Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prøvebanken Per Kristian Larsen, Vurdering 2

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prøvebanken Per Kristian Larsen, Vurdering 2"— Utskrift av presentasjonen:

1 Prøvebanken Per Kristian Larsen, Vurdering 2
Tusen takk for invitasjonen. Jeg heter Per Kristian Larsen. Jeg jobber med prøvefeltet i vurderingsavdelingen.

2 Karakterstøttende og læringsstøttende prøver
Hva finnes i Utdanningsdirektoratets prøvebank? Bruk av karakterstøttende og læringsstøttende prøver Kom i gang med prøvebanken!

3 Nye karakterstøttende og læringsstøttende prøver
1. september 2014 To karakterstøttende prøve i samfunnsfag 10. trinn Tre karakterstøttende prøver i naturfag 10. trinn 11 læringsstøttende prøver i matematikk og trinn Læringsstøttende prøver i skriving for 5. og 8. trinn Skolestart 2015 Læringsstøttende prøver i regning 6. trinn Læringsstøttende prøver i lesing 6. trinn Læringsstøttende prøver i digitale ferdigheter 8. trinn

4 Karakterstøttende prøver naturfag
Fokus i 2013 Fokus i 2012

5 Karakterstøttende prøver samfunnsfag

6 Læringsstøttende prøver i matematikk
Tidligere KIM (kvalitet i matematikkopplæringen) 5.-7. trinn: tall, tallregning, geometri og måling trinn: tall, tallregning, algebra, geometri, måling, funksjoner og statistikk/sannsynlighet/kombinatorikk identifiserer manglende begrepsforståelse /misoppfatninger til hinder for videre læring

7 OPPGAVER 2012

8

9

10 Tre rapporter Oversiktsrapport
Oversikt over tid brukt, poeng og resultat for alle elever Refleksjonsspørsmål Læringsstøttende funksjon - enkeltelev Oversikt over enkeltelevens svar – sorterbar på oppgavenes kategorier Læringsstøttende funksjon - analyseverktøy for lærer Gjennomsnittlig nasjonalt nivå sammenliknet med gruppas resultat Resultat på oppgaver sammenlignet med nasjonale resultater – sorterbar på oppgavenes kategorier

11 Oversiktsrapport Veiledning med refleksjonsspørsmål
Tror jeg på resultatet? Hvorfor (ikke)? Var det aspekter ved prøven som gjorde at eleven ikke fikk vist kompetansen sin? Var det noen overraskelser? Hvilken annen informasjon har jeg/ eller bør jeg innhente for å se nøyere på resultatet?

12 Elevrapport Alle oppgaver definert til i hovedsak å måle aspekter ved hovedområde og ved kognitive aspekter ved kompetansen Er det tendenser i elevens svar? Hovedområder eller kognitive kompetanser som fikk et interessant resultat? Tips: eksporter til excel og sorter på kategoriene – interessante resultater? Direkte lenke til enkeltoppgaver slik at man kan se på dem for å diskutere det eleven fikk til og hva som fortsatt er vanskelig Mulighet til å ta prøven mange ganger

13 Analyserapport Dette lysbildet må byttes ut med et oppdatert bilde når ny versjon av rapporten er ferdig Analyseresultat for hele gruppen. Hvordan er fordelingen på karakterer? Hvis stort avvik fra nasjonalt snitt – er det fordi klassen utpeker seg eller er det noe med de kravene lærer setter? Se etter tendenser i gruppas resultater Er det for eksempel slik at historieoppgaver går bra, mens geografioppgaver oppleves som vanskelig? Eller at elevene gjengir kunnskap greit, men sliter med anvende den i nye sammenhenger? Er det grunn til å justere opplæringen? Tips: overfør til excel og prøv å sortere for å finne interessante tendenser

14 Bruk av karakterstøttende og læringsstøttende prøver
Oppdrag fra KD Frivillige prøver i prøvebank Lokal bruk uten rapportering til Udir Gi informasjon om elevers kompetanse/ferdighet og være til støtte i underveisvurderingen Prøves ut på et representativt utvalg elever for å gi lokalt nivå noe å måle seg opp mot Støtte til læringsfremmende tilbakemeldinger og profesjonell kvalitetsutvikling på skolen

15 Karakterstøttende prøver Læringsstøttende prøver
Standpunktvurdering Karakterstøttende, ikke karaktersettende Bidra til mer rettferdig standpunktvurdering Underveisvurdering Læringsfremmende tilbakemeldinger og grunnlag for tilpasset opplæring Faglige tendenser i elevgruppen for å justere opplæringen underveis Naturfag og samfunnsfag Underveisvurdering Læringsfremmende tilbakemeldinger og grunnlag for tilpasset opplæring Faglige tendenser i elevgruppen for evt å justere opplæringen underveis. Matematikk Skriving (2014) Lesing/Regning/Digi (2015)

16 Faglige muligheter Faglige utfordringer
Underveisvurdering – læringsfremmende tilbakemeldinger Karakterstøttende – rettferdig vurdering Analysemuligheter – profesjonell utvikling Nasjonalt resultat – grunnlag for analyser Faglige utfordringer Forhold prøve - standpunktkarakter Forutsetter pedagogisk bevissthet Uhensiktsmessig bruk av aggregerte resultater Hva kjennetegner prøvene? Elektroniske (ikke skriving) Mulig å ta prøver flere ganger Passordbelagt, men ikke hemmelig Hva får lærerne av informasjon? Enkeltelevers nivå på prøven Informasjon for læringsfremmende tilbakemeldinger Mulighet til å sammenlikne med nasjonalt nivå Poenggrenser Nasjonal fordeling på nivåer Resultater på hver enkelt oppgave Hva må lærer vurdere selv? Tolkningshjelp og refleksjonsspørsmål om bruk av resultater

17 Diskusjon Salgsargumenter Utfordringer
Hvorfor bør vi oppfordre til bruk av karakterstøttende prøver? Utfordringer Hvor kan vi se mulige problemer? Kommunens mulighet til å legge til rette for klok bruk

18 Guided tour

19 Prøvebank-PAS-PGSC PAS PRØVEBANK PGSC Skoleadministrator Lærer Elev
Gi lærere tilgang til prøvebanken Gi elever tilgang til prøver Hente ut brukernavn og passord Se på og vurdere alle tilgjengelige prøver og veiledninger Sette opp prøvetidspunkt (ett eller flere) for elevene sine Rette evt. åpne oppgaver Klikke gjennom elevenes besvarelser Hente ut resultater Gjennomføre prøven

20 Kom i gang med prøvebanken!
Lærer får tilgang gjennom PAS Lærer GS og ansvarlig for gruppa «Se alle prøver og veiledninger» Elever må meldes opp i PAS – brukernavn, passord, dagspassord Sett opp/endre/slette prøvedatoer i prøvebanken Hent ut resultater Husk å lagre lokalt – resultater slettes i sommerferien! Alle karakterstøttende og læringstøttende prøver ligger i Utdanningsdirektoratets prøvebank. Her får du vite hvordan du får tilgang til prøvebanken og hvordan du kan bruke den. Vil du ha tilgang til prøvebanken? Ta kontakt med ledelsen på skolen! Alle lærere som skal ha tilgang til prøvebanken, må først være registrert i prøveadministrasjonssystemet PAS. Den på skolen som har skoleadministrasjonsrolle i PAS, kan gi lærere tilgang til prøvebanken. Lærerne skal registreres med brukerrollen «Lærer GSK» og legges inn som ansvarlig for sin elevgruppe. Når du har fått brukernavn og passord er du klar: Logg deg inn på pgsc.udir.no og velg «Prøvebank» Hva finnes i prøvebanken? Orienter deg i prøver og veiledninger! Du som er lærer, kan se på alle prøver og dokumenter som finnes i prøvebanken. Klikk på Vis alle prøver. Du kan klikke deg gjennom de elektroniske prøvene og se på veiledningene, og vurdere hvilke prøver du ønsker å bruke. Fant du noe du likte? Be ledelsen på skolen om å melde på elevene dine i aktuelle prøver. Alle elever som skal delta på en prøve, må registreres i prøveadministrasjonssystemet PAS. Den på skolen som har skoleadministrasjonsrolle i PAS, kan melde på elever i skjermbildet «Påmelding» eller ved overføring fra skoleadministrative system. Ledelsen vil trenge prøvekoden på prøven(e) elevene skal gjennomføre. Denne koden finner du i prøveoversikten i prøvebanken. Nå er du klar for å bruke prøvebanken! Du kan sette opp passende prøvedatoer, følge med når elevene gjennomfører, rette eventuelle åpne oppgaver og hente ut resultater. Når elever skal ta prøvebankprøver, logger de på pgsc.udir.no. Elevene trenger både brukernavn, passord og dagspassord. Dette kan skoleadministrator hente i PAS. Husk å lagre resultater lokalt! Prøvebanken er ikke et lagringssted for prøver. Ingen utenfor skolen kan se dine elevers resultater. Alle resultater blir SLETTET i prøvebanken hver sommer. Hvis du eller skolen vil lagre resultater til neste skoleår, må dere lagre resultatene lokalt ved skoleårets slutt. Dere kan for eksempel eksportere resultatrapportene til formatene excel eller pdf.

21 Eller:


Laste ned ppt "Prøvebanken Per Kristian Larsen, Vurdering 2"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google