Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En kommune i endring. Netto driftsresultat Netto lånegjeld.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En kommune i endring. Netto driftsresultat Netto lånegjeld."— Utskrift av presentasjonen:

1 En kommune i endring

2 Netto driftsresultat

3 Netto lånegjeld

4 Økt lånegjeld, renter og avdrag Gjennomsnittlig 10 % årlig vekst i kommunens lånegjeld siste 5 år Økt gjeldsbyrde gir økte renteutgifter og avdrag og mindre til drift

5 Et tilbakeblikk Ubalanse mellom vekst i frie inntekter og vekst i driftsutgifter Lavere vekst i frie inntekter enn gjennomsnittet for landet og kommunene i Østfold Innlemming av barnehagetilskuddet og tilskudd til krisesenter slår negativt ut for Sarpsborg kommune

6 Et tilbakeblikk Økt gjeldsbyrde og økte finansutgifter Bedring i netto driftsresultat de siste to årene Reduksjon i oppsparte midler (fond) Inntektsføring av momskompensasjon på investeringer gir mindre til drift

7 En kommune i omstilling Omstillingsprosjekter en del av arbeidsformen Organisasjonsform og styringsstruktur Drift i tjenestene er i henhold til budsjett Stor satsing på effektivisering: Nye arbeidsmetoder ENØK Investeringer Teknologi

8 Omstillingene fortsetter Prosjekt ”Nye handlingsrom”: Nye måter å jobbe på Innovasjon Fokus på framtidsrettet ledelse Bruk av ny teknologi Effektivisering Skape attraktive arbeidsplasser

9 Vi har tatt grep for bedre økonomisk balanse …….. men har det virket?

10 Vekst i frie inntekter og netto driftsutgifter 2005-2009 Større vekst i netto driftsutgifter enn frie inntekter (100 mill. kr) Økt avhengighet av andre inntekter Redusert handlingsrom

11 Vekst i frie inntekter og netto driftsutgifter 2009-2010 Større vekst i frie inntekter i forhold til netto driftsutgifter Redusert avhengighet av andre inntekter Økt handlingsrom

12 Utdanningskriteriet Foreldre med lav utdanning søker barnehageplass i mindre grad enn foreldre med høy utdanning. Derfor: Kommuner med lavt utdanningsnivå får mindre til barnehager. Kriteriet utgjør 11% av barnehagetilskuddet. Sarpsborg kommune tapte ca 11 millioner på kriteriet i 2011. Kriteriet favoriserer godt stilte kommuner og gir uheldig signal.

13 Endringer Samhandlingsreformen Ressurskrevende brukere Inntektssystemet Eiendomsskatt kraftverk Levekårsutfordringer

14 Inntrykk fra statsbudsjett Vekst - begrepet Forventningsgapet Likviditet på pensjonsavviket Investeringsstøtte og rentekompensasjon SØKE etter smårusk ? Samhandlingsreform – strategi og styring – kompensasjon/belønning ?

15 Eldrebølgen

16 Look to Østfold!


Laste ned ppt "En kommune i endring. Netto driftsresultat Netto lånegjeld."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google