Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norge inn i kunnskapssamfunnet - tiltak for bedre forskning og mer innovasjon Paul Chaffey Abelia.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norge inn i kunnskapssamfunnet - tiltak for bedre forskning og mer innovasjon Paul Chaffey Abelia."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norge inn i kunnskapssamfunnet - tiltak for bedre forskning og mer innovasjon Paul Chaffey Abelia

2

3 Tema for innspillet: Viktig å fortsatt ha et volummål for samfunnets samlede FoU-innsats –Bør helst være på linje med EUs mål om 3% av BNP Tre utfordringer: –For få resultater av FoU-satsingen –Kampen om de kloke hodene –Næringslivsdeltagelse i internasjonale FoU prosjekter Fire områder der det trengs tiltak: –Tematiske satsinger der vi har spesielle fortrinn –Infrastruktur som støtter opp under innovasjon –Virkemidler for FoU og innovasjon i eksisterende bedrifter –Virkemidler for nyskaping og kommersialisering av FoU

4 Utfordring 1: Flere resultater av FoU-innsatsen Mer innovasjon i eksisterende bedrifter Flere nyetableringer. Valg av Norge som lokaliseringsland for FoU i internasjonale kunnskapsbedrifter

5 Utfordring 2: Kampen om de beste hodene Europa henger etter USA i forhold til satsing på FoU Av verdens 10 beste universiteter er 8 i USA Norges beste universitet er på 63. plass Vi utdanner for få innen fagområder der det vil være økende etterspørsel Vanskelig å få de beste hodene til Norge

6 Utfordring 3: Næringslivsdeltagelse i internasjonale FoU-prosjekter Næringslivet forholder seg til verdikjeder på tvers av landegrenser Internasjonale samarbeidsprosjekter blir flere og viktigere Problematisk for små og mellomstore bedrifter å finne fram og finansiere deltagelse

7 Råd 1: Større og mer spissede satsinger der vi har nasjonale fortrinn Viktige kriterier: Verdensledende kompetanseklynger Komparative fortrinn i Norge Bedrifter med internasjonal erfaring Forutsetninger for å skape ny industri i markeder i vekst Store samfunnsmessige gevinster Eksempler på områder: Olje/gass/økt oljeutvinning Fisk/havbruk/biotekologi/ farmasi Maritim sektor IKT/Trådløse teknologier

8 Råd 2: En mer robust kunnskapsinfrastruktur Rammevilkår for norske forskningsinstitutter som er minst på linje med andre land. Satsing på spissmiljøer som kan være ledende på internasjonale arenaer Verdensledende infrastruktur for eksperimentell forskning på noen få utvalgte områder

9 Råd 3: Bedre virkemidler for mer FoU i eksiterende bedrifter Vekst i bevilgningene til brukerstyrt forskning i næringslivet Utvidelse av beløpsgrensene i SkatteFunn slik at store bedrifter får et sterkere insentiv til å forske Større og mer spissede tematiske satsinger Styrking av ordninger som stimulerer kundedrevet FoU (IFU/OFU-kontrakter Tilrettelegging for økt deltagelse i internasjonalt forskningssamarbeid

10 Råd 4: Bedre virkemidler for FoU- intensive nyetableringer Landsdekkende såkornfornd Skatteinsentiv for privatpersoner som investerer i FoU- intensive såkornbedrifter Stipendordninger for forskere i virksomheter som er på vei til kommersialisering


Laste ned ppt "Norge inn i kunnskapssamfunnet - tiltak for bedre forskning og mer innovasjon Paul Chaffey Abelia."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google