Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vennskap mellom to-treåringer i barnehagen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vennskap mellom to-treåringer i barnehagen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vennskap mellom to-treåringer i barnehagen
Anne Greve Høgskolen i Oslo Bærum kommune © Anne Greve, Høgskolen i Oslo, 2008

2 © Anne Greve, Høgskolen i Oslo, 2008
Hvorfor vennskap? Vennskap er viktig fordi det handler om kvaliteten i barns (og voksnes) liv. Vennskap spiller en viktig rolle for å fremme evnen til kommunikasjon og følelsen av tilknytning og identitet. © Anne Greve, Høgskolen i Oslo, 2008

3 © Anne Greve, Høgskolen i Oslo, 2008
Barnehagen Økt kunnskap om små barn har ført til et endret syn på små barns kompetanser. Barnehagen en del av utdanningsforløpet. Ny lov og ny rammeplan © Anne Greve, Høgskolen i Oslo, 2008

4 © Anne Greve, Høgskolen i Oslo, 2008
Rammeplanen ”Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling med hverandre legges grunnlaget for læring og sosial kompetanse” (Rammeplanens. 26) ”Tidlige erfaringer med jevnaldrende har stor betydning for barns samspillsferdigheter og gjør barnehagen til en viktig arena for sosial utvikling, læring og etablering av vennskap” (s. 27) © Anne Greve, Høgskolen i Oslo, 2008

5 © Anne Greve, Høgskolen i Oslo, 2008
Barnehagen Endringer i barnegruppene: Flere barn under 3 år (54,1%) 26% av barna i barnehagen er under 3 år. © Anne Greve, Høgskolen i Oslo, 2008

6 © Anne Greve, Høgskolen i Oslo, 2008
Antall barn under 3 år i barnehage (SSB: Barnehagestatistikk) © Anne Greve, Høgskolen i Oslo, 2008

7 Forskningens ulike syn på vennskap
1930-tallet: små barn kan ikke inngå i dype relasjoner med hverandre. Små barns samspill styres av tilfeldigheter. Lite forskning på vennskap mellom de yngste barna. © Anne Greve, Høgskolen i Oslo, 2008

8 Barn-barn og voksen-barn
Må oppnås Selvvalgt Vedlikehold Likhet VOKSEN-BARN Er gitt Forhåndsbestemt Ikke vedlikehold Ulikhet © Anne Greve, Høgskolen i Oslo, 2008

9 © Anne Greve, Høgskolen i Oslo, 2008
Hva er vennskap? Hver vennskapsrelasjon er unik Et ønske om å være sammen med én eller flere bestemte personer. Venner kan ikke byttes ut. Nærhet og tilknytning Avstand Vennskapets dialektikk Etikk © Anne Greve, Høgskolen i Oslo, 2008

10 © Anne Greve, Høgskolen i Oslo, 2008
Møtet Gjentatte møter gjør det mulig å bygge opp vennskapsrelasjoner. Opplevelse av et felles ”vi” Møtet er en forutsetning for å forstå andre. Kontakt og kommunikasjon © Anne Greve, Høgskolen i Oslo, 2008

11 Kommunikasjonen i møtet
Blikk Stemme Toneleie Gester Verbal tale Imitasjon © Anne Greve, Høgskolen i Oslo, 2008

12 © Anne Greve, Høgskolen i Oslo, 2008
Oppsummering 1. time Hvorfor vennskap Vennskap er betydningfullt i menneskers liv Lære om kommunikasjon, følelse av tilknytning og identitet Forandringer i barnehagesektoren Barn-barn / voksen-barn Hva er vennskap? Møtet © Anne Greve, Høgskolen i Oslo, 2008

13 © Anne Greve, Høgskolen i Oslo, 2008
Et felles ”vi” Gjensidighet Å skape mening sammen Humor © Anne Greve, Høgskolen i Oslo, 2008

14 © Anne Greve, Høgskolen i Oslo, 2008
Å skape mening sammen Felles levd historie Hver vennskapsrelasjon er unik. © Anne Greve, Høgskolen i Oslo, 2008

15 © Anne Greve, Høgskolen i Oslo, 2008
Humor Humor og glede er viktige dimensjoner ved vennskap Barna vil ha det morsomt sammen. Det kan spille en rolle hvem man er sammen med og hvordan man har det morsomt sammen. Intern humor © Anne Greve, Høgskolen i Oslo, 2008

16 Hva kan barn lære av vennskap?
Vi lærer i samspill med andre. Barn lærer mye av jevnaldrende som de ikke kan lære av voksne. Etikk Samhandling og kommunikasjon © Anne Greve, Høgskolen i Oslo, 2008

17 © Anne Greve, Høgskolen i Oslo, 2008
Etikk Glede over å være sammen Glede over fellesskapsfølelse Skape mening sammen Felles humor Konflikter Utestengelse Fortvilelse over ikke å få være med Sorg og savn © Anne Greve, Høgskolen i Oslo, 2008

18 © Anne Greve, Høgskolen i Oslo, 2008
Etikk Respekt for hverandres rettigheter Respekt for den andres ønsker Retten til ting Omsorg og trøst Svik Uenighet Urettferdighet © Anne Greve, Høgskolen i Oslo, 2008

19 Samhandling og kommunikasjon
Å gjøre intensjonene tydelige Å tolke den andres intensjoner Lære om relasjoner til andre mennesker Man kan ha ulike relasjoner til ulike personer Man kan ha ulike følelser overfor ulike personer © Anne Greve, Høgskolen i Oslo, 2008

20 Samhandling og kommunikasjon
Turtaking Kroppslighet Følelser © Anne Greve, Høgskolen i Oslo, 2008

21 © Anne Greve, Høgskolen i Oslo, 2008
Oppsummering av 2. time Et felles ”vi” Skape mening sammen Ulike stiler Humor Ha det morsomt sammen Hva kan venner lære av hverandre? © Anne Greve, Høgskolen i Oslo, 2008

22 Vennskapets kompleksitet
Vennskapets unike karakter Ingen vennskap er mer betydningsfulle enn andre © Anne Greve, Høgskolen i Oslo, 2008

23 © Anne Greve, Høgskolen i Oslo, 2008
De voksnes ansvar At ikke relasjonen er undertrykkende Legge forholdene til rette Respektere Støtte Sørge for at det kan oppstå møter mellom barna (felles ”vi”) Være lydhør © Anne Greve, Høgskolen i Oslo, 2008

24 © Anne Greve, Høgskolen i Oslo, 2008
De voksnes ansvar Tilrettelegging av rommet Se helheten i barnas relasjoner Å være en god observatør Å være en god deltaker Forståelse Respekt © Anne Greve, Høgskolen i Oslo, 2008

25 © Anne Greve, Høgskolen i Oslo, 2008
De voksnes ansvar Hvor absolutte må reglene i barnehagen være? Kunnskap Å være nær barna både fysisk og psykisk Dilemmaer Ta hensyn til vennskap i all planlegging Åpenhet, nysgjerrighet, refleksjon © Anne Greve, Høgskolen i Oslo, 2008

26 © Anne Greve, Høgskolen i Oslo, 2008
Veit du ein ven som vel du trur, og du hjå han fagnad vil få: gjev han heile din hug og gåva ei spar, far og finn han ofte. (Håvamål) © Anne Greve, Høgskolen i Oslo, 2008


Laste ned ppt "Vennskap mellom to-treåringer i barnehagen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google