Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny handlingsplan Bakgrunn Nye lover FN Konvensjonen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny handlingsplan Bakgrunn Nye lover FN Konvensjonen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny handlingsplan Bakgrunn Nye lover FN Konvensjonen

2 2 Hovedinnretning av ny plan Planen koordineres av BLD Sentrale satsningsområder skal være bygg, uteområder/planlegging, transport, IKT og arbeid Planen skal støtte opp under implementeringen av DTL Det legges vekt på foreløpige resultater fra evalueringen av gjeldende plan Planen skal skissere rekkefølge på hvilke områder som er viktigst og hvordan det skal arbeides videre med dette

3 3 Hovedinnretning av planen Visjonære mål for arbeidet vurderes nærmere. Konkrete tiltak med tidsfrister skal legges til grunn Planen skal bidra til å oppfylle bestemmelsene i FN konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne

4 4 Hovedinnretning av planen Planen skal innarbeide hensynet til ulike diskrimineringsgrunner der det er relevant Det anbefales at planen har et 5 årig tidsperspektiv Det tas sikte på å legge fram planen ved årsskiftet 2008/2009

5 5 Utviklingsprosess Arbeidet forankres i SSU Det gjennomføres bilaterale møter mellom BLD og andre dept på pol og adm nivå Prosess mot statsbudsjettet for 2010 Dialogmøter med Helsedir, AV m fl Det avholdes møter med KS på pol og adm nivå om arbeidet med UU

6 6 Utviklingsprosess Det avholdes punkthøringer med berørte funk organisasjoner R notat høsten 2008 om innretning og tiltak

7 7 Strategisk fokus og utvikling av tiltak Konkretisere et forpliktende sektoransvar for statlig virksomhet Bruke offentlig markedsmakt, bevilgningsmakt og godkjenningsmakt Fokusert oppfølgning og veiledning overfor offentlige etater Samordne tiltak for å støtte kommunens arbeid Arbeide for økte stimulerings- og tiltaksmidler

8 8 Ny handlingsplan- Kommunesatsning Pilotkommuneprosjektet Spisse innretningen på overføringer og tilskuddsordninger Universell utforming i kommunale planer Styrket kompetanse, rådgivning og oppfølgning av krav i PBL Aktiv bruk av aktivitetsplikten i DTL Tilrettelegge verktøy for å måle status og utvikling

9 9 Ny handlingsplan - Kommunene Kompetanseheving i kommunale råd Samarbeid med organisasjoner Kompetansehevingstiltak på ulike nivåer for politikere og ansatte i kommuner Supplerende tiltak


Laste ned ppt "Ny handlingsplan Bakgrunn Nye lover FN Konvensjonen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google