Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Developmental patterns and comorbidity of behavior problems Prosjekt Dobbelkompetanse i psykologi Ph.D.-kandidat Linda Helen Munkvold Prosjekt Dobbelkompetanse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Developmental patterns and comorbidity of behavior problems Prosjekt Dobbelkompetanse i psykologi Ph.D.-kandidat Linda Helen Munkvold Prosjekt Dobbelkompetanse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Developmental patterns and comorbidity of behavior problems Prosjekt Dobbelkompetanse i psykologi Ph.D.-kandidat Linda Helen Munkvold Prosjekt Dobbelkompetanse i psykologi Ph.D.-kandidat Linda Helen Munkvold

2 Empirisk bakgrunn Hill (2002): 5% har atferdsvansker Hill (2002): 5% har atferdsvansker Forekommer ofte sammen med andre psykiske lidelser Forekommer ofte sammen med andre psykiske lidelser Utviklingsmønstre: Utviklingsmønstre: Tidlig-startere Tidlig-startere Sen-startere Sen-startere Til dels store kjønnsforskjeller mht. forekomst, utviklingsmønstre og komorbide tilstander Til dels store kjønnsforskjeller mht. forekomst, utviklingsmønstre og komorbide tilstander

3 Klinisk relevans 45% henviste med atferdsvansker 45% henviste med atferdsvansker Behandlingsmessig ressurskrevende Behandlingsmessig ressurskrevende Store potensielle samfunnsøkonomiske belastninger i et livsløpsperspektiv Store potensielle samfunnsøkonomiske belastninger i et livsløpsperspektiv Behov for mer kunnskap om utviklingsmønstre og komorbiditet Behov for mer kunnskap om utviklingsmønstre og komorbiditet Behov for tidlig identifisering av risikobarn Behov for tidlig identifisering av risikobarn Behov for studier av norske barn og unge Behov for studier av norske barn og unge

4 Barn i Bergen Populasjonsbasert Populasjonsbasert Alle barn i 2-4 klasse i Bergen kommune i oktober 2002 (9430 barn) Alle barn i 2-4 klasse i Bergen kommune i oktober 2002 (9430 barn) Longitudinelt design Longitudinelt design Hittil 3 faser med datainnsamling (2002, 2004 og 2005) Hittil 3 faser med datainnsamling (2002, 2004 og 2005) Søker om oppfølgingsstudie Søker om oppfølgingsstudie

5 Prosjektgruppe Professor dr.philos. Terje Manger (hovedveileder) Professor dr.philos. Terje Manger (hovedveileder) 1.amanuensis dr.psychol. Astri Lundervold (biveileder) 1.amanuensis dr.psychol. Astri Lundervold (biveileder) Prosjektgruppen for Barn i Bergen Prosjektgruppen for Barn i Bergen Professor dr.med. Christopher Gillberg, prosjektleder Professor dr.med. Christopher Gillberg, prosjektleder dr.med. Einar Heiervang, dr.psychol. Kjell Morten Stormark, professor Mikael Heimann, dr.psychol. Astri Lundervold dr.med. Einar Heiervang, dr.psychol. Kjell Morten Stormark, professor Mikael Heimann, dr.psychol. Astri Lundervold 6 Ph.D. studenter 6 Ph.D. studenter

6 1) “Characteristics of children with behavior problems” Problemstillinger: Problemstillinger: Hvor mange gutter og jenter har atferdsvansker? Hvor mange gutter og jenter har atferdsvansker? Er det forskjell i rapportering foreldre/lærere? Er det forskjell i rapportering foreldre/lærere? Hvilke andre vansker har barna? Hvilke andre vansker har barna? På hvilken måte påvirker dette funksjonsnivå? På hvilken måte påvirker dette funksjonsnivå? Data: Første fase Barn i Bergen (SDQ-Nor, DSM- IV-kriterier for ODD) Data: Første fase Barn i Bergen (SDQ-Nor, DSM- IV-kriterier for ODD) Gruppe: Barn med utslag på skala for atferdsvansker i SDQ, samt rapportering av symptomer på ODD-skalaen Gruppe: Barn med utslag på skala for atferdsvansker i SDQ, samt rapportering av symptomer på ODD-skalaen

7 2) “Children with behavior problems and their path through early puberty” Problemstillinger: Problemstillinger: Kjennetegn i fase 1 hos barn med diagnose i fase 3 Kjennetegn i fase 1 hos barn med diagnose i fase 3 Kjennetegn i fase 1 hos ”recovery”-gruppe i fase 3 Kjennetegn i fase 1 hos ”recovery”-gruppe i fase 3 Data: Barn i Bergen, 1. og 3. fase Data: Barn i Bergen, 1. og 3. fase Gruppe: Barn diagnostisert med atferdsvansker i fase 3, og barn med atferdsvansker i fase 1 uten diagnose i fase 3 Gruppe: Barn diagnostisert med atferdsvansker i fase 3, og barn med atferdsvansker i fase 1 uten diagnose i fase 3

8 3) ”Developmental patterns in behavior problems among Norwegian children and adolescents.” Oppfølging av barn med diagnose i fase 3 Oppfølging av barn med diagnose i fase 3 Problemstillinger: Problemstillinger: Hvor mange har vedvarende vansker? Hvor mange har vedvarende vansker? Hva kjennetegner tenåringene som fortsatt har vansker vs. de som ikke har vansker lengre? Hva kjennetegner tenåringene som fortsatt har vansker vs. de som ikke har vansker lengre? Er det forskjell i atferdsvanskenes alvorlighetsgrad mellom ungdommene med/uten rapporterte vansker i fase 1 og 3? Er det forskjell i atferdsvanskenes alvorlighetsgrad mellom ungdommene med/uten rapporterte vansker i fase 1 og 3? Data: oppfølgingsstudie; CD-og ODD-kriterier i eget spørreskjema. Data: oppfølgingsstudie; CD-og ODD-kriterier i eget spørreskjema.


Laste ned ppt "Developmental patterns and comorbidity of behavior problems Prosjekt Dobbelkompetanse i psykologi Ph.D.-kandidat Linda Helen Munkvold Prosjekt Dobbelkompetanse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google