Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lærerprofesjonens etiske plattform – veien videre

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lærerprofesjonens etiske plattform – veien videre"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lærerprofesjonens etiske plattform – veien videre

2 Lærerprofesjonens etiske plattform

3 Utgangspunktet for utviklingsarbeidet
Lærerprofesjonens etiske plattform – vedtatt av sentralstyret i 2012 Landsmøtet 2012, sak 5: Profesjonsetikk i praksis Profesjonsetikk – strategiplan for landsmøteperioden 2013–2015 sentralstyrets plan – vedtatt i representantskapet juni 2013

4 Kort historikk 1973: forsøk på å etablere yrkesetisk kodeks mislykkes
1997: samarbeid mellom lærerorganisasjonene om å fremme yrkesetikk i pedagogisk arbeid lykkes, men forsvant gradvis 2003/ forsøk med å skape profesjonsetikk  2006: profesjonsidealer  profesjonsbevissthet … 2009: LM09-vedtak: «… utarbeide yrkesetiske retningslinjer» 2012: Lærerprofesjonens etiske plattform 2012: LM-vedtak: Lærerprofesjonenes etiske plattform skal tas i praktisk bruk – strategisk plan utarbeides…

5 Rommet mellom lovverk og individuell frihet
Profesjonsetikken er en støtte for den enkeltes autonomi innenfor profesjonens kollektive og faglige rammer.

6 Lærerprofesjonens etikk – hva og hvorfor
Lærerprofesjonens etikk – hva og hvorfor? Profesjonsetikken er vårt felles verdigrunnlag som arbeidet vi utfører i barnehage og skole skal hvile på. Lærerprofesjonens etiske plattform er viktig for å: understøtte etisk forsvarlig praksis i barnehage og skole fremme felles ansvar for beslutninger øke profesjonens etiske bevissthet høyne tilliten mellom lærerprofesjonen og samfunnet styrke profesjonens evne til å stå for, og begrunne valgene vi tar skape profesjonell samhørighet tydeliggjøre utad hva lærerprofesjonen står for støtte profesjonen i å korrigere og styre seg selv

7 Innledningen

8 Allmenn «grenseløs» godhet
Verdigrunnlaget Allmenn «grenseløs» godhet Å ville godt og å kunne godt Å ivareta både individ og gruppe Å virke for dem det gjelder, der det gjelder

9 Det etiske ansvaret – ulike perspektiver
Den enkeltes ansvar i de direkte møtene med «sine» barnehagebarn, elever og foresatte Den enkeltes ansvar som del av kollegiet på arbeidsplassen Den enkeltes ansvar som del av lærerprofesjonen i samfunnet

10 Profesjonelt ansvar medfører forpliktelser

11 Veien(e) videre

12 Profesjonsetikk – strategiplan for landsmøte-perioden 2013–2015
Felles mål for tiltakene: Stimulere til økt kunnskap om profesjonsetikk på arbeidsplassene Gjøre plattformen kjent og bidra til at den blir tatt i bruk i praksis Bidra til økt bevissthet om hva det innebærer å ha et profesjonsetikk ansvar på arbeidsplassene

13 Profesjonsetikk – strategiplanen
Fem strategiske satsingsområder med mål og tiltak Lærerutdanningene Ledere Erfaringsdeling og kunnskapsutvikling Samarbeid Profesjonsetikk og politikkutvikling

14 Profesjonsetikk – strategiplanen
Utredning av et profesjonsetisk råd Følgeforskning av utviklingsarbeidet

15 Nettsidene

16 God tur!


Laste ned ppt "Lærerprofesjonens etiske plattform – veien videre"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google