Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ambulant Forskning / brukerperspektiv

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ambulant Forskning / brukerperspektiv"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ambulant Forskning / brukerperspektiv
Hans Langeveld Psykologspesialist / postdoc- stipendiat Regional senter for klinisk psykoseforskning Helse Vest Førsteamanuensis-II Universitet i Bergen Jeg har i flere år arbeidet som psykolog i en poliklinikk for ungdom som er en del av Barne og ungdomspsykiatrisk avdeling her i Stavanger. I den forbindelse også ift enkelte pasienter tett samarbeid med Ambulantene ved BUPA, Stavanger. Jeg har også arbeidet med forskning, blant annet tatt en dr grad på måling av livskvalitet hos ungdom som effektmål for psykologisk og farmakologisk behandling av migraine. Jeg har ikke arbeidet med ambulant forskning selv, men har alltid opplevd at ambulant virksomhet er en meget god måte å danne en arbeidsallianse med pasienten på. Derfor synes jeg det er kjekt å kunne stå her og dele noen av mine tanker med dere, som er de egentlige eksperter på ambulant virksomhet i arbeidet med barn og unges psykiske helse.

2 E T I K M O T I V A S J N EGEN IDE HYPOTESE LITTERATUR
METODEVALG DESIGN GODKJENNING AVD. / ETISK KOMITE / DATATILSYNET DATAINNSAMLING DATAANALYSE TOLKNING / DISKUSJON ANVENDELSE / PUBLIKASJON Fra: Karlsen, Staff et al. Forskningshåndboken fra ide til publikasjon

3 Min motivasjon til forskning
Allerede som barn: utforske, prøve ut, hva skjer hvis (bilde alle tre gutter) 2. gå mine egne veier, finne ut av ting selv opposisjon mot etablerte sannheter 3. fysioterapeut, praksisperiode, forskning på behandling menn kvinner

4 Min motivasjon til forskning-2

5 Min nestførste forskning
Mannlig pasient Kvinnelig pasient Sum Mannlig Behandler Kvinnelig behandler

6 Min nestførste forskning
Mannlig pasient Kvinnelig pasient Sum Kvinnelig fysioterapeut 15 massasje 12 dd strøm 13 massasje 14 dd strøm 48 massasje 26 dd strøm

7 Min nestførste forskning
Mannlig pasient Kvinnelig pasient Sum Mannlig Behandler 10 massasje 39 dd strøm 33 massasje 7 dd strøm 43 massasje 46 dd strøm Kvinnelig behandler

8 Min nestførste forskning
Mannlig pasient Kvinnelig pasient Sum Mannlig fysioterapeut 10 massasje 39 dd strøm 33 massasje 7 dd strøm 43 massasje 46 dd strøm Kvinnelig 15 massasje 12 dd strøm 13 massasje 14 dd strøm 48 massasje 26 dd strøm 25 massasje 51 dd strøm 46 massasje 21 dd strøm kvinnelig fysioterapeut masserer mer kvinner får mer massasje interaksjon: menn masserer kvinner mer enn de masserer menn

9 min motivasjon til forskning:
gjengs sannhet: valg av terapi bestemmes av pasienters diagnose. Er det virkelig sant? funn: valg av terapi er (til dels) konsekvens av interaksjon mellom pasientens og fysioterapeutens kjønn relevans: mer fokus på evidens basert behandling effekt: konflikt mellom student og veileder konklusjon: forskning på egen arbeidsplass kan være utfordrende ……………og kanskje ikke helt etisk

10 Min motivasjon til forskning
Livet blir kjekkere når det er flere ting du brenner for Engasjement for terapi faget Mulighet for å drive med noe helt på egen hånd Bukere først, forskning skal komme klientene til gode Forskning skal ikke belaste pasienten mer enn etisk forsvarlig

11 E T I K M O T I V A S J N IDE HYPOTESE LITTERATUR METODEVALG DESIGN
GODKJENNING AVD. / ETISK KOMITE / DATATILSYNET DATAINNSAMLING DATAANALYSE TOLKNING / DISKUSJON ANVENDELSE / PUBLIKASJON

12 Hvorfor skal du drive med forskning / evaluering?
(bortsett fra å bli berømt og gå ned i lønn) Har det noe for seg det vi holder på med? Evaluering: Mitt tiltak på denne gruppen Forskning: tiltak uavhengig min person, uavhengig min aktuelle målgruppe =generalisering fra utvalg til populasjon Men både evaluering og forskning skal være teoribasert

13 E T I K M O T I V A S J N IDE HYPOTESE LITTERATUR / TEORI
METODEVALG DESIGN GODKJENNING AVD. / ETISK KOMITE / DATATILSYNET DATAINNSAMLING DATAANALYSE TOLKNING / DISKUSJON ANVENDELSE / PUBLIKASJON

14 Teori – data - hypotese Fulle folk kjører dårlig
Mål antall sekunder full / edre person kan stå på et ben Folk som er påvirket har dårlig motorisk kontroll

15 Teori En redegjørelse for et mønster i en samling observasjoner
Ingen teori uten et godt datagrunnlag En god teori stimulerer til ny forskning (nye hypoteser)

16 TEORI AMBULANTE TJENESTER
Når behandling, utredning eller rehabilitering finner sted ved at fagperson oppsøker pasienten i deres eget miljø

17 TEORI AMBULANTE TJENESTER
Barne- og ungdomspsykiatrisk kunnskap og kompetanse I kombinasjon med bruk av : Teorier om sosiale systemer innvirkning på barnets psykisk helse Teorier om hvordan ulike systemer som barnet / ungdommen er en del av påvirker barnets psykiske helse psykisk helsevern

18 GODKJENNING AVD. / ETISK KOMITE / DATATILSYNET
IDE HYPOTESE LITTERATUR / TEORI METODEVALG DESIGN GODKJENNING AVD. / ETISK KOMITE / DATATILSYNET DATAINNSAMLING DATAANALYSE TOLKNING / DISKUSJON ANVENDELSE / PUBLIKASJON

19 Forskning på ambulant virksomhet
Det er komplisert å forske på effekter av: psykisk helsevern Effekt av ulike systemer som barnet / ungdommen er en del av På psykisk helse Det er mer komplisert å forske på : Det er nesten umulig å forske på:

20 Derfor før du forsker Bli kjent med det som andre har funnet før….. (teori) om effekter av ambulant virksomhet: Teori om betydning av relasjoner i psykoterapi Teori om psykoterapeutiske teknikker Rapporter om ambulante tjenester Selbu seminar VELG EN AVGRENSET PROBLEMSTILLING

21 eksempel problemstilling
Har det å oppsøke pasienter hjem en positiv effekt på pasientens psykiske helse utover en ”vanlig poliklinisk behandling”

22 eksempel problemstilling
Har det å oppsøke pasienter hjem en positiv effekt på pasientens psykiske helse utover en ”vanlig poliklinisk behandling” INTERVENSJON POLIKLINISK AMBULANT ”Ambulant effekt” ulike systemer som barnet / ungdommen er en del av psykisk helse

23 GODKJENNING AVD. / ETISK KOMITE / DATATILSYNET
IDE HYPOTESE LITTERATUR METODEVALG DESIGN GODKJENNING AVD. / ETISK KOMITE / DATATILSYNET DATAINNSAMLING DATAANALYSE TOLKNING / DISKUSJON ANVENDELSE / PUBLIKASJON Fra: karlsen, staff et al. Forskningshåndboken fra ide til publikasjon

24 Ambulant behandling Bedre? Ambulant behandling Like god
Percentage of Improvement in Psychotherapy Patients as a Function of Therapeutic Factors. Extratherapeutic change: those factors that are a part of the client (e.g., ego strength and other homeostatic mechanisms) and part of the environment (e.g., fortuitous events and social support) that aid in recovery regardless of participation in therapy. Expectancy (placebo effects): that portion of improvement that results from the client’s knowledge that he or she is being treated and from the differential credibility of specific treatment techniques and rationale. Techniques: those factors unique to specific therapies (e.g., biofeedback, hypnosis, or systematic desensitization). Therapeutic relationship: includes a host of variables that are found in a variety of therapies regardless of the therapist‘s theoretical orientation (e.g., empathy, warmth, acceptance, encouragement of risk taking). From The Handbook of Psychology Integration by M. J. Lambert, 1992, p. 97. Copyright 1992 by Basic Books. Reprinted with permission. Ambulant behandling Like god Fra Hubble et al, 1996 Heart and soul of change

25 Terapi effekt Ambulant behandling bedre? relasjon Terapi Psykisk helse
Ingen grunn til å anta at ambulant behandling har annen effekt

26 NY eksempel problemstilling
Har det å oppsøke pasienter hjem en positiv effekt på pasientens psykiske helse utover en ”vanlig poliklinisk behandling” Mer avgrenset (bedre) problemstilling: Har det å oppsøke pasienter hjem en positiv effekt på DEN TERAPEUTISKE RELASJONEN”


Laste ned ppt "Ambulant Forskning / brukerperspektiv"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google