Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Universell Utforming – regional samling Gruppeoppgaver.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Universell Utforming – regional samling Gruppeoppgaver."— Utskrift av presentasjonen:

1 Universell Utforming – regional samling Gruppeoppgaver

2 Gruppearbeid 1. UU-arbeid på fylkesnivå. Gruppeoppgaver 1. Hva er de viktigste utfordringene og hva er de kritiske faktorene knyttet til økt innsats for UUarbeidet hos fylkesmannen og fylkeskommunen ? Ta utgangspunkt i bla. følgende perspektiver / oppgaver: –internt i egen organisasjon (kompetanse, bred forankring mv.) –innen egne ansvarsområder ( utforming av statens hus, fylkeshuset, videregående skoler, mv. ) –utnytte ordinære tilskuddsordninger –utløse spleiselag om tiltak med kommuner, andre offentlige aktører og det sivile samfunn –veiledning og saksbehandling overfor kommunene –samarbeid mellom fylkeskommunen, fylkesmannen og øvrige sentrale aktører på regionalt nivå. 2. Hvordan utnytte fylkesrådene som en ressurs for det regionale UU-arbeidet ?

3 Gruppearbeid 2. Samarbeid fylkesnivået og kommunene. Gruppeoppgaver 1.Hva er de viktigste kommunale behovene og Hvordan kan fylkeskommunen og fylkesmannen bidra mest effektivt som ressurs overfor kommunene – både enkeltvis og interkommunalt ? 2.På hvilken måte kan eksisterende og nye interkommunale/regionale arenaer/møteplasser utvikles til å bli effektive virkemidler for UUarbeidet lokalt ? Ta utgangspunkt i konkrete eksempler. 3.Hvordan kan det nasjonale utviklingsprogrammet ”Livskraftige kommuner” ( KS /MD) og det statlige virkemiddelapparat (Husbanken, Deltasenteret, Statens byggtekniske etat mv.) bidra til å forsterke det interkommunale samarbeidet / erfaringsoverføring mellom kommunene ?

4 Gruppearbeid 3. Innspill til arbeidet med ny nasjonal handlingsplan for UU. Gruppeoppgaver 1. Hvilke nye / forsterkede virkemidler fra nasjonalt hold ( i den nye handlingsplanen fra 2009) ansees som mest effektivt /hensiktsmessig for å støtte opp under arbeidet på fylkesnivået (fylkesmannen og fylkeskommunen) ? Ta utgangspunkt i · de mest sentrale utfordringer innen UU. · et aktuelt nasjonalt mål om forsterket uu-innsats fra fylkesmannen og fylkeskommunen, innen egen organisasjon og overfor kommunene.


Laste ned ppt "Universell Utforming – regional samling Gruppeoppgaver."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google