Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 TRENDER forskning, utdanning og nyskaping Utkast 25.10.04.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 TRENDER forskning, utdanning og nyskaping Utkast 25.10.04."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 TRENDER forskning, utdanning og nyskaping Utkast 25.10.04

2 2 Noen av universitetets utfordringer Spenninger mellom kvalitet og marked Spenninger mellom elite- og masseuniversitet Fremtidens universitet må møte fremtidens kunnskapsbehov Fremtidens universitet må bidra til å forme fremtiden Global konkurranse Resultatbasert finansieringssystem Kvalitet i alle ledd viktigere og etterprøves Økende omstillingstakt …

3 3 Trender forskning Økte krav til både kvalitet og effektivitet –”Excellence” - fremfor alt –Konkurranse om de beste hjernene –Større konkurranse om forskningsmidlene nasjonalt og internasjonalt – flere og større søknader –Større krav til forskningsledelse og effektiv administrasjon –Forskningsvolumet øker internasjonalt –Større krav til dokumentasjon av resultater og aktiviteter –Viktigere å vite hvor gode vi er sammenlignet med andre konkurrenter (”benchmarking”)

4 4 Trender forskning Forskningssamarbeid og internasjonalisering –Større strategiske satsinger og programmer – faglige nettverk nasjonalt og internasjonalt viktigere –Sterke forskergrupper - store og komplekse forskningsoppgaver, verdikjedeperspektiv –Tverrfaglighet - større krav til å kunne arbeide på tvers av fagdisipliner i internasjonale programmer –Økende behov for møteplasser/arenaer mellom disipliner og mellom fag og bedrifter

5 5 Trender forskning –Økt samordning av innsats, nasjonalt og internasjonalt –Problemstillinger av global karakter settes på dagsorden - etikk –Økt mobilitet – forskere kommer og går –Større behov for investeringer i kostbart teknisk vitenskapelig utstyr og infrastruktur

6 6 Trender forskning Endrede arbeidsvilkår og organisasjonsformer –Økt strategisk ansvar for institusjonen –Mer fokus på allmenn formidling –Kommersialisering av forskningsresultater viktigere –Økt krav til ekstern inntjening –Matrisetenkning viktigere for å realisere samarbeid i organisasjonen –Balansen mellom anvendt forskning og forskerinitiert grunnforskning utfordres

7 7 Trender utdanning Et internasjonalt globalt utdanningsområde –Europeisk område for høyere utdanning skal realiseres innen 2010 –Fra europeisk til globalt utdanningsområde (Bologna) –Økt konkurranse –Større krav til samarbeid

8 8 Trender utdanning Kompetanseprofil endres –Flere tar høyere utdanning og søker jobb innen kompetansebasert virksomhet –Internasjonal harmonisering av krav til kompetanse (Ba, Ma, PhD) –Globalt arbeidsmarked stiller nye krav (samarbeidsevner, språk-, kultur- og samfunnsforståelse, verdikjedeperspektiv) –Forholdet til arbeidsmarkedet blir viktigere for å levere den kompetanse som etterspørres

9 9 Trender utdanning Rekrutteringsgrunnlaget endres –Mer variert studentgrunnlag –Økt mobilitet –Større frafall –Interessen for realfag og teknologi er synkende –Merkevare- og identitetsbygging viktigere –Markedstilpassing - utdannings- og studietilbud må avstemmes etter ulike brukeres behov

10 10 Trender utdanning Arbeidsformer endres –Tilhørighet i gruppe viktigere –Undervisningen i endring – mer kontakt student – lærer –Digital hverdag - nettbasert læring og kommunikasjon –Fleksibilitet i studietilbudet (i grunn-, videre- og etterutdanning) –Økende fokus på fysisk tilrettelegging rundt studiene og studentene

11 11 Trender Nyskaping Endrede rammevilkår –Økt fokus på nyskaping –Økt konkurranse og forventinger til NTNUs nytteverdi innenfor utdanning, forskning og formidling

12 12 Trender Nyskaping Nettverksbygging viktigere –Større behov for nettverk mot næringsliv, kapital- og forskningsmiljø –Økende behov for samlet nyskapingsmiljø på universitetet, nær studentene/ansatte –Profesjonalisert støtteapparat for forskere viktigere slik at ideene hjelpes frem –Økende behov for tverrfaglighet for å levere totalløsninger


Laste ned ppt "1 TRENDER forskning, utdanning og nyskaping Utkast 25.10.04."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google