Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LÆRING Grunnleggende prosesser

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LÆRING Grunnleggende prosesser"— Utskrift av presentasjonen:

1 LÆRING Grunnleggende prosesser
Geir Overskeid

2 Definisjon Læring: En relativt varig endring i adferd eller kunnskap som ikke skyldes modning, skade eller glemsel.

3 To grunnleggende læringsformer
1. Klassisk betinging Ubetinget respons Ubetinget respons Ubetinget stimulus Betinget respons Betinget stimulus

4

5

6 Klassisk betinging Vi har ikke mistet dyrenes enkle læringsformer selv om vi har utviklet en menneskelig hjerne Klassisk betinging skjer ikke bevisst - men påvirker fenomener som stress, trivsel, hva og hvem vi liker - mange av våre umiddelbare reaksjoner

7 To grunnleggende læringsformer
2. Operant betinging og læring: Prosessen der adferd selekteres av sine konsekvenser. Kjernebegrepene er SD R SR

8

9 Operant læring Kan foregå både bevisst og ubevisst
Bevisst: Gjennom målstyring og belønningsystemer Ubevisst: F.eks. samspillet mellom mennesker Språk, væremåte Vi kan tro vi gjør én ting, men styres i virkeligheten av noe annet

10 Operant læring Regler kan gjøre ufølsom for operant læring
Tror jeg bestemt adferd kreves, kan jeg overse konsekvenser -- for eksempel andre menneskers reaksjon på min adferd

11 Sosial kognitiv teori (Bandura)
Reaksjon mot behaviorismen Vektlegger kognitive prosesser i læring Vektlegger modell-læring. Tre typer modeller: Levende modeller Symbolske modeller Verbale beskrivelser/ instruksjoner

12 Sosial kognitv teori II
Vår reaksjon på en modell avgjøres i stor grad av fire faktorer: Modellens egenskaper (som relevans, troverdighet) Modellens prestisje Egenskaper ved situasjonen en modell observeres i (som hvor behagelig den oppleves) Egenskaper hos observatøren (som selvrespekt og selvtillit)

13 Sosial kognitiv teori III
Fire prosesser bestemmer læring og adferd: 1. Oppmerksomhet 2. Hukommelsesprosesser 3. Reproduksjonsprosesser 4. Motivasjon

14 Sosial kognitiv teori IV
Andre viktige adferdsdeterminanter er selvregulering og opplevd “self efficacy”. Disse er igjen bestemt av hvordan man oppfatter og evaluerer sin adferd. Særlig har self efficacy blitt studert.

15 Sosial kognitiv teori V
Opplevd self efficacy er troen på at man kan utføre adferd og oppnå resultat. Tre sider ved adferd påvirkes Adferdsvalg Kvalitet Utholdenhet Kilder til opplevd self efficacy Tidligere adferd og suksess Modell-læring og sosiale prosesser Fysiologisk tilstand

16 Sosial kognitiv teori VI
Folk med lav opplevd self efficacy unngår vanskelige oppgaver (trusler) opplever lettere stress og depresjon fokuserer på seg selv (snarere enn på oppgaveløsning) attribuerer mislykkethet til manglende evner er lite forpliktet av mål

17 Operant læring forutsetter emosjoner
Høyerestående dyr er fleksible, ikke dominert av reflekser og instinkter Fleksibilitet fremmer overlevelse, men bare dersom vi gjør det som er godt for genene Naturens styringsredskap er emosjoner - skal få oss til å handle adaptivt. Men emosjoner oppleves ikke alltid bevisst.

18 Læring og hjernen I Fire viktige områder Striatum Amygdala
Nucleus accumbens (ventrale striatum) svært viktig for at stimuli skal fungere som belønning. Hele striatum viktig for motivasjon, beslutning. Amygdala Viktig for å gi stimuli positiv eller negativ følelsesmessig verdi. Trolig viktigst mht. negative stimuli.

19 Læring og hjernen II Ventromedial prefrontal cortex
Gyrus cinguli, fremre del Trolig viktig i overvåkning av feil og responskonflikter. Ventromedial prefrontal cortex Bidrar til å ”merke” valgalternativer med emosjoner, og til valg av det som føles best. Flere andre områder, f.eks. somatosensorisk cortex, er av betydning for emosjon og læring.


Laste ned ppt "LÆRING Grunnleggende prosesser"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google