Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagdager ungdom NAV Oppland og Oppland fylkeskommune 12. april 2011 Kari Gording.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagdager ungdom NAV Oppland og Oppland fylkeskommune 12. april 2011 Kari Gording."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagdager ungdom NAV Oppland og Oppland fylkeskommune 12. april 2011 Kari Gording

2 Dersom målet er at færrest mulig skal ha behov for bistand fra OT eller NAV •Er det da fornuftig å vente med individrettet handling til ungdommen er i målgruppa? •Eller har vi noe å bistå med, før ungdommen har rett til vår tjeneste?

3 Ansvarsrekke Når det går som vi ønsker: Grunnskole – videregående opplæring – i arbeid / videre studier Å få det til betyr at: -Flere individer som får en god overgang til voksenlivet -Vi har god gjennomføring i videregående opplæring -Vi har gode resultater for OT -Vi har gode resultater for NAV

4 Særlig fare for drop-out i overganger •Ny GIV Overgangsprosjektet •Oppfølgingsprosjektet ta tak i ikke-søkere fra 10. trinn i grunnskolen •Overgang læretid •Overgang fra videregående opplæring til arbeid

5 Praksis – ulike ordninger •Utplassering fra videregående skole med elevstatus •Lærling/Lærekandidat •Arbeidspraksis gjennom NAV

6 Elever i videregående skole kan være i praksis på grunnlag av •Krav i læreplaner (eks. helsefagarbeider) •Skolen ønsker bruke praksis som metode (eks. praksisverter i naturbruk) •Avvik fra læreplaner på grunn av spesialpedagogiske behov

7 Elever i videregående skole •Er ikke i OT’s målgruppe •Har ikke rett til individstønad fra NAV •Skal følges opp av skolen •Skolen har ansvaret for opplæringen som skjer på praksissted

8 Læretid i bedrift •For lærlinger og lærekandidater •Er tidsbegrenset ansettelse i bedriften •Tiden todelt; opplæring – verdiskapning •Bedriften har ansvar for planlagt opplæring •Bedriften avgjør hvem de vil tilsette •Fylkeskommunen godkjenner bedrift og kontrakt •Fylkeskommunen formidler tilskudd til bedrift og utsteder dokumentasjon

9 Tilskudd (ungdomsrett) •Kr. 4.415.-/mnd i 24 mnd læretid (kr 105 960.-) •Nasjonalt tilskudd til bedrifter som tar inn lærling/lærekandidat med særskilte behov 1-6 timer á kr. 325.- i inntil 47 uker/år. •”Dersom det samlede timetall for søkerne overstiger bevilgningen avsatt for posten, vil tilskuddet bli avkortet forholdsmessig for den enkelte tilskuddsmottaker” Kontrakt må være inngått før det kan søkes. •Ekstraordinært fylkeskommunalt tilskudd (Oppland), inntil kr. 1.400.-/ måned.

10 Nasjonalt tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov •Lærlinger og lærekandidater med særskilte behov (under 25 år og ungdomsrett) •Med særskilte behov menes manglende evne til å få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet. •Norskopplæring for språklige minoriteter utløser ikke tilskudd over denne tilskuddsposten. •Ses i sammenheng med eventuell støtte fra NAV

11 Ungdom i arbeidspraksis gjennom NAV •Får stønader og oppfølging i tråd med NAV sine regler •Skal om mulig få sin praksis dokumentert som videregående opplæring – dette er fokusområde i Ny GIV


Laste ned ppt "Fagdager ungdom NAV Oppland og Oppland fylkeskommune 12. april 2011 Kari Gording."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google