Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kompetanseutfordringer og behov for kvalifisert arbeidskraft i arbeidslivet. Regionleder Arild Sørum Stana.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kompetanseutfordringer og behov for kvalifisert arbeidskraft i arbeidslivet. Regionleder Arild Sørum Stana."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kompetanseutfordringer og behov for kvalifisert arbeidskraft i arbeidslivet. Regionleder Arild Sørum Stana

2 Hva vet vi om årene framover?  Offentlig sektor – den største veksten i sysselsetting  Offentlig sektor – flere eldre og færre yngre arbeidstakere enn privat sektor  Høgt fravær – tilsvarende 40 000 årsverk (12,9 %)  Konkurransekraft i arbeidsmarkedet –Populært å arbeide i offentlig sektor  Demografisk utvikling – andelen eldre over 80 år øker  Økning i innbyggere under 67 år med store omsorgs- og pleiebehov  Nye oppgaver – eks samhandlingsreformen  For få yrkesaktive i forhold til behov  Betydelig kamp om arbeidskraft  Situasjonen er den samme i hele Europa

3 Prognoser – noen arbeidstakergrupper  I 2020 foreventes avvik mellom tilbud og etterspørsel: –Helsefagarbeidere – ca 16 000 årsverk –Tannleger – 600 årsverk –Allmennlærere – 16 000 årsverk –Sykepleiere – 15.000 årsverk  Vi mangler den arbeidskrafta vi trenger mest.

4 Dagens rekrutteringssituasjon  Store forskjeller mellom kommuner  Kommunene skaffer kompetent arbeidskraft til faste stillinger.  I vikariater tilsettes ofte ufaglærte  Kompetanse og kapasitet er viktig for kvaliteten på tjenestene og for å styrke fagmiljøet og arbeidsmiljøet  Yrkesgrupper det er vanskelig å få tak: –Førskolelærere –Ingeniører og teknisk utdannede –Sykepleiere –Lærere –Rektorer –Leger

5 Innsatsområder i kommunal sektor  Styrke kommunenes omdømme  Rekruttere unge og nyutdannede  Beholde arbeidskraft –Lavere sykefravær –Beholde seniormedarbeidere –Mer bruk av heltidsstillinger  Benytte arbeidskraftreservene  Økt bruk av teknologi og mer effektiv organisering  Økt kompetanse i tjenestene

6 Utdanning for framtidas behov!  Unges studievalg – flere til ”velferdsyrkene”  Redusere frafallet i videregående og høgere utdanning  Dekke behovet for læreplasser  Mobilisere arbeidskraft blant innvandrere  Overgang mellom sektorer og yrker  Realkompetansevurdering  Fortløpende kompetanseutvikling  Å bli i yrket lengre!  Sikre rett innhold i utdanninga for framtidas behov, eks samhandlingsreformen  Samspill mellom utdanningsnivåene og arbeidslivet

7 Innlandet tar felles grep! –For bedre resultater i grunnskolen! –For at flere fullfører videregående opplæring! –For å ta i bruk arbeidskraften og å heve kompetansen blant innvandrere! –For å en raskere veg til formalisert kompetanse for voksne! –For å heve antallet med høgere utdanning!


Laste ned ppt "Kompetanseutfordringer og behov for kvalifisert arbeidskraft i arbeidslivet. Regionleder Arild Sørum Stana."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google