Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NETTVERK MOT TVANGSEKTESKAP Hvorfor ? •Forpliktende samarbeid •Kompetanseheving •Oversikt over saker.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NETTVERK MOT TVANGSEKTESKAP Hvorfor ? •Forpliktende samarbeid •Kompetanseheving •Oversikt over saker."— Utskrift av presentasjonen:

1 NETTVERK MOT TVANGSEKTESKAP Hvorfor ? •Forpliktende samarbeid •Kompetanseheving •Oversikt over saker

2 NETTVERK MOT TVANGSEKTESKAP Etablert høsten 2008 Nettverket består av: •representanter fra frivillige stiftelser og organisasjoner* og statlige, fylkeskommunale og kommunale virksomheter. *Rogalandsprosjektet mot tvangsekteskap, Røde Kors, Seif Stavanger

3 NETTVERK MOT TVANGSEKTESKAP •Politiet •IMDi •Rogaland fylkeskommune •Bufetat •Stavanger kommune er representert ved Hillevåg og Hinna helse- og sosial kontor, barneverntjenesten, skole, helsestasjon for ungdom, Krisesenteret, samt rådgiver fagstab levekår (prosjektleder)

4 NETTVERKETS MANDAT 1. Nettverket skal foreslå kompetansehevingstiltak i hjelpeapparatet. 2. Medlemmene i nettverket skal holde hverandre orientert om saker det arbeides med, eller saker en har kjennskap til. 3. Nettverket skal bidra til å utvikle samarbeidsrutiner mellom deltakerne i nettverket og andre aktuelle samarbeidspartnere

5 ORGANISERING •Stavanger kommune vil være ansvarlig for driften. •Det avholdes minimum 4 nettverksmøter pr. år. •3- årig prosjekt og det er innvilget midler fra BLD til drift og samlinger i 2010.

6 Nettverket mot TVE •Fra etableringsfasen til handling •Konkret oppgave – prosjektplanen •Felles mål

7 Organisering •StyringsgruppenStyringsgruppen •ProsjektgruppenProsjektgruppen •Nettverket mot TVE

8 Levekårsjef Marit Bore Integrasjonsrådgiver Ingrid H. Rasmussen Fagkonsulent Eli Karin Fosse

9 • Politiet - Eldfrid • Rogalandsprosjektet - Sahfana • IMDi - Siw • Barnevernet - Knut • Helsestasjon for ungdom - Ingrid • Skoler - Girum

10 Kompetanseplan To fokusområder: •Forebygging •Håndtering av saker Retter seg mot 3 grupper: •Ansatte i Stavanger kommune •Nettverket mot TVE •Virksomhetsledere med tanke på forebygging og avdekking av TVE saker blant egne ansatte og lærlinger

11 Kompetanseplanen for ansatte i Stavanger kommune Modulbasert Første mål: 31.12.2010 – ferdig og godkjent utkast til basismodul Tre viktige tema her er: 1.Fenomenforståelse 2.Lovverk 3.Roller – ansvar Prosjektgruppen holder månedlige møter ut året.

12 Kompetanseplan for nettverket mot TVE - forslag •Arrangere fagdag for alle nettverkets medlemmer innen slutten av året •Bestemme tema for faglig oppdatering for nettverksmøtene som skal holdes våren 2011tema •Deltakelse på relevante nasjonale konferanser

13 1.Hvordan tvangsekteskap forebygges? Hvordan kan dette arbeid integreres i skolesammenheng? 2.Internasjonale lovverk - særlig fra en jurist som har hatt erfaring med saker 3.Drammensprosjektet - rutiner mellom ulike instanser hvordan er saksflyt i ulike nivå 4.Botilbudet til de utsatte

14 Kompetanseplanen - forebygging Bedre tilgangen til relevant fagstoff for alle i Stavanger kommune (”gode råd” og nettsiden) Utvikle en modul om TVE for elever ved ungdomskoler og videregående skoler Utvikle en modul om TVE for foreldremøter Konferanse om TVE i 2011? Filmene som Rogalandsprosjektet har laget kan innlemmes her

15 Organisasjoner •Innvandrerrådet •Islamsk opplæringssenter •Muslimsk Fellesråd Rogaland

16 Bo – og støttetilbud Stavanger kommune utvider tilbudet med en ny leilighet Tema for neste møte – bo og støttetilbudet presentasjon, utfordringer


Laste ned ppt "NETTVERK MOT TVANGSEKTESKAP Hvorfor ? •Forpliktende samarbeid •Kompetanseheving •Oversikt over saker."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google