Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kort om Hapro Bakgrunn for prosjektet Samarbeidsavtalen  Samarbeid på systemnivå  Samarbeid på individnivå Metode/læringsmapper.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kort om Hapro Bakgrunn for prosjektet Samarbeidsavtalen  Samarbeid på systemnivå  Samarbeid på individnivå Metode/læringsmapper."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Kort om Hapro Bakgrunn for prosjektet Samarbeidsavtalen  Samarbeid på systemnivå  Samarbeid på individnivå Metode/læringsmapper

3 SENTER FOR YRKESKVALIFISERING SENTER FOR YRKESKVALIFISERING

4 - Oppland fylkeskommune (OFK): lærekandidater uten læreplass - NAV Hadeland: Ungdommer som slutter i det videregående skoleløpet blir ordinære arbeidssøkere hos NAV. - Hapro: Unge voksne – et samarbeid mellom VOX, HAPRO og NAV Hadeland høsten 2009. Finansiert av VOX. Mange unge deltakere i ulike tiltak.

5 SAMHANDLING HAPROOFKNAV

6 Opplæringslova: Kapittel 4. Vidaregåande opplæring i bedrift. http://www.udir.no/Tilskuddsordninger/Be drifter-som-tek-inn-larlingar-med-sarskilde- behov/

7 Elev Hapro OT KIF Barne- vern Nav Ungdoms team OHIH Arbeids giver Foreldre Nettverk PPT BUP DPS

8 Eks 1: Elevens hovedvanske er generelle lærevansker, verbal del og spesifikke lese- og skrivevansker. Han har hatt omfattende spesialpedagogisk tilrettelegging på ungdomstrinnet. Eks 2: Omfattende fagvansker, lese – og skrivevansker. Bor i fosterhjem.

9 Teoretisk  Har utbytte av ordinær undervisning  Fritas fra fellesfagene Praktisk  « Han jobber selvstendig, gjør en grundig jobb og gjennomfører det han blir satt til å utføre. Han finner fort løsninger på praktisk utfordringer og er utholdende»

10

11

12

13

14  Samtale  Opplysninger fra skole/ppt eller andre.  Opplæringsplan fra skolen  Ulike kartleggingsverktøy- hva er riktig å benytte for den enkelte  Profil fra arbeidsplassen:  http://www.vox.no/no/Kompetansemal/P rofiler-for-basisferdigheter/ http://www.vox.no/no/Kompetansemal/P rofiler-for-basisferdigheter/  Bilder/besøk på arbeidsplassen - identifisere krav til lesing, skriving, regning, data sammen med elev og arbeidsgiver  Fra det individuelle til det generelle

15

16

17

18

19

20

21

22  Opplæringsplass i bedrift innenfor aktuelt fagområde  Opplæringsplan styrer - individuell kartlegging/tilpasning  Undervisning/studieplass ved Hapro  Yrkesrettet basiskompetanse – lesing, skriving, regning, data (spes.ped.)  Sosialpedagogisk arbeid

23  Vil lære å bruke målebånd – regne areal

24

25

26

27

28

29

30


Laste ned ppt "Kort om Hapro Bakgrunn for prosjektet Samarbeidsavtalen  Samarbeid på systemnivå  Samarbeid på individnivå Metode/læringsmapper."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google