Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Psykiske lidelser og uføretrygd

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Psykiske lidelser og uføretrygd"— Utskrift av presentasjonen:

1 Psykiske lidelser og uføretrygd
Arnstein Mykletun Professor, seniorforsker, dr psychol FHI & UiB

2 Høyt nivå av helserelaterte trygdeytelser i Norge

3

4

5

6

7 Tre paradigmer Trygdemedisinsk paradigme: Sykdom
Pull: Trygd er et rasjonelt og informert valg, frivillig ”handling” Push: Trygd er et resultat av forhold utenfor den enkeltes kontroll

8 Økende, men undervurdert betydning av psykiske lidelser for uførhet

9 Awards of disability pension

10

11 Forekomst av psykiske lidelser
Nøkkeltall 50% i løpet av livet 30% i løpet av 12 måneder Tre største Angstlidelser Depressive lidelser Alkoholrelaterte lidelser

12 Øker psykiske lidelser?
Forekomst av psykiske lidelser øker trolig ikke Økte konsekvenser (arbeidsuførhet)?

13 Psykiske lidelser og uføretrygd: Vi må skille mellom milde og moderate/alvorlige psykiske lidelser

14 Kontiniuum Antall individer Alvorlighetsgrad av symptomer

15 Ikke noe klart skille mellom frisk og syk
Antall individer Alvorlighetsgrad av symptomer

16 Antall individer Mild Moderat Alvorlig ”Sub-klinisk” Alvorlighetsgrad av symptomer

17 Risiko for uføretrygding
Antall individer Risiko for uføretrygding Alvorlighetsgrad av symptomer

18 Milde tilstander forårsaker mye uføretrygd
Antall individer Risiko for uføretrygding Alvorlighetsgrad av symptomer Knudsen et al. Journal of Psychosomatic Research (2010).

19 Milde psykiske lidelser
Liten risiko for arbeidsuførhet pr person, men mange personer Ofte ikke erkjent diagnostisert behandlet Tiltak: Unngå klientifisering, passifisering, utenforskap (gradert sykmelding)

20 Moderate og alvorlige psykiske lidelser
Stor risiko for uføretrygd per person, men relativt færre personer Ofte erkjent diagnostisert behandlet Tiltak: IPS, behandling, rehabilitering

21 Sykmelding og uføretrygding som medisinsk eller psykologisk intervensjon

22 Behandling Generell underbehandling av psykiske lidelser
Generell ”overtrygding” for angstlidelser Også før uføretrygding for psykiske lidelser: Vanligste behandling ett forsøk på ett SSRI (Isometse 2007) 1 av 3 sier de ikke har vært i behandling (Øverland 2007)

23

24 Flaskehalser til behandling
Hvor mange med psykiske lidelser søker hjelp? Hvor mange får korrekt diagnose? Hvor mange får tilbud om behandling? Hvor mange gjennomfører behandlingen? Hvor effektiv er behandlingen?

25 Uføretrygd for angstlidelser?
Største enkeltdiagnosegruppe (FHI rapport 2009:4) Svært god prognose med adekvat behandling (FHI rapport 2009:8)

26

27

28 Ikke noe skarpt skille mellom syk og frisk

29 syk ≠ sykmeldt

30 Andel gradert sykmelding (høyre akse) Totalt legemeldt sykefravær (venstre akse)
estimerte tall

31 Graderingsandel og sykefraværsrate i Sverige
Försäkringskassan Enheten för Statistisk analys

32


Laste ned ppt "Psykiske lidelser og uføretrygd"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google