Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Startside Tips engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk. Eller velg DEPMAL– engelsk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Startside Tips engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk. Eller velg DEPMAL– engelsk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Startside Tips engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk. Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”. Kommuneproposisjonen 2012 Statssekretær Anne Beathe Tvinnereim Vestfold 19. mai 2011

2 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Norge vs. Europa • Svak vekst i euroområdet • Klar konjunkturoppgang i sikte for Norge • Økte utgifter i nedgangstider – reduserte utgifter i oppgangstider • Handlingsrommet i 2012-budsjettet er begrenset • Omverdenen misunner oss – kraftige innstramninger normalen 2

3 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Inntektsvekst 2005—2011 • Realvekst i samlede inntekter 48,2 mrd. kr • Årlig gjennomsnitt 2,7 pst. • Halvparten av veksten har vært frie inntekter 3

4 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Kommunene leverer 4

5 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Revidert nasjonalbudsjett 2011 • Lønnsveksten i norsk økonomi oppjustert fra 3,25 pst. til 3,9 pst. • Lønnsoppgjøret kommunesektoren 4,25 pst. – merutgifter på 2 mrd. kr • Skatteinntektene oppjustert med 1,3 mrd. kr • Øremerkede overføringer oppjustert med 100 mill. kr => Samlet sett er inntektsrammen redusert med om lag 0,6 mrd. kr. som følge av lønnsoppgjør, økt skatteanslag og økte øremerkede tilskudd 5

6 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Det økonomiske opplegget for 2012 • Vekst i samlede inntekter mellom 5 og 6 mrd. kr • Vekst i frie inntekter mellom 3¾ og 4¼ mrd. kr • Samhandlingsreformen – om lag 5 mrd. kr overføres til kommunene 6

7 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Vekst i frie inntekter 2012 • Mellom 3¾ og 4¼ mrd. kr • Demografi • Pensjonskostnader • Fylkeskommunene: mellom ½ og ¾ mrd. kr – hvorav 400 mill. kr. knyttet til vei 7

8 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Samhandlingsreformen • Lagt fram for Stortinget før påske: – Ny lov om kommunale helse- og omsorgstj. – Ny folkehelselov – Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011-2015 • Trer i kraft 2012 – men endringene skal skje over flere år • Målet er bedre samhandling, bedre folkehelse og bedre tilbud til pasientene! 8

9 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Samhandlingsreformen (forts.) Virkemidler: • Alle må ha samarbeidsavtale med RHF • Elektronisk samhandling • Plikt til å tilby døgnopphold til øyeblikkelig hjelp-pasienter • Økt ansvar for folkehelse og forebygging • Finansieringsordninger 9

10 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Samhandlingsreformen (forts.) Finansiering: • Kommunal medfinansiering for medisinsk behandling (ikke kirurgi og fødsler) • Utskrivingsklare pasienter fra dag én 10

11 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Samhandlingsreformen (forts.) • Døgnopphold til øyeblikkelig hjelp- pasienter – Gradvis oppbygging – Kommunal plikt fra 2016 • Driftsutgiftene under oppbyggingsperioden vil bli finansiert ved • 50% tilskudd fra RHF • 50% øremerket tilskudd etter søknad (nærmere kriterier i statsbudsjettet) 11

12 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Samhandlingsreformen (forts.) Kostnadsnøkkel for kommunal medfinansiering og utskrivningsklare pasienter: 12

13 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Samhandlingsreformen (forts.) • Det vil i en overgangsperiode bli gitt en kompensasjon til kommuner som får høyere kostnader enn det fordelingen etter kostnadsnøkkelen fanger opp. 13

14 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Eldreomsorg - Demente • Mål om at alle kommuner innen 2015 skal kunne tilby dagaktivitetstilbud for demente • Nytt øremerket tilskudd gir rom for at 5000 demente skal få tilbud om dagaktivitet deler av uken i 2012 • Årsverkene finansieres gjennom veksten i frie inntekter 14

15 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Delkostnadsnøkkel - Barnehage • Analyser på 2009-tall gir relativt like resultat som analysene av 2008-tall • Det foreslås ingen endringer i delkostnadsnøkkelen i kommuneproposisjonen • Sektoren er fortsatt i endring, vurderer 2010- tallene når disse foreligger • Eventuelle endringer kan bli foreslått i statsbudsjettet for 2012 15

16 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Nytt valgfag i ungdomsskolen • 2 skoletimer valgfag i uken per årstrinn i ungdomsskolen • Innføres for 8. trinn i 2012 • Tas sikte på innføring i 9. og 10. trinn i hhv. 2013 og 2014 • Totalkostnad 470 mill. kr. 16

17 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Inndelingstilskudd • Utvides fra 10 til 15 år • Deretter nedtrapping over 5 år • Gjelder alle kommunene som i dag får inndelingstilskudd 17

18 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tilleggslysark 18

19 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Kommunestruktur og interkommunalt samarbeid • Kommunesammenslåing – Frivillighet er utgangspunktet for endringer i kommunestrukturen – Ulike økonomiske støtteordninger • Interkommunalt samarbeid – Lovverket har samarbeidsmodeller tilpasset alle typer samarbeidsområder – Legger fram lovforslag om samkommunemodell 19

20 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Selvkost • Store variasjoner i gebyrer for kommunale betalingstjenester • Årsakene til dette kan være flere, blant annet forskjell i kommunale kostnader • Et FOU-oppdrag om kartlegging av praksis er satt ut. • Avgrenset til gebyrer på VAR-sektoren, byggesaksbehandling og SFO. • Forventes ferdig til høsten 20

21 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Saman om ein betre kommune • Program for å stimulere kommunenes utviklingsarbeid • Samarbeidsavtale mellom staten, KS, Fagforbundet, Unio, YS og Akademikerne. • Lokale prosjekter • Sykefravær, kompetanse og rekruttering, heltid/deltid og omdømme • Søknadsfrist 15. juni – oppstart høsten 2011 21

22 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Stortingsmelding om forholdet mellom staten og kommunene • To hoveddeler: en om statlig styring og en om kommunenes egenkontroll • Utvikling i retning av sterkere statlig styring • Behov for samsvar mellom prinsipp og praksis – rammestyring av kommunesektoren må i større grad etterleves • Viktige nasjonale mål skal ivaretas 22

23 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Stortingsmelding om forholdet mellom staten og kommunene • Forslag til hvordan statlig rammestyring av kommunesektoren i større grad skal etterleves i framtiden • Kriterier for bruk av individuelle retter, synliggjøre avveininger mellom statlig regulering og lokaldemokratiet i lovprosesser, etterspurt veiledning m.m. • Initiativ til ny kunnskap om bl.a. individuelle planer, tilsynsmetoder, øremerkede tilskudd, KOSTRA m.m. 23

24 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Stortingsmelding om forholdet mellom staten og kommunene • Aktiv bruk av folkevalgt egenkontroll og administrativ internkontroll i kommunene bør redusere behovet for statlig tilsyn og kontroll • Staten har ansvar for å legge til rette for en helhetlig internkontroll i kommunene og vil innhente mer kunnskap om regelverket er tjenlig. • Aktiv og synlig egenkontroll er et viktig element for å legge grunnlag for en tillitskapende forvaltning 24

25 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Fylkesvis fordeling - Samhandlingsreformen 25

26 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Midler til samhandling - Vestfold 26


Laste ned ppt "Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Startside Tips engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk. Eller velg DEPMAL– engelsk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google