Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Proseminar H-2011 Frode Svartdal 6. 10. 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Proseminar H-2011 Frode Svartdal 6. 10. 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Proseminar H-2011 Frode Svartdal

2 Egen bakgrunn Utdanning: Cand.psychol., UiO; dr.philos, UiT
Stilling: Professor UiT; professor II, Diakonhjemmet høgskole Rogaland Forskningsgruppeleder, kognitiv psykologi Forskningstema Læringspsykologi, atferdsanalyse Kognitiv psykologi Evaluering Faglige interesser ellers Lærebøker – generell psykologi, metode Sosial kognisjon Forskningsmetoder

3 uit.no/forskning/kognitiv

4 Prosjekter for master Pågående Tidligere
2 masterstudenter evaluerer treningsprogram for sosial kompetanse (FamilieART), leverer avhandling neste år Tidligere 2 masterstudenter har evaluert HelskoleART i Larvik kommune 1 skrevet om om mobbing 1 skrevet om motiverende intervju i fengsler

5 Prosjekter for master: Forslag
Evaluering av undervisning ved IPS Validering av SSIS – et instrument for å måle sosial kompetanse og problematferd Evaluering av sosial ferdighetstrening: SPT Kontrafaktisk tenkning

6 Evaluering av undervisning Tove Dahl & Frode Svartdal
Utgangspunkt Pålegg om undervisningsevaluering IPS gjennomfører ikke systematisk evaluering av undervisning, og den som gjennomføres er ikke god Siktemål Kartlegge forskning rundt undervisningsevaluering Utvikle en forskningsbasert evalueringsform: State of the art Prøve ut ved IPS Implementere ved IPS; ambisjoner om mer generell anvendelse (Helsefak, UiT, …) Publikasjon Tidsplan Prosjektplan H 2011 (Tove Dahl, Frode Svartdal) Gjennomføring 2012

7

8 Validering av SSIS Frode Svartdal, Knut Gundersen, Børge Strømgren
Ulike instrumenter for måling av sosial kompetanse og atferdsproblemer; vi har brukt SSRS i flere år SSRS – Social Skills Rating System (Gresham & Elliott, 1990) Oversatt til norsk og validert (Ogden, 2004) Enkelt å administrere, enkelt å skåre Meningsfullt som mål på sosial kompetanse og problematferd, og – ikke minst – på endring av disse

9 SSRS

10 SSRS Ulike skjemaer for førskolebarn, barneskole, ungdomsskole
Multi-informant Eleven selv Foreldre Lærer Subskalaer Fra enkeltskårer oppsummeres ulike egenskaper, eks. COOPERATION, SELF CONTROL, osv.

11

12 SSIS SSRS er 20+ år gammelt SSIS – ny og forbedret utgave
Social Skills Improvement System – Rating scales (Gresham & Elliott, 2010) Utviklet og validert i USA For å kunne brukes i Norge må instrumentet oversettes og valideres

13 SSIS – dette prosjektet
Oversettelse (er delvis gjennomført) Utvikle design for validering I prinsippet Samme gruppe av deltakere vurderer ved både SSRS og SSIS Vi beregner samsvar mellom svarene på de to instrumentene Gjennomføring Samlet elever ved skoler i Tromsø, Oslo, Rogaland (elevene selv, foreldre, lærere) deltar Skåring og analyse Publikasjon

14

15 Evaluering av sosial ferdighetstrening – SPT Knut Gundersen, Frode Svartdal
Sosial kompetanse bygger på en rekke basale ferdigheter Det foreligger ulike programmet for trening av sosiale ferdigheter ART – Aggression Replacement Training FamilieART SPT - SituasjonsPersepsjonsTrening

16 Publiserte artikler, alle vedr. ART
Gundersen, K. & Svartdal, F. (2005). Evaluation of a Norwegian postgraduate training programme for the implementation of Aggression Replacement Training. Psychology, Crime and Law, Gundersen, K. & Svartdal, F. (2006). Aggression Replacement Training in Norway: Outcome evaluation of 11 Norwegian student projects. Scandinavian Journal of Educational Research, 50, 1, Gundersen, K. & Svartdal, F. (2010). Diffusion of treatment interventions: Exploration of "secondary" treatment diffusion. Psychology, Crime, and Law, 16, Langefeld, J., Gundersen, K. & Svartdal, F. (2011). Social competence as a mediating factor in reduction of behavioral problems. Scandinavian Journal of Educational Research, in press.

17 SPT SPT er helt nyutviklet, men ikke evaluert Evaluering Publikasjon
SPT vs. kontroll (randomisert design) Måling av sosiale ferdigheter og problematferd før og etter intervensjon Publikasjon


Laste ned ppt "Proseminar H-2011 Frode Svartdal 6. 10. 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google