Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INNFØRING AV NY LÆREPLAN – UTFORDRINGER BÅDE FOR FORELDRE OG SKOLE

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INNFØRING AV NY LÆREPLAN – UTFORDRINGER BÅDE FOR FORELDRE OG SKOLE"— Utskrift av presentasjonen:

1 INNFØRING AV NY LÆREPLAN – UTFORDRINGER BÅDE FOR FORELDRE OG SKOLE
KUNNSKAPSLØFTET INNFØRING AV NY LÆREPLAN – UTFORDRINGER BÅDE FOR FORELDRE OG SKOLE

2 HVORFOR KOMMER KUNNSKAPSLØFTET?
INDIVIDETS KUNNSKAP OG LÆRINGSEVNE ER GRUNNLAGET FOR ELEVENS OG NORGES FREMTID EN BEFOLKNING MED LANGT FLERE ELDRE OG FÆRRE HENDER OG HODER I ARBEID GLOBALISERING

3 Hva er driverne bak K-LØFTET?
YTRE DRIVERE INDRE DRIVERE : KUNNSKAP OM SKOLENS OG ELEVENES RESULTATER KUNNSKAP OM SKOLENS VIRKEMIDLER KUNNSKAP OM SKOLENS UTVIKLING

4 INDRE DRIVERE: Kunnskap om opplæringas resultater
Individers læring Fag- og alders- gruppers læring Synet på læring, trening og utvikling Læringsut- byttets fordeling: Sosialt, kjønna, kulturelt

5 Dårlige grunnleggende ferdigheter: lese, skrive, regne og digital kompetanse
Mange lærer ikke å lese Dårlige i matematikk 20-25 % av elevene fullfører ikke videregående opplæring Gutta kommer dårlig ut Skolen hjelper ikke elever med fremmedspråklig bakgrunn nok

6 HVORFOR KOMMER KUNNSKAPSLØFTET?
MATTEUS I NORSK SKOLE NORDMENN SER IKKE LÆRING OG UTDANNING SOM VIKTIG NOK I DAG NORSK SKOLE ER GOD, MEN IKKE GOD NOK NORSKE ELEVER ER GODE, MEN IKKE SPESIELT FLITTIGE, MOTIVERTE OG DISIPLINERTE

7 De viktige utfordringer
Elevers lave læring begynner tidlig i grunnskole og ser heller ut til å forsterkes enn svekkes. Når elever begynner på vgo, går rullgardina ned for manges del.

8 Norske elevers læring høy gjennomsnittlig lav

9 HVA ER KUNNSKAPSLØFTET?
Å SETTE LÆRING AV KUNNSKAP I SENTRUM Å HEVE ALLE ELEVERS KUNNSKAP- Å GI ALLE MER LÆRING Å FORPLIKTE SKOLEN, ELEVENE OG FORELDRE PÅ KUNNSKAP KOMPETANSE FOR FREMTIDEN AVHENGER AV GOD OG NYTTIG KUNNSKAP

10 HVA ER KUNNSKAPSLØFTET?
PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGA Å VEKTLEGGE GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER: Lese, skrive, regne, digital kompetanse VEKTLEGGE KOMPETANSE FOR FREMTIDEN LÆRINGSSTRATEGIER OG MOTIVASJON SOSIAL KOMPETANSE

11 Grunnleggende ferdigheter er
Å kunne uttrykke seg muntlig Å kunne lese Å kunne uttrykke seg skriftlig Å kunne regne Å kunne bruke digitale verktøy (engelsk) Grunnleggende ferdigheter er ferdigheter som er avgjørende for utvikling og for utvikling av faglig kunnskap og viten, og for å kunne kommunisere og samhandle med andre i et bredt spekter av sammenhenger.

12 HVA ER KUNNSKAPSLØFTET?
Å GI ELEVENE MULIGHETER TIL Å ARBEIDE I SITT EGET TEMPO MED RASK PROGRESJON DER HVOR DETTE ER MULIG Å GI SKOLENE STOR FRIHET TIL ORGANISERE SITT ARBEID SLIK AT DET TJENER DEN ENKELTE ELEV Å KREVE AT SKOLENE DOKUMENTERER ELEVENES LÆRING BEDRE

13 Om kompetansemål Kompetansemålene i læreplanene for fag angir hva elevene skal kunne etter endt opplæring på ulike trinn. Elevene vil i ulik grad nå eller kunne nå, de fastsatte kompetansemålene. Skolen skal gi tilpasset opplæring slik at hver enkelt elev stimuleres til høyest mulig grad av måloppnåelse, jfr. Opplæringslovens § 1-2. Dersom en elev ikke har utbytte av eller er i stand til å arbeide med mål i en eller flere læreplaner for fag, gjelder de ordinære unntaksreglene i opplæringsloven.

14 Tilpasset opplæring Hva er Kunnskapsløftets krav?
Hva tenker skoler å gjøre? Hvordan skal arbeidet tilrettelegges for den enkelte elev? Individuelle løsninger – gruppeløsninger

15 Utfordringene i tilpasset opplæring
Elevene får læremidler som passer den enkelte Oppgaver og innhold som passer den enkelte Skoleeier kan omdisponere inntil 25 prosent av timene som er fastsatt i det enkelte fag når det er grunn til å anta at dette vil kunne føre til bedre måloppnåelse i fagene samlet sett for den enkelte elev

16 Utfordringene i tilpasset opplæring
Lære i sitt tempo og med vanskegrad som passer den enkelte Tilpasning i tempo og vanskegrad, også i arbeidsmengde Oppløsning av aldersbestemte løsninger/årstrinntenkning

17 Slik omdisponering av timer forutsetter at målene i læreplanene for fag ikke blir fraveket, og krever samtykke fra den enkelte elev/lærling/foresatte. Både i grunnskolen og i videregående opplæring må omdisponeringen innenfor prosentrammen ta utgangspunkt i den enkelte elev og bygge på individuelt samtykke.

18 HVA TRENGER SKOLEN HJELP TIL FOR Å LYKKES
KULTUR FOR LÆRING - VERDSETTING FORESATTES MEDVIRKNING- TID TIL LÆRING, RESPEKT FOR LÆRING OG LÆRERES ARBEID GUTTER SOM EN SPESIELL UTFORDRING MINDRE TID TIL SPILL, MEDIEBRUK – MER TID TIL LESING, SKRIVING OG REGNING

19 HVA TRENGER SKOLEN HJELP TIL FOR Å LYKKES
AKSEPT PÅ AT ELEVER GJØR FORSKJELLIGE TING PÅ SAMME ALDER, HAR FORSKJELLIGE LÆREBØKER OG LÆREMIDLER, ARBEIDER I ULIKE GRUPPER, HAR ULIKE UTFORDRINGER PÅ SKOLE OG HJEMME BRUKER MER TID PÅ LÆRING HJEMME

20 HVA KAN SKOLEN GJØRE? Profesjonelle lærere med fagkompetanse
Klare mål og klare krav til elevers læring Klare tilbakemeldinger på elevers arbeid og læring i forhold til målene Utfordringer til elevene som er tilpasset elevenes forutsetninger

21 HVA KAN FORESATTE MEDVIRKE TIL?
FORELDRES INTERESSE OG OPPFØLGING – I DET MINSTE VERDSETTING ETTERSPØRRE TILBAKEMELDINGER PÅ ELEVES LÆRING BYGGING AV GODE VANER RUNDT ELEVENES SKOLEARBEID


Laste ned ppt "INNFØRING AV NY LÆREPLAN – UTFORDRINGER BÅDE FOR FORELDRE OG SKOLE"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google