Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Evaluering – KS arbeid for fylkeskommunene Sigrun Vågeng, fylkesordførernes sommermøte, Kristiansand 8-9 august 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Evaluering – KS arbeid for fylkeskommunene Sigrun Vågeng, fylkesordførernes sommermøte, Kristiansand 8-9 august 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Evaluering – KS arbeid for fylkeskommunene Sigrun Vågeng, fylkesordførernes sommermøte, Kristiansand 8-9 august 2011

2 Bakgrunn  Ny landstingsperiode –Landstinget (feb 2012): Politiske hovedutfordringer for kommunesektoren –Landsstyret (mai 2012): Strategi for KS i fireårsperioden –Hovedstyret (des 2011): Plan 2012  Sak i Akershus fylkesting mai 2011 «KS oppfordres til, sammen med representanter fra fylkeskommunene, å gjennomføre en evaluering av innsatsen for å styrke oppmerksomheten og kvaliteten på det fylkeskommunale interessepolitiske området»

3 KS Medlemsundersøkelse 2009  Hva er ditt inntrykk av KS systemet totalt sett? 1: 14 fylkesordførere, 15 fylkesrådmenn

4 KS medlemsundersøkelse 2009  Fylkesordførernes høyest prioriterte områder: 1.Påvirkning overfor statlige myndigheter 2.Kommunehelsereformen 3.Styrke lokaldemokratiet – bl.a. ved friere inntektsdannelse 4.Økonomiske rammebetingelser 5.Uttalelser på vegne av kommunesektoren På hvilke områder er KS sitt arbeid viktig for deg og din virksomhet?

5 KS medlemsundersøkelse 2009  Fylkesrådmennenes høyest prioriterte områder: 1.Økonomiske rammebetingelser 2.Påvirkning statlige myndigheter 3.Oppgavefordeling og strukturspørsmål 4.Flere tema med om lag identisk rangering: - Faktaleverandør og dokumentasjonsarbeid - Styrke lokaldemokrati ved friere inntektsdannelse - Økt frihet til lokale prioriteringer - Kommunesektorens etikk og omdømme På hvilke områder er KS sitt arbeid viktig for deg og din virksomhet?

6 Hvordan gjennomføre evalueringen? Evaluering i KS Felles drøfting, FK og KS Sak til Hoved- styret Evaluering i FK aug-sepokt-novdes 2011

7 Kvalitativ dybde framfor kvantitativ bredde  Informanter (utvalg) evaluering i FK –Fylkesordførere/råds ledere –Fylkesrådmenn/direk tører –Utdanningssjefer –Regionalsjefer –Samferdselssjefer, økonomisjefer, personalsjefer  Informanter i KS –Interesse – og utviklingspolitiske avdelinger –Regionene –Arbeidsgiver

8 Temaer for evaluering  Evaluering i FK –Er kompetanse og ressursbruk i KS tilpasset fylkenes behov? –Hva bør KS prioritere for å kunne tilby merverdi for fylkene? –Faktisk – og ønsket – oppfølging fra KS regionalt mot fylkene  Evaluering i KS –Faktisk ressursbruk- og behov –Kompetansebehov –Intern samordning i KS


Laste ned ppt "Evaluering – KS arbeid for fylkeskommunene Sigrun Vågeng, fylkesordførernes sommermøte, Kristiansand 8-9 august 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google