Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommentarer knyttet til forskningsmeldingen Kommentarer fra Henrik Jakobsen, professor, forskningsleder Avdeling for Realfag og Ingeniørutdanning Høgskolen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommentarer knyttet til forskningsmeldingen Kommentarer fra Henrik Jakobsen, professor, forskningsleder Avdeling for Realfag og Ingeniørutdanning Høgskolen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommentarer knyttet til forskningsmeldingen Kommentarer fra Henrik Jakobsen, professor, forskningsleder Avdeling for Realfag og Ingeniørutdanning Høgskolen i Vestfold I etterkant av Seminar om FoU-strategi i høgskolene Høgskolen i Ålesund - 20.-21. november 2008

2 Forskning i høgskolene Raus grunnbevilgning for å sikre bredde, mangfold og fornying Strategiske midler utenfor rammen fra KD for:  Oppbygging av robuste fagmiljø på områder av særlig betydning for regionen ut fra veldefinerte behov innen næringsliv og offentlig sektor  Sats særlig på viktige områder av stor betydning for samfunnsutviklingen  Slike strategiske områder må tilføres en ekstra bevilgning som gir nødvendig langsiktighet og stabilitet. Omfanget bestemmes gjennom mulighetsorientert dialog mellom  Slike fagmiljøene må ha en særlig nasjonal oppgave  Fagmiljøene bør ha internasjonalt nettverk  Sørg for infrastruktur og vitenskapelig utstyr som gjør fagmiljøene attraktive samarbeidspartnere internasjonalt. Behold strategiske høgskoleprosjekt som spissprosjekter innen strategiske satsinger Kommentar: Det pågår nå en flott prosess innen U&H sektoren om samarbeid og konsentrasjon. Støtt denne gjennom å gi midler til ”smøring” av slike prosesser.

3 Kommentarer til RBO RBO er tilpasset de tunge kompetansemiljøene (ref. universitetene) RBO er ikke et effektivt virkemiddel for nye miljø som skal bygges opp fra grunnen Forslag til endring i RBO:  Internasjonal publisering må premieres bedre (innen teknologi er det mest vanlig å publisere sammen med samarbeidspartnere – det ligger ofte 200 timer ++ bak hver publikasjon etter at grunnarbeidet er gjennomført)  Høgskoler som veileder PhD studenter må få uttelling selv om graden avlegges utenfor høgskolen  FoU oppdrag for næringslivet må premieres på sammen måte som nfr-midler, særlig når oppdragsgiver kjøper forskningstjenester til sine nfr-støttede prosjekt.

4 Strategiske satsinger ved høgskolene Grunnbevilgning fra KD Øremerkede midler til strategiske områder Strategiske prosjekt rettet mot avgrensa problemstillinger innen strategiske områder

5 EU deltagelse Deltagelse i EU prosjekter krever satsing på oppbygging av sterke fagmiljø. Sats på oppbygging av noen tunge fagmiljø også i høgskolene gjennom ”øremerkede midler” utenfor grunnbevilgningen

6 ”Gullkorn” fra seminaret Sats på høgskolenes egenart Høgskolene må dyrke de områdene der de er eller kan bli best Strategiske satsinger må være fokusert mot viktige behov i samfunnet og de sterke endringene som skjer i samfunnet Ingeniørutdanningene er sterkt underfinansiert Gi høgskolene vilkår på linje med universitetene Internasjonalisering er ikke et må, men et middel Mangfold og spesialisering Spissing og konsentrasjon


Laste ned ppt "Kommentarer knyttet til forskningsmeldingen Kommentarer fra Henrik Jakobsen, professor, forskningsleder Avdeling for Realfag og Ingeniørutdanning Høgskolen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google