Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Universell utforming Nytt fra nasjonalt nivå Anne Folkvord Seksjon for antidiskrimineringsarbeid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Universell utforming Nytt fra nasjonalt nivå Anne Folkvord Seksjon for antidiskrimineringsarbeid."— Utskrift av presentasjonen:

1 Universell utforming Nytt fra nasjonalt nivå Anne Folkvord Seksjon for antidiskrimineringsarbeid

2 2 Ny statsråd – Nytt departement får ansvaret for antidiskrimineringsarbeidet

3 3 Oppgaver er flyttet over til BLD •Oppfølging av NOU 2005:8 Likeverd og tilgjengelighet (Syseutvalget) •Administrativt ansvar for sekretariatet for lovutvalget for en samlet diskrimineringslov •Koordinering av politikken overfor personer med nedsatt funksjonsevne •Ny handlingsplan for tilgjengelighet •Arbeidsmiljølovens § 13 •Arbeid mot etnisk diskriminering

4 4 Hva gjør regjeringen? •Ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov •Ny handlingsplan for tilgjengelighet •Indikatorer på tilgjengelighet •FN-konvensjonen om rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne

5 5 Ny diskriminerings- og tilgjengelighets- lov •NOU 2005:8 •Høring og oppfølgning •IKT og transport •Aktivitets- og rapporteringsplikt •Ot prp våren 2008

6 6 Lykke til med konferansen!

7 7 Ny handlingsplan for økt tilgjengelighet •Skal bygge opp om iverksetting av loven •Sentrale innsatsområder –bygg –uteområder/planlegging –IKT –transport –arbeid

8 8 Arbeidet med ny handlingsplan fra 2009 og fylkenes/regionenes rolle •Innspill fra departementer og direktorater oktober 2007 •Innspillsmøte 22. oktober 2007 •Innspill fra fylkene og regionene

9 9 Spørsmål til gruppearbeid •Med utgangspunkt i - et aktuelt nasjonalt mål om forsterket innsats fra fylkesmannen og fylkeskommunen i arbeidet med UU, innenfor egne ansvarsområder og overfor kommunene, - de mest sentrale utfordringer innen UU. •Hvilke nye / forsterkede virkemidler fra nasjonalt hold (i den nye handlingsplanen fra 2009) ansees som mest effektivt /hensiktsmessig for å støtte opp under arbeidet på fylkesnivået (fylkesmannen og fylkeskommunen) ?


Laste ned ppt "Universell utforming Nytt fra nasjonalt nivå Anne Folkvord Seksjon for antidiskrimineringsarbeid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google