Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kognitive symptomer etter små hjerneslag

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kognitive symptomer etter små hjerneslag"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kognitive symptomer etter små hjerneslag
Minor stroke Kognitive symptomer etter små hjerneslag NFS

2 Bakgrunn 15 000 pasienter årlig i Norge Fordeling i alvorlighetsgrad
mRS 0-6 mRS 6 død mRS 5 sykehjem, sjelden rehabilitering mRS 3-4 kommunal eller spesialisert rehabilitering mRS 0-2 trenger ikke hjelp, minimale eller ingen fysiske utfall

3 Bakgrunn Hva vet vi om pasienter med minimale utfall?
Lettet pga lite fysiske symptomer, kan utskrives til hjemmet etter få dager Hva sier vi til disse pasientene? Kan de gjenoppta normal aktivitet etter utskrivelse Tilbake i arbeid med en gang?

4 Bakgrunn Er faring fra egne pasienter Angst for nye hjerneslag
Noen kan ha langvarige problemer med konsentrasjon og hukommelse når de skal utføre sine normale aktiviteter Utmattelse ved utføring av vanlige aktiviteter Vanskelig å måle på en slagenhet som aldri blir lik en hjemmesituasjon

5 Forekomst Fatigue: 30-56% rapportert i ulike studier
Cognitive impairment: 50%? (MOCA) (13% MMS) Avhengig av hvilke tester som brukes Angst og depresjon: Like vanlig Rundt 20%

6 Utfordringer Hva er et hjerneslag? Hva er kognitiv svikt?
Heterogen gruppe Hva er kognitiv svikt? Hvordan måle dette etter et hjerneslag

7 Kognitive symptomer ved hjerneslag
Stort spekter avhengig av: Lesjonens størrelse og lokalisering Etiologi Komorbiditet Risikofaktorer? Alder, kjønn Permorbid funksjonsnivå

8 Definisjon Ulike kognitive symptomer etter hjerneslag enn ved demens
Hva er typisk ved kognitiv svikt i relasjon til vaskulær demens? Vaskulær demens og kognitive symptomer etter hjerneslag ikke det samme

9 Hva skal vi måle? Resultater fra en studie fra slagenheten på Haukeland universitetssykehus: Cognitive Profile of Elderly Patients with Mild Stroke Arne Gramstad a, b Dag Aarsland d Halvor Naess a, c,a Department of Neurology, Haukeland University Hospital, b Faculty of Psychology, and c Department of Clinical Medicine, University of Bergen, Bergen , and d Psychiatric Division, Stavanger University Hospital, Stavanger , Norway Dement Geriatr Cogn Disord Extra 2011;

10 Resultater fra studien:
Signifikant forskjell i MMS i aldersgruppe år Signifikant forskjell i HVLT-R i alle aldersgrupper Stroop-test: Signifikant på 3 første av 4 deltester (word reading, color reading, color-word reading, interference)

11 Konklusjon i studien Eldre pasienter med små hjerneslag har signifikante vansker med hukommelse og eksekutive funksjoner Verbal recall bedre enn ved tidlig Alzheimer. Henger sammen med funksjon i mediale deler av temporallappen som er spesifikt affisert ved Alzheimer

12 Infarktstørrelse og lokalisasjon
Ingen forskjell mellom lakunære og emboliske slag (små tall) Lokalisasjon av infarkt har sannsynligvis betydning

13 Emosjonelle og kognitive vansker etter små hjerneslag
Minor stroke Emosjonelle og kognitive vansker etter små hjerneslag

14 Hensikt Kartlegge følgetilstand etter hjerneslag Angst, depresjon
Utmattelse Hukommelse Konsentrasjonsevne Mental kapasitet Livskvalitet Hva synes de pårørende

15 Metode Kartlegging med spørreskjema og kognitive tester
3 mndr etter hjerneslag 12 måneder etter hjerneslag

16 Inklusjonskriterier Pasienter 18-70 år
mRS 0-2 dag 7 eller ved utskrivelse

17 Multisenterstudie Haukeland universitetssykehus St Olavs hospital
Kristiansund sykehus Molde sjukehus Ålesund sjukehus Volda sjukehus Orkdal sjukehus Evt Stavanger universitetsykehus og Levanger sjukehus

18 Metode, forts Angst- og depresjonsskala (HAD)
Spørreskjema Fatigue severity scale (FSS) SF 36 Pårørendeskjema

19 Metode, forts Tester MMS Klokketest 10-ordstest Trail-making A og B
FAS (verbal flyt) Color-Word interference test (Stroop) Ullevål afasiscreening NIHSS

20 Utvalg av tester Kartlegging av kognitiv funksjon Hvilke tester?
Mer heterogen gruppe enn Alzheimer demens Hva vil vi ha svar på? Beskrive det som gir pasienten vansker i yrkesliv og dagligliv Lagt vekt på at testing lar seg gjøre i en hverdagssituasjon Uavhengig av nevropsykolog

21 Tester MMS Klokketest 10-ords test
Orienterende kartlegging av kognitiv funksjon Klokketest Screeningverktøy 10-ords test Umiddelbar og forsinket hukommelse

22 Tester, forts Trail-making A og B Verbal flyt
Visual attention and task switching Kognitiv fleksibilitet Verbal flyt Måle evnen til verbal flyt Color-Word Interference test Eksekutive funksjoner Inhibere verbal respons

23 Preliminære resultater
53 pasienter Kun summering av testresultater

24 Preliminære resultater
Depresjon: 7% signifikante utfall Angst: 14% signifikante utfall FSS: 14% FSS > 5 MMS 28,5 Klokketest: 20% < 5 poeng 10-ordstest umiddelbar hukommelse: Snitt 7,5/10 10-ordstest utsatt hukommelse: Snitt 7,8/10

25 Preliminære resultater, forts
Trail-making A og B Ingen tall. Color-Word Interference test Ingen tall

26 Hva strever pasientene med
Umiddelbar og utsatt hukommelse er ganske bra Oppmerksomhet og kognitiv fleksibilitet vanskelig Høy andel med fatigue Ca 10% har symptomer på angst og depresjon

27 Oppsummering Kognitive symptomer er vanlig etter små hjerneslag
Høy forekomst av fatigue Angst og depresjon Konsekvenser for livskvalitet og yrkesaktivitet


Laste ned ppt "Kognitive symptomer etter små hjerneslag"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google