Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Levanger kommune rådmannen Ola Stene 20.6.2007 1 Rådmannens forslag til økonomiplan 2008-2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Levanger kommune rådmannen Ola Stene 20.6.2007 1 Rådmannens forslag til økonomiplan 2008-2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Levanger kommune rådmannen Ola Stene 20.6.2007 1 Rådmannens forslag til økonomiplan 2008-2011

2 Levanger kommune rådmannen Ola Stene 20.6.2007 2 Etter kommuneprop’en var vi her: Oppjustering av skatteanslag 07, ca 3 mill Nyordningen ”ressurskrevende tjenester” ca 2 mill fra 2008 Realvekst 2007- 2008 4 – 5 mill Forventer 1 % videre vekst Omlegging av psykiatri, barnehage og momskomp. gir usikkerheter fra 2009 Lønnsoppgjør og renter ? Holder vi budsjettet i 2007 ? Fortsatt eff.behov på over 2 ÅRLIG!

3 Levanger kommune rådmannen Ola Stene 20.6.2007 3 Rammene fra vedtatt øk.plan

4 Levanger kommune rådmannen Ola Stene 20.6.2007 4 Rammer i vedtatt budsjett 2007 Det var da satt av 11 mill til lønnsoppgjør 2007 (3,5%) og en driftsmargin på 12,7 mill (1,6%)

5 Levanger kommune rådmannen Ola Stene 20.6.2007 5 Foreløpige rammer planperioden Vedtatt budsjett for 2007 har en ramme på 494 300. Dette svarer til 512 mill 2008 kr med deflator på 3,6 % 492 300 omregnet blir 510 mill, slik at realvekst blir 3,5 i forhold til vedtatt budsjett 2007 og 5,5 mill i forhold til ny prognose.

6 Levanger kommune rådmannen Ola Stene 20.6.2007 6 Kartlegging av nye behov pr 30.5 I tillegg kommer spørsmålet om mer kompetanseheving og bedre vedlikehold av infrastruktur mm.

7 Levanger kommune rådmannen Ola Stene 20.6.2007 7 Beregna omstillingsbehov pr 30.5

8 Levanger kommune rådmannen Ola Stene 20.6.2007 8 Det er rekna videre Noe mer eiendomsskatt (ca 1 mill) Litt mer mva-komp (1 mill for 08) Noe lavere rente-avdrag enn forrige plan Dyrere lønnsoppgjør Spørsmål blir hvor stor skal drifsmarginen være, hvor mye effektivisering får vi til og hvor store mindre investeringer makter vi å finansiere over drift ? Også et spørsmål om profil på eff.tiltakene. (flat/spesifikk på enkelte områder/enheter)

9 Levanger kommune rådmannen Ola Stene 20.6.2007 9 Folketallsprognoser

10 Levanger kommune rådmannen Ola Stene 20.6.2007 10 Kostra-tall

11 Levanger kommune rådmannen Ola Stene 20.6.2007 11 Driftsrammene

12 Levanger kommune rådmannen Ola Stene 20.6.2007 12 Fordeling av rammene

13 Levanger kommune rådmannen Ola Stene 20.6.2007 13 Oppsummert

14 Levanger kommune rådmannen Ola Stene 20.6.2007 14 Investeringer (I)

15 Levanger kommune rådmannen Ola Stene 20.6.2007 15 Investeringer (II)

16 Levanger kommune rådmannen Ola Stene 20.6.2007 16 Visjon og overordna mål

17 Levanger kommune rådmannen Ola Stene 20.6.2007 17 Styringskort 2008-2011 – strategiske mål

18 Levanger kommune rådmannen Ola Stene 20.6.2007 18 Styringskort 2008-2011 – resultatmål

19 Levanger kommune rådmannen Ola Stene 20.6.2007 19 Videre framdrift Rådmannens forslag sendes på høring til diverse høringsinstanser over sommerferien. Formannskapet behandler planen 22.8. Kommunestyret 5.9.


Laste ned ppt "Levanger kommune rådmannen Ola Stene 20.6.2007 1 Rådmannens forslag til økonomiplan 2008-2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google