensregionen har sterke kunnskapsmiljø som har en positiv påvirkning på de prioriterte næringene. Dette er de prioriterte næringene i Bergensregionen, og som også er prioritert i Strategisk næringsplan.

4 95 prosent hevder Bergensregionen har gode forskningsmiljø
studenter 4 000 forskere Universitetet i Bergen (UiB) Norges Handels-høyskole (NHH) Høgskolen i Bergen (HiB) Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB) BI Bergen Høgskolen Stord/ Haugesund Bergen Arkitekt Skole Sjøkrigsskolen Forskning UiB: Fire sentre for fremragende forskning (SFF) UiB: Satsing på marin forskning og utviklingsrelatert forskning Christian Michelsen Research senter for forskning Uni Research: Forskningsselskap med 500 forskere Havforsknings-instituttet: datainnsamling, forskning, rådgiving 95 prosent hevder Bergensregionen har gode forskningsmiljø. Dette er ett av spørsmålene i Omdømmeundersøkelsen for Bergensregionen 2011 (Ordkraft og Respons analyse) Forskning: Fire Sentre for fremragende forskning (SFF) ved UiB: Senter for middelalderstudier (CMS): Senter for middelalderstudier sin visjon er å øke vår forståelse av Europa som helhet, i middelalderen så vel som i dag, sett fra periferien. Senter for integrert petroleumsforskning (CIPR): CIPR er det eneste norske senteret for fremragende forskning (SFF) innenfor petroleumsforskning. Senteret består av et internasjonalt forskningsmiljø med forskere og stipendiater (PhD) fra hele verden. Senter for geobiologi (CGB): Senterets målsetting er å utvikle ny fundamental kunnskap om interaksjon mellom geosfæren og biosfæren og livets opprinnelse. Bjerknessenteret for klimaforskning (BCCR): Bjerknessenteret for klimaforskning (BCCR) er det største naturvitenskapelige klimasenteret i Norden og blant de fremste i Europa.

5 Økt omsetning og flere ansatte i olje, gass og fornybar energi
Tall for 2010: 165 mrd i omsetning 31,3 mrd i verdiskaping ansatte 1 361 bedrifter Åtte kommuner i Bergensregionen har en omsetning innen energinæringene på mer enn 1 mrd kroner Norges ledende region innen operasjon, produksjon og vedlikehold. Uptime Centre of Competence etablert for å utvikle miljøet. 60 prosent av Statoils operatørvirksomhet på norsk sokkel driftes fra Bergen. TCM Mongstad: Verdens største senter for testing av CO2-fangst-teknologier. Sterke FoU-miljø med flere ekspertsentre. CIPR er det eneste norske senteret for fremragende petroleumsforskning. Verdensledende subsea-kompetanse: Norwegian Centre of Expertise Subsea. Hordaland er landets største produsent av vannkraft. Under utvikling: offshore vind, bunnfaste og flytende, gjennom to sentrale prosjekt: Arena NOW og NORCOWE. Uptime Centre of Competence: Skal videreutvikle det brede drifts- og vedlikeholdsmiljøet innen maritim og offshore næring i regionen. Arena NOW: Norwegian Offshore Wind. Et Arenaprogram NORCOWE: Et FoU-program. Norwegian Centre for Offshore Wind Energy. CIPR: Centre for Integrated Petroleum Technology. Senteret består av en internasjonal forskningsgruppe med over 100 forskere og stipendiater fra hele verden. I samarbeid med UiB har Uni CIPR også veilederansvar for over 40 mastergradsstudenter. CIPR er det eneste norske senteret for fremragende forskning (SFF) innen petroleumsforskning. Eksempler på bedrifter innenfor dette feltet: Statoil er operator for 80% av produksjonen på norsk sokkel. 60 % av dette driftes fra Bergen. Bergen drifter: Sleipner, Visund, Troll, Kvitebjørn, Huldra, Veslefrikk, Brage, Grane, Fram, Heimdal, Tune, Gullfaks og Oseberg arbeidsplasser (Sandsli, Mongstad, Kollsnes, Sture og Ågotnes), Statoils anskaffelser i Hordaland utgjorde drøyt 17 mrd. kr i 2008 Odfjell drilling: internasjonalt drillingselskap, eier rigger, driver brønnservice (well service) og engineering-virksomhet ansatte Norwind: Installerer offshore vindmøller DOF: offshore- og subsea-skip, samt engineeringkompetanse for subseamarkedet. CCB er hovedbase for forsyningsaktivitetene til petroleumsfeltene: Statfjord, Gullfaks, Veslefrikk, Troll, Huldra og Kvitebjørn. Verdiskaping: Summen av driftsresultat og lønnskostnader

6 Energiklyngen i regionen
Uptime Centre of Competence – senter for maritim og offshore drift og vedlikehold Statoil. 60 prosent av Statoils operatørvirksomhet på norsk sokkel driftes fra Bergen. TCM Mongstad er verdens største senter for testing og forbedring av CO2-fangst-teknologier. CIPR: Det eneste norske senteret for fremragende forskning innen petroleumsforskning. NCE Subsea: Norwegian Centre of Expertise Subsea. Verdensledende subsea-kompetanse Hordaland er landets største produsent av vannkraft. Arena NOW og NORCOWE: Offshore vind, bunnfaste og flytende. Arena NOW: Norwegian Offshore Wind. NORCOWE: Et FoU-program. Norwegian Centre for Offshore Wind Energy. CIPR: Senteret består av en internasjonal forskningsgruppe med over 100 forskere og stipendiater fra hele verden. I samarbeid med UiB har Uni CIPR også veilederansvar for over 40 mastergradsstudenter. CIPR er det eneste norske senteret for fremragende forskning innen petroleumsforskning. Eksempler på bedrifter innenfor dette feltet: Statoil er operator for 80% av produksjonen på norsk sokkel. 60 % av dette driftes fra Bergen. Bergen drifter: Sleipner, Visund, Troll, Kvitebjørn, Huldra, Veslefrikk, Brage, Grane, Fram, Heimdal, Tune, Gullfaks og Oseberg arbeidsplasser (Sandsli, Mongstad, Kollsnes, Sture og Ågotnes), Statoils anskaffelser i Hordaland utgjorde drøyt 17 mrd. kr i 2008 Odfjell drilling: internasjonalt drillingselskap, eier rigger, driver brønnservice (well service) og engineering-virksomhet ansatte Norwind: Installerer offshore vindmøller DOF: offshore- og subsea-skip, samt engineeringkompetanse for subseamarkedet. CCB er hovedbase for forsyningsaktivitetene til petroleumsfeltene: Statfjord, Gullfaks, Veslefrikk, Troll, Huldra og Kvitebjørn.

7 Bergensregionen står for 18 prosent av den maritime omsetningen i Norge
Tall fra 2010: 72 mrd i omsetning 16 mrd i verdiskaping ansatte  270 bedrifter Om den maritime næringen: Antall ansatte i den maritime næringen øker. En av de meste komplette maritime næringsklynger i Norden. Bergensregionen står for nærmere 20 prosent av verdiskapingen innen maritim næring i Norge. Ledende aktører innen rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleveranser Operasjon, drift og vedlikehold er sentrale tjenester Sjøforsvarets hovedbase er i Bergensregionen. Sjøkrigsskolen ligger i Bergen Over 60 rederier i regionen Eksempler på bedrifter Grieg-gruppen: Grieg er et globalt selskap med flere business-områder: shipping, global logistikkservice, skipsmekling, maritime informasjonssystemer og oppdrett. Er også engasjert i vind-energi gjennom eierskap i Norwind. Bergen Group: Konsernet har sin spisskompetanse innen skipsbygging, maritim service, offshore og teknologi. Norwegian Hull Club: Et av de største rene sjøforsikringsselskapene i verden. Rolls-Royce er et stort internasjonalt selskap med ett av sine mange produksjonssteder i vår region. Produserer skipsmotorer i vår region. Frank Mohn, Framo engineering: En ledende leverandør av pumper til skip og til offshore-markedet. Bergen Havn: Bergen og Omland havnevesen (BOH) er en interkommunal bedrift bestående av følgende kommuner: Askøy, Austrheim, Bergen, Fedje, Fjell, Lindås, Meland, Os, Radøy, Sund, Øygarden og Hordaland fylkeskommune. Bergen havn har regelmessige anløp av godsruteskip med direkte forbindelse til de viktigste europeiske havnene. En velutstyrt havn med 24 timers service. Bergen er Norges ledende cruisehavn med 264 cruiseskipsanløp i 2011 med tilsammen passasjerer.

8 27 prosent av verdiskapingen og 24 prosent av omsetningen innen norsk marin næring skjer i Bergensregionen Tall for 2010: 32,2 mrd i omsetning 5 mrd i verdiskaping 3 350 ansatte 855 bedrifter Nasjonal marin aktør Bergensregionen står for 27 prosent av verdiskapingen og 25 prosent av omsetningen innen marin næring i Norge. Regionen har en av verdens mest moderne fiskeflåter. De største oppdrettsselskapene har hovedkontor i regionen. 40 prosent av verdens lakseproduksjon styres fra Bergensregionen. Bergen er Norges fiskeriforvaltningssenter: Fiskeridirektoratet Havforskningsinstituttet Norge er verdens nest største produsent av sjømat. Austevoll er blant de fremste fiskerikommunane i landet med 25 havgående ringnotbåter. 30 prosent av ringnotkapasiteten i Norge. I 2010 eksporterte Norge 2,7 millioner tonn sjømat for 53 milliarder. Ny eksportrekord for femte år på rad. Havbruk utgjør 62 % 33,4 mrd Fiskeri utgjør 38 % 20,4 mrd Frankrike og Russland er de største eksportmarkedene Eksempler på bedrifter i regionen: Austevoll Seafood: En global aktør: pelagisk fiske i tre av verdens viktigste fiskeri-land: Norge, Chile and Peru, oppdrettsanlegg og andre foredlingsanlegg. Marine Harvest – verdens største lakseoppdrettsselskap Lerøy Seafood Group: distribusjon, salg og markedsføring, videreforedling av sjømat. Produksjon av laks, ørret og andre arter, samt produktutvikling. Marine Bioproducts: Utnytter restproduktene fra fiskeindustrien. Trekker ut proteiner som brukes i fôrindustrien, særlig katte- og hundemat. Sotra fiskeindustri: Slakting og pakking av laks og ørret, nedfrysing, filetering. Produksjon av røkelaks. Ocea: Designer, produserer og leverer oppdrettsutstyr; fôrflåter og sentralfôringsanlegg, stålmærer, plastmærer osv. Datterselskaper i Chile. Norges Sildesalgslag: Europas største markedsplass for førstehåndsomsetning av pelagisk fisk. Ewos: ett av tre store globale laksefôrselskap, markedsandel på 33 prosent. Produksjonsanlegg i Norge, Chile, Canada og Skottland Liegruppen: Driver blant annet fiskeri.  "Libas” er Noregs største fiskebåt, kombinert ringnotfartøy og trålar. I tillegg til å vere ein framifrå fiskebåt etter sild og kolmule er "Libas" designa for oppdrag innan havforskning.

9 Unikt internasjonalt forskningsmiljø
Bergen Marine Forskningsklynge: Unikt internasjonalt forskningsmiljø Det marine forskningsmiljøet i Bergensregionen er et kraftsenter for marine forskning og forskerutdanning i verden. Verdensledende forskning på ressurser, ernæring, biologi, teknologi, helse, klima og miljø. Medlemmer i forskningsklyngen: Bergens marine forskningsmiljøer har en størrelse, faglig bredde og kvalitet som gjør det til et senter innenfor marin forskning og utdanning i Europa. Blant instituttene er det spesielt Havforskningsinstituttet, men og store miljøer som NIFES, Uni Research og deler av Nofima som bidrar til landsdelens dominerende posisjon. Regionen har Europas største konsentrasjon av marine forskningsmiljø som til sammen skaper en svært lønnsom og innovativ sjømatnæring. Bergen marine forskingsklynge har samlet over 1000 av Norges marine forskere og sterke marine forskningsmiljøer til å være et kvalitetssenter for marin forskning globalt. Universitetet i Bergen CMR Nansensenteret Nofima Havforskningsinstituttet Helse Bergen Uni Research Nifes (Nasjonalt institutt for ernæring- og sjømatforskning)

10 Media City Bergen skal samle det innovative mediemiljøet i byen
Media, design, film og musikk er voksende næringer Tall for 2010: 8,5 mrd i omsetning 2,9 mrd i verdiskaping 5 200 ansatte 7 100 bedrifter En samlet medienæring står bak Media City Bergen. En samling av klyngen kan gi synergier og en samlet klynge kan tiltrekke seg innovatører og være med å utvikle mediemiljøet i byen. Flere store medieselskap. Interessante selskap innen medieteknologi og innholdsproduksjon MediArena: Klyngeprosjekt for mediebransjen, fokus på innovasjon og nye forretningsmodeller. Godt forsknings- og utviklingsmiljø. Film: Landets største filmproduserende miljø utenfor Oslo. Ca 40 virksomheter. BIFF – Bergen Internasjonale Filmfestival Design: Landets nest største designmiljø. Arkitektur og designhus på trappene. RAFF – Designuke i Bergen. Musikk: Bergen er kjent for flere Bergens-bølger. Spennende musikkscener og festivaler. Medieselskap: TV2 hovedkontor, Vizrt, Media Norge hovedkontor, Bergens Tidende; Bergensavisen Medieteknologi og innholdsproduksjon: Turbo Tape Games, Gosu, Mobiletech, Bug MediArena: Deltakere fra følgende miljø: Mediebedrifter, FoU-aktører og offentlige utviklingsaktører Design: Store aktører innen strategisk design, årlig designfestival, internasjonale størrelser innen fashion design, ledende på møbeldesign.

11 Opplevelse, kultur og reiseliv
Nordens mest spennende region for kultur- og naturbaserte opplevelser Tall for 2010: 11,3 mrd i omsetning 4 mrd i verdiskaping ansatte 3 200 bedrifter NCE Tourism er lagt til Bergen Gateway to the Fjords Fjord, kyst, fjell og by. Akvariet, Troldhaugen, Fløybanen, Bryggen, Fisketorget, Fjell festning, Kystmuseet i Øygarden, Nordsjøfartmuseet i Telavåg , Lyngheisenteret Lygra. Festspillene, Bergenfest, Den Nationale Scene, BIT 20, Grieghallen, Carte Blanche. Havsportveka, Stoltzekleiven opp, Nordsjøløypa. 1,4 millioner gjestedøgn på hotellene i 2010. Flere eksempler fra regionen: Bergen Filharmoniske Orkester (BFO) har status som nasjonalorkester og kan som ett av verdens eldste orkestre føre sin historie helt tilbake til Edvard Grieg var nær knyttet til BFO, og var i årene orkesterets kunstneriske leder. Orkesteret teller nå 97 musikere. I 2015 feirer orkesteret 250 års jubileum. Ole Bull Scene er den nyeste og mest moderne private revy-, teater- og musikkscenen i Bergen. Bergen Fest er en festival i Bergen sentrum hvor kjente band opptrer i løpet av en ukes tid hver vår.

12 Bergen har landets nest største finansmiljø Solid IT-miljø.
Tall for 2011: FINANS: 671 mrd i forvaltning 5 500 ansatte 113 bedrifter IT: 5000 ansatte 8 mrd i omsetning 2 300 virksomheter Tall fra Bergen Næringsråd 2011 Finans: Finansnæringen i Bergen er i stadig vekst. Samtidig som Europa melder om økonomisk krise er utviklingen god i Bergen. Finansnæringen i Bergen utgjør en fullverdig klynge som har beholdt sin bredde gjennom to perioder med økonomisk uro. Konvensjonell bankvirksomhet og forsikring (livs-, skade- og sjøforsikring) utgjør tyngdepunktene i næringen. Eksempler på bedrifter: DnB NOR-konsernet har en sterk tilstedeværelse i Bergensregionen med ca 1700 ansatte fordelt mellom bankvirksomheten og datterselskapet Vital Forsiking ASA. Vital er Norges største selskap innen livsforsikring og pensjonssparing Holberg Fondsforvaltning AS ble etablert våren 2000 med base i Bergen. Tilbyr aksjefond og pengemarkedsfond. Norne Securities er et fullservice verdipapirforetak med internetthandel, tradisjonelle meglertjenester og corporate finance-tjenester. Det eneste fullservice verdipapirforetaket i Norge med hovedkontor utenfor Oslo. Norne Securities er etablert av 14 frittstående sparebanker sammen med Fondsfinans ASA. Skandiabanken: Ren selvbetjent nettbank , åpnet 27. april 2000, landsdekkende, norsk hovedkontor i Bergen. IT: IT-næringen i bergensregionen i antall ansatte har vokst med ca 10 prosent årlig de to siste årene. Vel 60 prosent av de ansatte i næringen er ansatt i bedrifter med hovedkontor i regionen.

13 Takk for oppmerksomheten
Oppdatert desember 2011


Laste ned ppt "Sist oppdatert august 2012. Tallene i presentasjonen bygger på regnskapsdata hentet Brønnøysundregistrene. Bedriftene som er med i utvalget er innen de."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google