Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utdanningsforbundet Halden

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utdanningsforbundet Halden"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utdanningsforbundet Halden 23.10.2013
Profesjonsetikk Utdanningsforbundet Halden Dagrun Lundsvoll 16.september 2013

2 Mål for dagen Stimulere til økt kunnskap om profesjonsetikk
Gjøre plattformen kjent og bidra til at den tas i bruk Bidra til økt bevissthet om hva det innebærer å ha et profesjonsetisk ansvar Dagrun Lundsvoll 16.september 2013

3 Hva er etikk, moral, profesjonsetikk…?
Etikk er lære/teori om hvordan vi bør handle Moral er handlingsregel det konkrete i situasjonen ofte ubevist Profesjonsetikken er en underavdeling av etikken tilpassing til yrkesområdet Dagrun Lundsvoll 16.september 2013

4 Profesjonsetisk plattform
En profesjonsetisk plattform har tre hovedfunksjoner: å tydeliggjøre utad hva profesjonen står for å skape profesjonell samhørighet å korrigere og styre oss selv. Dagrun Lundsvoll 16.september 2013

5 Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3
1. Hvem, hva, hvorfor 2. Grunnleggende verdier 3. Profesjonelt ansvar Dagrun Lundsvoll 16.september 2013

6 1.Hvem, hva og hvorfor? Dagrun Lundsvoll 16.september 2013

7 2. Verdigrunnlaget Dagrun Lundsvoll 16.september 2013

8 Dagrun Lundsvoll 16.september 2013

9 Slipp bomullsbarna fri!(tegning: Ørjan Jensen)
Dagrun Lundsvoll 16.september 2013

10 Passe beskyttet (Gyllen middelvei)
Underbeskyttet (for mye risiko) Overbeskyttet (for lite risiko) Dagrun Lundsvoll 16.september 2013

11 3. Moral og etikk moral og etikk Dagrun Lundsvoll 16.september 2013

12 Når har vi et etisk dilemma?
Vi har et etisk dilemma når Vi er usikre på hva som er rett ( vet ikke hva vi skal gjøre) Vi må velge mellom ulike handlingsalternativer som begge synes like gode , men som utelukker hverandre (vi vil begge deler) Vi står overfor to handlingsalternativer som begge medfører noe vi ikke ønsker – men vi må velge ett av dem (må gjøre ting vi ikke vil) Vi står overfor et handlingsalternativ som er ønsket, men ikke lar seg realisere pga manglende midler (vet hva vi vil, men kan ikke gjøre det) Utdrag hentet fra Frøydis Oma Ohnstad (2010) Profesjonsetikk i skolen, læreres etiske ansvar Dagrun Lundsvoll 16.september 2013

13 Profesjonsetikk Identifisere etiske spørsmål Reflektere rundt ulike løsninger Dagrun Lundsvoll 16.september 2013

14 Smultringanalogien Dagrun Lundsvoll 16.september 2013

15 Eksempler fra kommuner
Dagrun Lundsvoll 16.september 2013

16 Oppsummering Lærere er personlige skjønnsutøvere i handlingstvang (700 valg!) Med plikt til å fortolke og realisere statens intensjon i det direkte møte Å fordele skjønnet gjennom kritisk refleksjon og studier er en oppgave som tilligger profesjonen som kollektiv – det er en plikt å delta Lærerprofesjonen må rutinisere kvalitets arbeidet-og vise åpenhet Ledelsens store utfordring er å legge til rette for og lede profesjonskollektivets kvalitetsarbeid Dagrun Lundsvoll 16.september 2013


Laste ned ppt "Utdanningsforbundet Halden"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google