Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunenes mulighet, kapasitet og vilje til langsiktig arbeid med folkehelse
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon Magne Nicolaisen, KS Nord-Norge Sommarøy, 4. mai 2009 KS Omstilling og konkurranse

2 Kommunesektoren i Norge:
18 fylkeskommuner: Finnmark ca 72’ innb,19 komm km2 Akershus ca 523’ innb, 22 komm km2 Oslo: ca 568’ innb både kommune og fylkekommune Pr : 430 kommuner 27 kommuner under 1000 innb 237 kommuner under 5000 innb 13 kommuner over innb KS Omstilling og konkurranse

3 Hva får vi som innbyggere?
Bredt og mangfoldig tjenestetilbud Standardmeny av tjenester i alle kommuner – mindre ulikheter enn man skulle tro Lover sikrer likhet – lokaldemokratiet sikrer variasjoner KS Omstilling og konkurranse

4 Pleie- og omsorgstilbudet i ”Norgeskommunen”
Bruker 38 prosent av driftsbudsjettet på pleie og omsorg 7 % over 67 år har plass på institusjon 20 % over 67 år har tilbud om hjemmetjeneste Omfanget av hjemmehjelp varierer KS Omstilling og konkurranse 4

5 Velferdstilbudet i kultur og fritid
Mellom 3 og 6 prosent av driftsbudsjettet til kultur Kulturskole tilbys i alle kommuner - små kommuner bruker mest Bibliotek til alle – men ikke alltid Mer idrettskommuner enn kulturkommuner? Samarbeid med frivillige og lokalt næringsliv KS Omstilling og konkurranse 5

6 KS kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Dette er KS 19 fylkeskommuner 430 kommuner 500 bedrifter som har ansatte politikere 300 milliarder kroner og 4,7 millioner innbyggere som får gode tjenester fra vugge til grav Kartgrunnlag Copyright © Statens kartverk, Norsk Eiendomsinf. og Asplan Viak Internet AS KS kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon KS Omstilling og konkurranse

7 KS – Kommunesektorens arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Arbeidsgiverorganisasjon Medlemsorganisasjon KS Omstilling og konkurranse

8 Skole Helse Klima Definert tre hovedsatsninger
KS Omstilling og konkurranse

9 Hva påvirker utviklingen i kommunene?
Økte krav i befolkningen Kampen om arbeidskraften Omdømme-utfordringen Krav om brukermedvirkning Krav om effektivitet og kvalitet Krav om økt åpenhet og innsyn Klima og miljø-utfordringen . KS Omstilling og konkurranse

10 Rikdommens dilemma Økt privat rikdom skaper økte forventninger til det offentlige. KS Omstilling og konkurranse

11 Eldrebølgen KS Omstilling og konkurranse Date 11
Forventningsgap til kommunal tjenesteproduksjon KS Omstilling og konkurranse 11

12 KS Omstilling og konkurranse

13 Mottakere av pleie- og omsorgstjenester – ”yngrebølgen”
2005 2006 2007 Mottakere av hjemmetjenester totalt Mottakere av hjemmetjenester 80 år og over 76 694 76 773 75 007 Mottakere av hjemmetjenester under 67 år 44 340 48 099 54 495 Beboere i boliger til pleie- og omsorgsformål 46 156 47 231 49 452 Beboere i institusjon 40 347 40 599 41 830 KS Omstilling og konkurranse

14 Nasjonale tall på alder og timer
KS Omstilling og konkurranse

15 Kilde: SSB, Nasjonalregnskap
Ressursutfordringen Vår økte velstand skyldes at vi blir stadig mer produktive gir økt lønn, også i offentlig sektor men uten tilsvarende produktivitetsøkning gir det økte kostnader pr produsert enhet kostnadsøkningen kommer i tillegg til at vi ønsker mer og bedre tjenester Kilde: SSB, Nasjonalregnskap KS Omstilling og konkurranse

16 Den som har hodet over vannet…..
SSBs middelalternativ – menn lever 8,1 og kvinner 7,9 år lenger, fertilitet 1,8 og innvandrere pr år Forutsetter uendret standard Gir behov for nesten 2,5 ganger så høy sysselsetting i pleie- og omsorg og 1,5 ganger så høy i spesialisthelse Kilde: SSB, ØA 2/2008 KS Omstilling og konkurranse

17 Velferdsteknologi Utvikle og ta i bruk ny teknologi
Landstinget ber kommunene ta i bruk ny teknologi Utvikle og ta i bruk ny teknologi KS Omstilling og konkurranse

18 Utfordringene - arbeidskraft
Strammere arbeidsmarked Store fremtidige demografi-utfordringer Lav arbeidskraftutnyttelse; Stor avgang fra sektoren Lav avgangsalder Høyt antall uføre Høyt sykefravær Stor andel deltidsansatte Få innvandrere Kompetanseutfordringer Omdømme påvirker unges utdanningsvalg og vår rekrutteringsevne KS Omstilling og konkurranse

19 KS Omstilling og konkurranse

20 KS Omstilling og konkurranse

21 KS Omstilling og konkurranse

22 KS Omstilling og konkurranse
KS Omstilling og konkurranse

23 KS Omstilling og konkurranse

24 KS Omstilling og konkurranse

25 KS Omstilling og konkurranse

26 KS Omstilling og konkurranse

27 KS Omstilling og konkurranse

28 KS Omstilling og konkurranse

29 Vil du vite mer om KS se www.ks.no
KS Omstilling og konkurranse


Laste ned ppt "Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google