Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Obligasjonssaken” – orientering til formannskapet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Obligasjonssaken” – orientering til formannskapet"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Obligasjonssaken” – orientering til formannskapet 10.6.2009
Rådmann Ola Stene

2 Litt presseomtale ...og mange blogger!

3 Hvorfor hadde vi ledige midler i 2008
Gode resultat i 2006 og 2007 (fond) Utsatt investering skogn b. og u.skole mill i ledig likviditet over tid Hver prosent på 50 mill er pr år!

4 Hvordan plassere likviditet ?
3 måter å plassere ledig likviditet på Aksjer Bankinnskudd Rentebærende verdipapir Obligasjon (over 1 år løpetid) Sertifikat (under 1 år løpetid) Sertifikat og obligasjon er samme instrument, med ulik løpetid

5 Obligasjoner Obligasjon er et rentebærende verdipapir med løpetid over ett år. Det utstedes med fast eller flytende rente.  Kjøper du en obligasjon, yter du i teorien et lån til en låntaker. For det betaler låntaker deg en fast eller flytende rente. I tillegg får du tilbake det du har lånt ut på utløpsdato Kan tegnes i andeler i spesifiserte størrelser, normalt i andeler a kr ,-. Selger du obligasjonen før utløpsdato, går kravet på låntaker over til den nye eieren. Investering i obligasjoner har lav risiko Avkastningen ligger normalt over bankinnskudd og er i stor grad gitt på forhånd Omsettlige - kan kjøpes og selges når som helst i annenhåndsmarkedet Kilde: Nordea.no

6 Hva har skjedd ? Før sommerferien 2008 forlenget vi bankavtalen med Sparebank 1 SMN, sikret rente på innskudd NIBOR + 0,05 Vi er opptatt av å minimere kostnader og øke inntekter Ba derfor banken om bedre tilbud på plassering (med samme risiko) Fikk tilbud om sikker plassering i en miks av sparebanker Aksepterte dette forslaget 11. juli 2008

7 Bankene Verdipapirene har samme sikkerhet som innskudd > 2 mill,
men høyere rente (beregna ca 1,2 mill i løpetiden). Pålydende innfris ved forfall

8 Brudd på finansstrategien
Ingen i administrasjon som jobbet med saken tenkte på om denne plasseringen av likviditet var bruk av obligasjoner, sertifikater eller bankinnskudd. Administrasjonen var opptatt av at det ikke var risiko knyttet til selve plasseringen, og at dette var en bedre økonomisk plassering enn hva som ellers ville bli avkastningen i egen bank (jfr. avtalen). Kommunens finansstrategi ble dessverre ikke sjekket, og grunnen til dette var at det ikke var knyttet risiko til selve plasseringen. Det ble gjennom selve plasseringen dessverre begått en prosedyrefeil, en feil som rådmannen har ansvaret for, og en feil som rådmannen sterkt beklager.

9 Når ble feilen kjent ? Rådmannen i Levanger ble ikke klar over at det hadde skjedd noe brudd på finansstrategien før etter at Verdal kommunes regnskap ble utsatt behandlet Levanger kommune sitt regnskap og årsrapport var tydelig på at kommunen hadde plasseringer i obligasjoner. Det sto derimot ingen ting om at dette var et brudd på kommunens intern finansstrategi. Det er rådmannens ansvar å sikre at sakens relevante opplysninger blir lagt fram og jeg beklager at verken jeg eller noen annen i administrasjonen oppdaget at det var begått en feil.

10 Læringen av saken Rådmannen burde ha tatt initiativ til å legge fram sak med forslag til en oppdatert finansstrategi når vi begynte å få positive regnskapsresultat og dermed fondsavsetninger. (antakelig hadde ingen i 2002 sett for seg at vi fikk ledig likviditet...) Vi må bli dyktigere til å holde orden på ulike styringsdokument – vi må få et kvalitetssystem til å fungere. Det er ikke nok at en plassering er både faglig og økonomisk riktig for kommunen, den må sjølsagt også ligge innenfor vedtatte styringsdokumenter. Det vil bli større fokus på kvalitetssikring framover. Vi skal vurdere ulike grep

11 Hva bør gjøres med papirene (?)
De plasseringen som er i utakt med finansstrategien bør selges så raskt som forsvarlig. Rådmannen vil legge fram en sak om finansforvaltning med oppdatert finansstrategi utpå høsten, jfr innstilling fra kontrollutvalget.


Laste ned ppt "”Obligasjonssaken” – orientering til formannskapet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google