Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Veiene videre for Utdanningsforbundets arbeid med profesjonsetikk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Veiene videre for Utdanningsforbundets arbeid med profesjonsetikk"— Utskrift av presentasjonen:

1 Veiene videre for Utdanningsforbundets arbeid med profesjonsetikk

2 Status 2014 Lærerprofesjonens etiske plattform – vedtatt av sentralstyret i 2012 Landsmøtet 2012, sak 5: Profesjonsetikk i praksis Profesjonsetikk – strategiplan for landsmøteperioden 2013–2015

3 Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3
1. Hvem, hva, hvorfor 2. Grunnleggende verdier 3. Profesjonelt ansvar

4 Allmenn «grenseløs» godhet
Verdigrunnlaget Allmenn «grenseløs» godhet Å ville godt og å kunne godt Å ivareta både individ og gruppe Å virke for dem det gjelder, der det gjelder

5 Det etiske ansvaret – ulike perspektiver
Den enkeltes ansvar i de direkte møtene med «sine» barnehagebarn, elever og foresatte Den enkeltes ansvar som del av kollegiet på arbeidsplassen Den enkeltes ansvar som del av lærerprofesjonen i samfunnet

6 Profesjonelt ansvar medfører forpliktelser

7 Noen aktuelle etiske utfordringer Lars Gunnar Lingås
NPM som trussel mot profesjonell integritet (verdibrytninger – fremme og forsvare verdier) KS’ krav om arbeidstidsregulering som trussel mot profesjonell autonomi (verdibrytninger – fremme og forsvare verdier) Testingsregimene, jf. Sandefjordsaken (barn som middel for andre formål handler om menneskeverd) – nekting og videre strategi Andre saker: segregering, privatisering, barns rett til medvirkning, PALS og atferdsregulering - kontra faglig møte basert på respekt og likeverd Kartlegging og kategorisering som trussel mot personvern Mye av dette er saker på systemnivå og viser LPEPs aktualitet

8 Profesjonsetikk – strategiplan for landsmøteperioden 2013–2015
Felles mål for tiltakene: Stimulere til økt kunnskap om profesjonsetikk Gjøre plattformen kjent og bidra til at den blir tatt i bruk i praksis Bidra til økt bevissthet om hva det innebærer å ha et profesjonsetikk ansvar

9 Profesjonsetikk – strategiplan for landsmøteperioden 2013–2015
Fem strategiske satsingsområder med mål og tiltak for 2014 gjennomføres av sentralleddet, fylkeslag og lokallag i samarbeid innenfor følgende områder: Lærerutdanningene Ledere Erfaringsdeling og kunnskapsutvikling Samarbeid Profesjonsetikk og politikkutvikling

10 Tiltak - sentralt Utvikling av materiell
Det utarbeides materiell som omhandler lederes særlige profesjonsetiske utfordringer, og hva det innebærer å ha et profesjonsetisk ansvar. Materiellet skal tilpasses henholdsvis barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring. Når: I løpet av 2014

11 Tiltak - sentralt Lederrådets ansvar
Lederrådet har ansvar for å bidra i utviklingen av etisk utfordringer og materiell rettet mot ledere. Lederrådet skal ta en særskilt ansvar for at Utdanningsforbundet når ut til ledere- både medlemmer og ikke-medlemmer – i barnehager, skoler og videregående opplæring Når: Fortløpende i perioden

12 Tiltak - sentralt Skoleleder- og styrerutdanning
Utdanningsforbundet skal arbeide for at profesjonsetikken blir eget tema i lederutdanningene Når: Fortløpende i perioden

13 Profesjonsetikk – strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 – prioriterte satsinger i 2014
Utredning av et profesjonsetisk råd gjennomføres våren Utredningen vil komme som et temanotat. Temanotatet vil danne et kunnskapsgrunnlag og et utgangspunkt for diskusjoner i organisasjonen. Følgeforskning igangsettes våren 2014. Forskergruppe er i gang med følgeforskningen: Etikk i profesjonell praksis (EtiPP) - Studier av strategi, prioriteringer og måloppnåelse knyttet til innføring av lærerprofesjonens etiske plattform


Laste ned ppt "Veiene videre for Utdanningsforbundets arbeid med profesjonsetikk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google