Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra grunnskole til videregående.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra grunnskole til videregående."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fra grunnskole til videregående.

2 Målgruppe Ungdom Unge voksne Voksne

3 § 3-1.Rett til vidaregåande opplæring for ungdom
Ungdom som har fullført grunnskolen eller tilsvarande opplæring, har etter søknad rett til tre års heiltids vidaregåande opplæring. Om de som kommer seint i u-trinnalder…. Pkt i udir

4 Særlig om ungdom som kommer til Norge siste del av 10. årstrinn
Personer som har vært innskrevet i en norsk grunnskole og som har fått utskrevet et vitnemål som dokumentasjon for fullført grunnskoleopplæring etter forskrift til opplæringsloven har fullført grunnskolen. Disse har rett til videregående opplæring. Vi understreker at det ikke er et krav om at personen har bestått alle fag for å få vitnemål for fullført grunnskoleopplæring, det er tilstrekkelig at man har fullført grunnskolen. I ytterste konsekvens innebærer dette at en person som har fått 1 i alle fag/har fått IV (ikke vurderingsgrunnlag) i alle fag eller en kombinasjon av 1 og IV har rett til vitnemål for fullført grunnskoleopplæring. Kravet for å få vitnemål for gjennomført grunnskoleopplæring etter § 2-1 er ikke knyttet til bestått, men til elevens alder.

5 Konsekvensen av dette er at en person som kommer til Norge siste halvår av det som for hans eller hennes jevnaldrende er 10. trinn blir plassert på 10. trinn og vil få vitnemål for fullført grunnskoleopplæring. Vitnemålet skal utstedes uavhengig av elevens kompetanse i fagene og uavhengig av hvor lenge hun eller han har oppholdt seg i Norge. Etter at ungdommen er skrevet ut av grunnskolen og har mottatt vitnemål, har hun eller han rett til videregående opplæring etter § 3-1, på linje med ungdommer som har gjennomgått hele grunnskolen i Norge3.

6 § 4A-3.Rett til vidaregåande opplæring for vaksne
Vaksne som har fullført norsk grunnskole eller tilsvarande, men som ikkje har fullført vidaregåande opplæring, har etter søknad rett til vidaregåande opplæring. Fylt 25 år Tilsvarande: Grunnskoleutdanning fra hjemlandet, (min. 9 år)

7 Bakgrunn 2 -5 år i Norge 0 – 15 års utdanning fra før
2 – 5 års norsk opplæring Vitnemål fra grunnskole etter 2… år Svakt karaktergrunnlag – særlig i norsk Svakt grunnlag i engelsk og matematikk

8 Tilbud i videregående opplæring
Ungdomsrett: - Under 22 år - ”Bakerst i køen” pga få inntakspoeng - Begrenset valg av utdanningsprogram - Svak økonomi - Krevende opplæringssituasjon

9 Voksenrett: - helst bakerst i køen til ordinær opplæring. - begrenset antall opplæringsprogram - begrenset antall plasser - begrenset mulighet for opplæring i bedrift

10 ”dropout” Mange fullfører ikke videregående opplæring
- hører og leser vi…


Laste ned ppt "Fra grunnskole til videregående."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google