Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Noen utfordringer for fagbevegelsen – særlig i instituttsektoren Espen Løken, Fafo Innledning for NTL Forskningsinstituttene 24. september 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Noen utfordringer for fagbevegelsen – særlig i instituttsektoren Espen Løken, Fafo Innledning for NTL Forskningsinstituttene 24. september 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Noen utfordringer for fagbevegelsen – særlig i instituttsektoren Espen Løken, Fafo Innledning for NTL Forskningsinstituttene 24. september 2008

2 2 www.labourstart.org/no

3 3 Disposisjon  Viktige fakta  Endringer i virksomhetene (arbeidsgiversida)  Endringer på arbeidstakersida  Endringer i lønnsdannelsen  Noen hovedutfordringer

4 4 Nordiske modeller står sterkt - stabilt høy organisasjonsgrad

5 5

6 6

7 7 De faglige organisasjonenes struktur  Ulik organisasjonsstruktur i de nordiske land  Variasjon i hvordan fagbevegelsen i offentlig sektor har organisert seg, men sameksistens av store og små forbund  Flest små forbund i det offentlige forhandlingssystemet Norge og Danmark  Profesjonene innen helse og utdanning gjerne organisert for seg selv (profesjonsforbund)  Konkurransen forbundene i mellom (om medlemmene)  Norge: betydelig  Øvrige Norden: tradisjonelt avklarte organisasjonsområder, selv om enkelte opplever konkurranse

8 8

9 9 Virksom hetene Arbeids- takerne Lønnsdannelsen Endringer på mange områder

10 10 Virksom hetene Hva skjer med virksomhetene?

11 11 Privatisering og endret ansvarsfordeling mellom sektorene

12 12 En ny sektor på framvekst?

13 Konsekvenser av en endret offentlig sektor (antall fagorganiserte innenfor tariffområdene) Store endringer i tariffområdene

14 14 Globalisering og sterk konkurranse Konsernifisering  internasjonale konsern kjøper norske virksomheter og norske virksomheter søker ut Kan dette også skje på instituttsektoren?

15 15 Stadige omstillinger Kontinuerlige omstillinger Uro i organisasjonen Krever involvering Krever evne til å støtte enkeltmedlemmer Bred kompetanse  skal være jurist, sosialarbeider, forhandler og bedriftsutvikler

16 16 Hva skjer med arbeidstakerne? Arbeids- takerne

17 17 Mindre stabil arbeidskraft Arbeidslivet i kontinuerlig omstilling Arbeidstakerne mindre lojale

18 18 Oftere jobbskifte bidrar til flere uorganiserte

19 19 Utdanningsgruppene vokser Prosentvis fordeling av heltidsansatte etter utdanning i staten

20 Utdanningseksplosjon

21 21

22 22 Arbeidstakerne endrer seg Mer individualisme, karrierejag Folk stiller større krav til medlemskapet – ingen selvfølge å være organisert Innvandring

23 23 Yngre arbeidstakere oftere uorganisert

24 24 Hva skjer med lønnsdannelsen? Lønnsdannelsen

25 25 Lønnsfastsettelse i endring – eksempel offentlig sektor  Før:  Sentrale avtaler og lønnsdannelse  Regulativ: Stilling og ansiennitet bestemmer lønna  Lokale tillitsvalgte skulle først og fremst passe på at avtalen ble fulgt

26 26 Lønnsfastsettelse i endring  Offentlig sektor nå:  Økt fleksibilitet i de sentrale regulativene og større vekt på lokal og individuell lønndannelse  Hovedsakelig drevet fram av arbeidsgiversida  Noe ulik utvikling i kommuner, staten og i fristilte virksomheter (NAVO/Spekter)

27 27 Oppsummering: Utfordringer

28 28 Utfordring I: Gode lokale organisasjoner og tillitsvalgte •Sterkere lokalapparat •Opplæring og støtte til lokale tillitsvalgte •Nok ressurser lokalt •Støtte fra forbundet når det trengs

29 29 Utfordring II: Rekruttering Betyr i offentlig sektor og på en del institutter en kamp med andre organisasjoner mens det varierer i andre sektorer Rekruttering av utdanningsgruppene Rekruttering av innvandrere Rekruttering av yngre arbeidstakere Fange opp de som skifter jobb

30 30 Utfordring III: Robust organisasjon som takler endringer i off. sektor Ulike organisasjonsprinsipper i dag - utfordres av: •Konkurranseutsetting, utskilling, privatisering •Omstrukturering, konsern og bransjesammensmelting •Utdanningsgruppenes vekst •Folk skifter oftere jobb

31 Dere skal klare å o Opprettholde sterke kollektive avtaler o Sikre like betingelser på tvers av tariffområder o Rekruttere og holde på medlemmene o Drive godt lokalt arbeid o Drive godt internasjonalt arbeid 31


Laste ned ppt "1 Noen utfordringer for fagbevegelsen – særlig i instituttsektoren Espen Løken, Fafo Innledning for NTL Forskningsinstituttene 24. september 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google