Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Noen utdanningspolitiske temaer i NPH-perspektiv Arne J. Eriksen sekretær for NPH.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Noen utdanningspolitiske temaer i NPH-perspektiv Arne J. Eriksen sekretær for NPH."— Utskrift av presentasjonen:

1 Noen utdanningspolitiske temaer i NPH-perspektiv Arne J. Eriksen sekretær for NPH

2 NPH-perspektiver 1.Samarbeid mellom private høyskoler i form av nettverkssamarbeid (NPH) 2.Rammebetingelser for private høyskoler 3.NPHs nasjonale relasjoner 4.NPHs internasjonale relasjoner

3

4 1. Nettverkssamarbeid Nettverk for private høyskoler (NPH)  Stiftet 2000 og vil per 1. april 2013 ha 26 medlemsinstitusjoner (+ 1 assosiert)  Årsmøtet (4. mars 2013) velger NPHs leder og NPHs arbeidsutvalg (i tillegg 1 NSOstudent)  Årskonferansen (5. mars 2013)  Nettverkskonferansen (oktober-november)  Seminarer og konsultasjoner

5 1. Nettverkssamarbeid Nettverkssamarbeidets «skryteliste» 2003 - NOKUT (ga nye rammebetingelser) 2003 - Felles finansieringssystem (ga nye rammebetingelser) 2005 - Felles lov (ga nye rammebetingelser, og åpnet for nye nasjonale og internasjonale relasjoner)

6 1. Nettverkssamarbeid Noen aktuelle temaer: Felles lov fra 2005 – har gitt større diversitet Har skapt større konkurranse og bedre samarbeid Fusjoner og samarbeid mellom institusjoner Hvordan kan samarbeidet utvikles videre? Hva er studentene rolle i dette samarbeidet?

7 2. Rammebetingelser NPH skal: «arbeide for å utvikle rammebetingelsene for private høyskoler slik at disse i størst mulig grad blir likeverdige med statlig eide insitusjoners rammebetingelser» NPHs vedtekter §1 pkt.b

8 2. Rammebetingelser Felles finansieringssystem ble evaluert i 2009. Stortingets konklusjon: Hovedtrekkene skulle videreføres med noen mindre endringer. Statsbudsjettet kap.260 post 70 1.Langsiktige og strategiske midler (60%) 2.Resultatbasert uttelling (40%) I tillegg kommer statsbudsjettets ulike tilskudd til infrastruktur i norsk høyere utdanning (0 til private)

9 1. Langsiktige og strategiske midler –Fullfinansierte studieplasser /-endringer (60 studiepoengsenheter) I 2013: 318 mill (12 mill – 4% til 6 private høyskoler) –Rekrutteringsstillinger Pr. 2013: 2864 stillinger (60 stillinger – 2% til 6 private høyskoler) –Frie midler (SAK-midler? o.l.)

10 2. Resultatbasert uttelling Utdanningsinsentivene (regelstyrt åpen ramme) –Studiepoengproduksjon 6 kategorier (A-F) Opprinnelig(-2005) et utvalg av studieprogrammer –Inn- og utreisende utvekslingsstudenter 7000 kr per hode

11 2. Resultatbasert uttelling Forskningsinsentivene (omfordeling-RBO) –Doktorgradskandidater –EU-indikatoren –NFR-indikatoren (+ regionale forskningsfond) –Vitenskapelig publisering

12 3. Tilskudd til infrastruktur Gjelder bare for enkelte prioriterte statlige institusjoner 3.1 KDs budsjett – ca. 800 mill kr i 2013 –Skille mellom selveiende og leietakende institusjoner –Husleiemidler – Midler til inventar og utstyr

13 3. Tilskudd til infrastruktur Gjelder (også) bare for enkelte prioriterte statlige institusjoner 3.2 FADs budsjett - ca. 1 mrd kr i 2013 – Startbevilgning til rehabilitering – Videreføring av rehabilitering – Startbevilgning til byggeprosjekt – Videreføring av byggeprosjekt – Avslutning av byggeprosjekt + Statsbyggs kurantordning

14 2. Rammebetingelser Partiprogrammene for 2013-2017 synes å bli «de rød-grønne» vs. «opposisjonen» Opposisjonen ser ut til å ville Evaluere av finansieringssystemet Større likeverdighet mellom statlige og private høyere utdanningsinstitusjoner

15 2. Rammebetingelser

16 Noen aktuelle temaer: Felles finansieringssystem fra 2003 – hvordan skape større likeverdighet mellom statlige og private institusjoner? Hva med inntektssiden av budsjettet? Mer eller mindre insentivbasert system? Hvordan etablere en ordning med statlige tilskudd til private høyskolers infrastruktur?

17 3. Nasjonale relasjoner NPH skal: «være bindeledd mellom de private høyskolene og Departementet og mellom de private høyskolene og den statlige universitets- og høyskolesektoren» (UHR) NPHs vedtekter §1 pkt.b

18 3. Nasjonale relasjoner  NSO har «avgrenset» medlemskap  «Observerende institusjoner» (motparter) KUF-komiteen i Stortinget Kunnskapsdepartementet (KD) Universitets- og høgskolerådet (UHR) NOKUT Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) Virke og Abelia

19 3. Nasjonale relasjoner Noen aktuelle temaer: Hva skjer når et flertall/ de aller fleste av de private høyskolene (NPHs medl.) også er medlemmer av UHR?

20 4. Internasjonale relasjoner  NPH observerer/ bidrar i sektorens internasjonaliseringsprosesser BolognaprosessenQF-QA), EUA, ESU NPH er medlem av IMHE /OECD

21 4. Internasjonale relasjoner Noen aktuelle temaer: Hvordan tilpasser norske, private høyskoler seg til internasjonale fenomener og trender? -U-multirank -Internasjonal rekruttering og mobilitet -Internasjonal etablering (branch-campuses) -MOOC (Massive Open Online Courses) -Internasjonale nettverk og konsortier (SAKI)

22 U-multirank

23 4. Internasjonale relasjoner Noen aktuelle temaer: Hva med internasjonaliseringen og de internasjonale studentene?

24

25 Educational Hubs Carnegie Mellon Qatar

26 Coursera - en av MOOCene (MOOC: Massive Online Open Course) 2,4 mill studenter 33 partnerinstitusjoner 214 emner/ kurs

27 Nettverk og konsortier

28 Takk for meg! www.NPH.no Arne J.Eriksen NPH-sekretær arne.j.eriksen@mf.no Tlf. 22590558/ 92012813


Laste ned ppt "Noen utdanningspolitiske temaer i NPH-perspektiv Arne J. Eriksen sekretær for NPH."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google