Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon av problemstillinger til utvalgsmøte 25.10.10 Geir Arnulf Sak 33-10 Et velfungerende forskningssystem.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon av problemstillinger til utvalgsmøte 25.10.10 Geir Arnulf Sak 33-10 Et velfungerende forskningssystem."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon av problemstillinger til utvalgsmøte 25.10.10 Geir Arnulf Sak 33-10 Et velfungerende forskningssystem

2 2 Kapitlet skal: •redegjøre for kjennetegn ved et velfungerende forskningssystem analytisk ramme + mandat •angi sentrale utfordringer for det norske forskningssystemet (kommende kapitler)

3 3 Sentrale problemstillinger til diskusjon: •Hvor godt fungerer beskrivelsen av ’et velfungerende forskningssystem’? Som analytisk utgangspunkt? I forhold til mandatet? •Har vi trukket fram de mest relevante problemstillingene – og er de beskrevet på en god måte? •Er forslaget til revidert disposisjon hensiktsmessig?

4 4 FS: Analytisk modell I •Skille mellom ’funksjon’, ’systemegenskaper’ og ’effektivitet’ •Funksjon: FS skal levere kunnskap og kompetanse til samfunnet slik at oppgaver løses på best mulig måte. •Oppgaver: økonomisk vekst –velferd – globale utfordringer//kultur – kritikk – demokrati

5 5 FS: Analytisk modell II •Systemegenskaper: Påvirker hvor effektivt FS ivaretar sine funksjoner. •Eksempler på systemegenskaper: –evne til fornyelse –hente kunnskap utenfra (internasjonalisering) –ressursfordeling –mangfold – konsentrasjon –konkurranse - samarbeid –rekruttering

6 6 FS: Analytisk modell III Effektivitet: uttrykk for systemets evne til å fylle sin funksjon med gitte ressurser

7 7 Et velfungerende forskningssystem er et system som på en effektiv måte fyller sin funksjon: •produserer og formidler forskning av høy kvalitet og er godt knyttet opp mot forskningsfronten internasjonalt •bidrar til fornyelse og innovasjon i samfunn og næringsliv •bidrar til at spesifikke samfunnsmessige mål realiseres (helse, miljø etc) •utnytter ressursene effektivt •reproduserer og fornyer seg selv bl.a. gjennom rekruttering.

8 8 Alternativ modell - produktfunksjon •Ådnes analysemodell: Formulere sammenheng mellom ressurser, resultater og mål som en ’produktfunksjon’ for de ulike målene i forskningsmeldingen?

9 9 Offentlig finansiering •Beskriver finansieringsstrømmene (jf mandat), ulike mekanismer (’systemegenskaper’) og mulige problemstillinger. •Mulig problemstillinger: •Resultatbaserte finansieringssystemer •Balansen mellom direkte bevilgninger (kanal I) og konkurransebaserte prosjektildelinger (kanal II og III) •EU som finansieringsmekanisme •NFR som finansieringsmekanisme: –Om balansen mellom nysgjerrighetsdrevet, forskerinitiert forskning og målrettet forskning –Forskningsrådets rolle og virkemidler for å bidra til faglig fornyelse og fornyelse i samfunns- og næringsliv

10 10 Hvor produseres resultatene? Forsker og institusjonsperspektivet I Forskergrupper er i økende grad nøkkelenhetene i forskningssystemet. Det er som oftest med utgangspunkt i slike grupper at forskning produseres, prosjekter initieres og ekstern finansiering innhentes. Om forskningen holder høy kvalitet og om det produseres nok resultater avgjøres i siste instans her. Fungerer mikrosystemene i forskningssystemet godt nok?

11 11 Hvor produseres resultatene? Forsker og institusjonsperspektivet II Hypotese: Mange forskere har fått verre vilkår Utvalgets kartlegging skal dokumentere (universiteter): –Hvem produserer publikasjonspoengene –Tilgang til driftsmidler –Institusjonenes allokering av RBO-midler + rekutteringsstillinger Analyse og forslag til tiltak (kanal I + II) (neste utvalgsmøte)

12 12 Hvor produseres resultatene? Forsker og institusjonsperspektivet III •Beskrivelse av funksjoner og sektorer på forskningsutøvende nivå. Hvordan institusjonene virker hver for seg – og sammen – viktig for hvordan FS som helhet virker. •Mulige problemstillinger: –Kritisk masse vs mangfold –Samarbeid vs konkurranse

13 13 Hvor produseres resultatene? Forsker og institusjonsperspektivet IV Sektornotater, men ellers lite grunnlag så langt: skal utvalget si noe om dette? To kandidater: –Differensierte, mangfoldige UH-insitusjoner, jf ’U-map’? –Analysere 10 største FoU-institusjoner – konsentrasjon (konsentrasjon) og betydning for resultater og effekter? •Ett forskningsråd – for lite mangfold?

14 14 Myndighetenes roller •Sette mål og prioriteringer •Sørge for ressurser og utforming av virkemidler •Utvikle et kunnskapsgrunnlag som bidrar til å dokumentere resultater og efffekter av innsats og tiltak •= Mål og resultatstyring •Problemstillinger? –MRS av NFR + UH-institusjonene –Sektorprinsippet? –Fondet? –Andre ’governance’ –spørsmål (Technopolis?)

15 15 Revidert disposisjon •Rekkefølge: måling (tilstand) – utvalgte problemstillinger – MRS/’governance’ •Noen problemstillinger klare (forskningsvilkår UH) – andre henger •Kommer institutter, helseforetak og næringsliv god nok med?

16 16 Sentrale problemstillinger til diskusjon: •Hvor godt fungerer beskrivelsen av ’et velfungerende forskningssystem’? Som analytisk utgangspunkt? I forhold til mandatet? •Har vi trukket fram de mest relevante problemstillingene – og er de beskrevet på en god måte? •Er forslaget til revidert disposisjon hensiktsmessig?


Laste ned ppt "Presentasjon av problemstillinger til utvalgsmøte 25.10.10 Geir Arnulf Sak 33-10 Et velfungerende forskningssystem."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google