Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagdager ungdom 12.-13. april 2011 Parallell sesjon – Oppland fylkeskommune Klaus Eriksen prosjektleder NY GIV.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagdager ungdom 12.-13. april 2011 Parallell sesjon – Oppland fylkeskommune Klaus Eriksen prosjektleder NY GIV."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagdager ungdom 12.-13. april 2011 Parallell sesjon – Oppland fylkeskommune Klaus Eriksen prosjektleder NY GIV

2 4 innsatsområder 1.Utprøving av opplæringsmodeller som kombinerer arbeidspraksis med læreplanmål 2.Styrking av samarbeidsrelasjoner –tidlig inn med oppfølging •avklaringsmøter •oppfølgingsavtaler 3.Spesielle tiltak for å motivere ungdom som har vært ute av opplæring og arbeid i mer enn 1 år til å søke videregående opplæring 4.Kompetanseheving for ansatte i OT NY GIV

3 •Videregående skole gis ansvar for å tilrettelegge slik at OT kan starte sitt oppfølgingsarbeid før eleven slutter og formelt skrives ut av skolen •Formål: Tilrettelegge for en tidligere og mer forpliktende oppfølging av ungdom utenfor opplæring og arbeid •Motiverende og realitetsorienterende samtale •Årsaker til frafall, hva kunne skolen gjort bedre? Avklaringsmøter - oppfølgingsavtale

4 •Oppsummering i individuell oppfølgingsavtale •Oppfølgingsavtalen skal omhandle plan for hvordan OT og andre instanser skal bistå ungdommen •Alle videregående skoler fra og med 2011 •Fra ”avslutningssamtale” til ”avklaringsmøte” •Må ses i sammenheng med rutinene for individuell oppfølging - elevplan Avklaringsmøter - oppfølgingsavtale

5 Til drøfting •Når bør det avholdes avklaringsmøter? •Når i prosessen? •Gjelder dette alle saker der elever står i fare for å slutte? •Hvilket innhold bør et slikt møte ha? •Hvem bør delta fra skolen? •Skolens OT eller hjemkommunens OT? Avklaringsmøter - oppfølgingsavtale


Laste ned ppt "Fagdager ungdom 12.-13. april 2011 Parallell sesjon – Oppland fylkeskommune Klaus Eriksen prosjektleder NY GIV."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google