Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bø i Telemark 4.12.2012 Solveig Eldegard Landsmøtevedtak om vaksenopplæringa LM november 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bø i Telemark 4.12.2012 Solveig Eldegard Landsmøtevedtak om vaksenopplæringa LM november 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bø i Telemark 4.12.2012 Solveig Eldegard Landsmøtevedtak om vaksenopplæringa LM november 2012

2 Sentralstyrets2 Politiske vedtak i Utdanningsforbundet Landsmøtevedtak 2009 - Sak 4.2 struktur: ” Tilhørighet for medlemmer i voksenopplæringen vurderes i landsmøteperioden. Representanter for voksenopplæringen skal delta i denne vurderingen”

3 Sentralstyrets3 Politiske vedtak i Utdanningsforbundet Tilråding frå ULA i sak 24/11 Sentralstyrevedtak i sak 106/11 Vedtak i AU i sak 103/11 Tilråding frå UPU 36/12 Vedtak i SST september 2012 Organisasjonsutvalet har arbeida med organisasjonsutviklingsprosjektet heile perioden der VO sin plass har stått sentralt

4 Sentralstyrets4 Sentralstyrevedtak 106/11 ”Vedlagte plan for organisasjonsutvikling 2011 - 2012 vedtas med de innspillene som kom fram under sentralstyrets behandling”

5 Sentralstyrets5 Sentralstyrevedtak 106/11 Voksenopplæring Tilhørighet i medlemsgrupper for medlemmer i voksenopplæringen vurderes i landsmøteperioden. Representanter fra voksenopplæringen skal delta i denne vurderingen. (fra LM09) Kommentar: Det oppnevnes en arbeidsgruppe høsten 2011 – mandat vedtas i AU Tema til utredning: Utdanningsforbundets satsing/innsats/kompetanse innenfor voksenopplæringen Tilhørighet i medlemsgrupper for medlemmer i voksenopplæringen vurderes Konklusjonen av dette arbeidet kan medføre sak til landsmøtet om medlemmene i voksenopplæringen bør skilles ut som egen medlemsgruppe.

6 Sentralstyrets6 Oppføljing av vedtaket Hausten 2011 vart det sett ned ei arbeidsgruppe som skulle følje opp Landsmøtevedtaket om tilhøyre for Vaksenopplæringa Arbeidsgruppa: Ingrid Convery (avdeling for organisasjonsutvikling) Geir Lyngstad Strøm (løns- og arbeidsvilkår) Martin Minken (utdanningspolitikk )

7 Sentralstyrets7 Vedtak i AU i sak 103/11 Det arrangeres et dagseminar for tillitsvalgte og ledere i voksenopplæringen denne høsten. Det bevilges inntil kr 100 000 slik at inntil to representanter fra voksenopplæringen i hvert fylkeslag og en fra hvert fylkesstyre kan delta. Representant fra organisasjonsutvalget skal også delta. Beløpet blir dekket over kontoen til sentralstyrets disposisjon

8 Sentralstyrets8 Oppføljing av AU sak 103/11 21.november var dato for seminaret der vi innhenta informasjon om vaksenopplæringa – 60 deltakarar – Fokusgruppemetodikk

9 Sentralstyrets9 Oppføljing av AU sak 103/11 For å finne tilhøyre for vaksenopplærings-området i den interne organiseringa i Utdanningsforbundet ville vi vite: Kva er opplevde problem? (Viktigast; vi må vite kva oppgåver som må/skal løysast før vi avgjer organisering) Kva manglar Utdanningsforbundet for å løyse desse opplevde problema? Korleis kan vi løyse problema / korleis bør vi organisere oss internt?

10 Oppsummering av fokusgruppesamtalar 21.11.2011 Løns- og arbeidsvilkår Støtte til lokale tillitsvalde i vaksenopplæringa Intern organisering i Utdanningsforbundet Sentralstyrets10

11 Kurs for VO på Hurdalsjøen 3. og 4.mai 2012 Strategiar for vidare arbeid med løns- og arbeidsvilkår Belyse utdanningspolitiske utfordringar Drøfte plassen til vaksenopplæringa i Utdanningsforbundet Utveksle erfaringar Sentralstyrets11

12 LM vedtak om vaksenoppplæring 3.2.1 § 23 Strukturforsøk 23.2 Kontaktforum grunnskule og vidaregåande opplæring kan supplerast for å sikre deltaking av medlemmer med vaksenopplæringsbakgrunn Sentralstyrets12

13 LM vedtak om vaksenoppplæring 3.2.1 § 23 Strukturforsøk 3.2.2.2 Vertikal kommunikasjon; utvikling av ekstranettet «Attraktiv nettstad for medlemmer og tillitsvalde der medlemmene kan debattere ope, finne og dele informasjon. Ekstranettet skal gjere politikken til Utdanningsforbundet meir tilgjengeleg og tydeleg Kontakten mellom sentral- og lokalplan skal styrkast i perioden. Det skal utarbeidast ein plan i samarbeid mellom nivåa som gjensidig pliktar nivåa å gjennomføre dette.» Sentralstyrets13

14 LM vedtak om vaksenoppplæring 3.2.1 § 23 Strukturforsøk 3.2.2.3: Tillitsvalgte på alle arbeidsplasser; avtaletillitsvalgte «Organisasjonen på alle nivå skal i perioden 2013-2015 prioritere arbeidet med å etablere ordninger slik at alle medlemmer får en stedlig tillitsvalgt Tillitsvalgtordningen for barnehager, små arbeidsplasser og små medlemsområder skal ha spesielt fokus Det utvikles et sentralt introduksjonskurs for nye hovedtillitsvalgte Det skal legges til rette for etablering av regionale nettverk for avtaletillitsvalgte der det er naturlig» Sentralstyrets14

15 LM vedtak om vaksenoppplæring Forts. 3.2.1 § 23 Strukturforsøk 3.2.2.3: Tillitsvalte på alle arbeidsplasser; avtaletillitsvalgte «Det skal arbeides videre med å etablere hovedtillitsvalgte overfor eiere som har virksomheter i flere fylker/kommuner Organisasjonen skal i denne perioden undersøke tillitsvalgtrepresentasjonen fra ulike medlemsgrupper på alle nivåer. Der hvor man ser at det er vanskelig å rekruttere tillitsvalgte fra enkelte medlemsgrupper, vurderes hvilke tiltak som skal iverksettes.» Sentralstyrets15

16 LM vedtak om voksenoppplæring 3.2.1 § 23 Strukturforsøk 3.2.2.5: Medlemmer i voksenopplæringen «Det iverksettes tiltak for tillitsvalgte i voksenopplæringen i tråd med vedtaket i punkt 3.2.2.3 Det gis tilbud om årlig sentralt kurs for tillitsvalgte i voksenopplæringen Det opprettes et eget område for voksenopplæring på forbundets nettsider Sentralstyret vurderer om et av sentralstyrets medlemmer skal ha et særlig ansvar for voksenopplæringsfeltet» Sentralstyrets16


Laste ned ppt "Bø i Telemark 4.12.2012 Solveig Eldegard Landsmøtevedtak om vaksenopplæringa LM november 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google