Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rådgiverdager 2013 Per-Kristian Storstad Marit Størvold Damås.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rådgiverdager 2013 Per-Kristian Storstad Marit Størvold Damås."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rådgiverdager 2013 Per-Kristian Storstad Marit Størvold Damås

2 Fagopplæring - søking og formidling •Behov for rekruttering til yrkesfagene •Vel 60 % av søkere til vgo søker yrkesfagene •Ca. 600 kontrakter inngås årlig •Krav om fullført og bestått Vg1 og Vg2. - Viktig at skolen iverksetter tiltak ved lav måloppnåelse og høyt fravær •Karriereveier etter fag- og svennebrev •Rett til Påbygg Vg3 etter fag- og svennebrev •Arbeidslivet etterspør kompetente fagarbeidere/rekruttering til høyskole- og universitetsutdanning •Samfunnskontrakten av stor betydning for flere læreplasser •Søknad: www.vigo.no innen 1.marswww.vigo.no

3 Forts. •Geografisk mobilitet som lærling •Fagopplæring som funksjon vs. Opplæringskontor (OK)

4 §3-67 Krav til fag- og sveinebrev •Case; Fra lærekandidat til lærling På Vg1 er det planlagt grunnkompetanse (med avvikende målsetting) og IV – ikke vurderingsgrunnlag - som dokumentasjon i alle fag, unntatt kroppsøving (bestått). På Vg2 er det vurdert med karaktervurdering i alle fag, unntatt engelsk (IV). Mangler vurdering med tallkarakter i fagene matematikk, naturfag og engelsk. Består kompetanseprøve etter 2 år som lærekandidat. Søker som lærling, godkjent kontrakt, med krav om bestått i nevnte fag. Melder seg opp som privatist, består ikke eksamener. Kan ikke søke om fritak fra krav om bestått jfr. mangler standpunktkarakter. Det kan ikke skrives ut fagbrev.

5 Prosjekt til fordypning •Faget PTF er av stor betydning ved formidling av læreplassøkere •PTF - Utstillingsvindu til læreplass • Læreplan PTF/Læreplan PTF/ •Rapport Fleksibilitet eller faglighet?Fleksibilitet eller faglighet?

6 Samarbeidsavtaler 1.Samarbeid mellom NAV og NTFK/AVGO om lærekandidatordningen og lærlinger med behov for tilrettelegging i Nord-Trøndelag. Ungdomsgruppen i alderen 16-24 år. 2.Samarbeidsavtale mellom Accretio AS, som er en sammenslutning for Vekstbedriftene i Nord- Trøndelag og Nord-Trøndelag fylkeskommune. Avtalen gjelder praksis i bedrift/prosjekt til fordypning for elever i videregående skole og opplæringskontrakter for lærekandidater.

7 Målgrupper 1.Elever i videregående opplæring med sakkyndig vurdering fra PPT,enkelt- vedtak om rett til spesialundervisning og individuell opplæringsplan (IOP). 2.Elever som søker opplæring i bedrift som lærekandidat

8 Mål 1.Å gi elever i skolen praksis i bedrift / prosjekt til fordypning (PTF) tilpasset evner og forutsetninger etter anbefaling i sakkyndig vurdering 2.Å legge til rette for lærekandidatordningen i Vekst-bedrifter

9 Inngåtte opplæringskontrakter i NT 2004-2013

10 U-dir. midler • Frist 1.februar • http://www.udir.no/Regelverk/Tilskudd/Alle- tilskuddsordninger/Andre- mottakere/Bedrifter-som-tek-inn-larlingar- med-sarskilde-behov/ http://www.udir.no/Regelverk/Tilskudd/Alle- tilskuddsordninger/Andre- mottakere/Bedrifter-som-tek-inn-larlingar- med-sarskilde-behov/

11 Lærlinger og lærekandidater per fylkeskommune 2012

12 Eget kapittel 6A om formidling av lærlinger og lærekandidater • Det er i dag flere som søker om læreplass enn de som får det – Det kritiske punktet for fullføring er mellom Vg2 og Vg3 • Lærlinger og lærekandidater med lovfestet rett til opplæring, og som ikke har fått læreplass innen 1.september, skal få tilbud om Vg3 i skole (§6A-9)

13 Virkeområde og vilkår for formidling • De som formidles skal også tas inn til videregående opplæring – Det skal fastsettes hvilket utdanningsprogram og programområde søkeren tas inn til. Enkeltvedtak. • Må oppfylle vilkårene for inntak til nivået for å formidles (§6-28 eller et av de individuelle grunnlagene i § 6-35 – 6-37)

14 Krav til søknaden • Søkeren må opplyse om hun/han ønsker opplæring i bedrift som lærling eller lærekandidat. • Søknaden sendes til fylkeskommunen hvor søkeren er folkeregistret. • Søkere som kan dokumentere flytting sender søknaden til tilflytningsfylket • Fylkeskommunen plikter å formidle søkere med ungdomsrett til bedrifter en har inngått avtale om læreplass med

15 Avtale om annen organisering (§6A-7) • Tydeliggjøring av muligheter for annen organisering av opplæringa • Hjemmel for vekslingsmodeller og TAF • Presisering av bedriftens opplæringsansvar • Presisering av at det skal framgå av lærekontrakt/opplæringskontrakt dersom opplæringa skjer i annen rekkefølge enn fastsatt i fag- og timefordelingen • Tydeliggjør reglene som gjelder formidling av voksne(§6A- 10) • Tydeliggjør retten til Vg3 i skole (§6A-9)


Laste ned ppt "Rådgiverdager 2013 Per-Kristian Storstad Marit Størvold Damås."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google