Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kulturhistorisk leketeori Lek er den dominerende virksomhet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kulturhistorisk leketeori Lek er den dominerende virksomhet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kulturhistorisk leketeori Lek er den dominerende virksomhet
LEONTJEV, VYGOTSKIJ, ELKONIN Kulturhistorisk leketeori Lek er den dominerende virksomhet

2 Lek er den ledende faktor i barns utvikling av kognitive funksjoner og språkligtilegnelse

3 Leontjev Rollelek: lekens høyeste utviklede form.
Reproduserer trekk i de voksnes handlinger Uttrykker ønske om å handle som de voksne Barnets erfaring bestemmer innholdet i leken

4 Leontjev, Vygotskij, Elkonin
Kulturhistorisk leketeori Lek er den dominerende virksomhet

5 Erfaringer gjennom Opplevelser og formidling fra hjem, barnehage, lokalsamfunnet. Miljøbetingelser både sosialt og kulturelt påvirker leken

6 LEK ER DOMINERENDE VIRKSOMHET
Tilegner seg virkeligheten gjennom ulike former for lek (virksomhet). Barnet utvikler sin personlighet.

7 Stor vekt på de voksne som modeller og igangsetter av leken
Eldre barn viktig som identifikasjonsmodeller for yngre barn

8 Gjennom bevisste handlinger og motiver blir språk,
sosial forståelse og evnen til å arbeide målrettet utviklet gjennom samhandling i lek.

9 Språket styrer tekningen, som igjen har stor betydning for den kognitive utviklingen.

10 Rolleleken De minste etterligner de voksnes handlinger
Etter hvert blir fokus på relasjoner mellom mennesker og mellom mennesker og gjentander Barn utvikler sin personlighet og danner de psykiske prosesser

11 Lekens mål ligger i selve handlingen.

12 To grunnleggende elementer
En handling.(henter inspirasjon fra det voksne liv) En operasjon. Handlingsfremgangsmåte. Bruker for eksempel ting på en annen måte enn i virkeligheter.

13 Barnet ligger et skritt foran sin egen utvikling

14 Leken er en fantasifull realisering av urealiserbare ønsker.
Leken blir løsningen på konflikt mellom å ville og å kunne.

15 Rollen barnet tar inkluderer også den sosiale funksjonen (regler) rollen innebærer.
Innordne seg ”skjulte” regler Kompromisser

16 Regellek Opptatt av menneskers forhold til hverandre og forhold til gjenstander Sosialiseringsfaktor Barnet må styre sine egen atferd og underordne seg leken tema

17 i forhold til andre barn
Lærer å vurdere egne ferdigheter, kunnskaper, holdninger i forhold til andre barn

18 I leken beveger barnet seg over i neste utviklingssone

19 Drøft i gruppe Hvordan kan barnehagen legge til rette og stimulere til god rollelek? Hvilke krav kan man stille til barnehagens innemiljø sett i forhold til den miljøoreinterte teori?


Laste ned ppt "Kulturhistorisk leketeori Lek er den dominerende virksomhet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google