Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Orientering Budsjett 2003 - Rådmann Ola Stene – 25.11.02 Forslag til årsbudsjett 2003.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Orientering Budsjett 2003 - Rådmann Ola Stene – 25.11.02 Forslag til årsbudsjett 2003."— Utskrift av presentasjonen:

1 Orientering Budsjett 2003 - Rådmann Ola Stene – 25.11.02 Forslag til årsbudsjett 2003

2 Orientering Budsjett 2003 - Rådmann Ola Stene – 25.11.02 Statsbudsjett 2003

3 Orientering Budsjett 2003 - Rådmann Ola Stene – 25.11.02 Utslag for Levanger kommune

4 Orientering Budsjett 2003 - Rådmann Ola Stene – 25.11.02 Inntektssystemet Innbyggertilskudd (7 168 kr i 2002) - korrigeres for utgiftsutjevnende tilskudd Innteksutj. tilskudd Nord- Nor- ges- tilsk. Re- gio- nal tilsk. Ho- ved- sta- ds- til- sk. Skjønns- tilskudd.

5 Orientering Budsjett 2003 - Rådmann Ola Stene – 25.11.02 Utgiftsutjevningen

6 Orientering Budsjett 2003 - Rådmann Ola Stene – 25.11.02 Frie inntekter og indeks for utgiftsnivå

7 Orientering Budsjett 2003 - Rådmann Ola Stene – 25.11.02 Nivå på utgiftsutjevnende tilskudd Ut fra makroøkonomiske vurderinger fastsettes et innbyggertilskudd (7 168 kr for 2002). Dette tilpasses nivå på skatteinntekter, slik at økt innt. utjevning fører til redusert nivå på det utgiftsutjevnende tilskuddet Kommunene får et tillegg til innbyggertilskuddet dersom de har et større utgiftsbehov, og et fratrekk dersom de har et mindre utgiftsbehov enn gj. snittet.

8 Orientering Budsjett 2003 - Rådmann Ola Stene – 25.11.02 Inntektsutjevnende tilskudd 90% Skatt 140% 110% Skatt pr innb i % av landsgj Inntekts- utjevnende tilskudd Trekk i tilskudd 50% Skatt Kommune A Kommune B

9 Orientering Budsjett 2003 - Rådmann Ola Stene – 25.11.02 Virkningen av forliket på Stortinget Så spørs det da om vi får renteoppgang?

10 Orientering Budsjett 2003 - Rådmann Ola Stene – 25.11.02 Mål- og styringskort 2003

11 Orientering Budsjett 2003 - Rådmann Ola Stene – 25.11.02 Eiendomsskatt Eneste inntektskilde av betydning kommunen bestemmer fritt Formannskapet har tidligere ønsket å ta med hele kommunen, utvidelse kan være mulig Veldig skummelt å redusere satsen før økonomien er i balanse

12 Orientering Budsjett 2003 - Rådmann Ola Stene – 25.11.02 Nye grenser

13 Orientering Budsjett 2003 - Rådmann Ola Stene – 25.11.02 Nettverk for fornyelse og effektivisering ressursutnyttelse/ budsjettarbeid styringsinformasjon kvalitet og effektivitet samarbeid sammenligning og erfaringsoverføring læring

14 Orientering Budsjett 2003 - Rådmann Ola Stene – 25.11.02 “Vårt” effektiviseringsnettverk Målt kvalitet, brukerundersøkelser og tjenesteprofil innen skole, barnehage pluss pleie og omsorg Undersøkelsen gjennomført i høst, kunngjøres nå! Steinkjer Stjørdal Verdal Levanger Malvik Melhus Orkdal

15 Orientering Budsjett 2003 - Rådmann Ola Stene – 25.11.02 Vi har spurt Foreldre Resultat for brukerne Trivsel Brukermedvirkning Respektfull behandling Tilgjengelighet Informasjon Fysisk læringsmiljø Generelt Elever Resultat for brukerne Trivsel Elevmedvirkning Respektfull behandling Fysisk læringsmiljø Generelt

16 Orientering Budsjett 2003 - Rådmann Ola Stene – 25.11.02 Målt kvalitet Leseferdigheten er her framstilt som andelen elever som scorer over ”kritisk grense” på alle delprøver

17 Orientering Budsjett 2003 - Rådmann Ola Stene – 25.11.02 Resultat /Avgangskarakterer

18 Orientering Budsjett 2003 - Rådmann Ola Stene – 25.11.02 Kvalitet på lærerne

19 Orientering Budsjett 2003 - Rådmann Ola Stene – 25.11.02 Elevene om trivsel

20 Orientering Budsjett 2003 - Rådmann Ola Stene – 25.11.02 Foreldre om fysisk læringsmiljø

21 Orientering Budsjett 2003 - Rådmann Ola Stene – 25.11.02 Tjenesteprofil Levanger

22 Orientering Budsjett 2003 - Rådmann Ola Stene – 25.11.02 Brukertilfredshet barnehage

23 Orientering Budsjett 2003 - Rådmann Ola Stene – 25.11.02 Tjenesteprofil barnehage

24 Orientering Budsjett 2003 - Rådmann Ola Stene – 25.11.02 Prioritering pleie- og omsorg

25 Orientering Budsjett 2003 - Rådmann Ola Stene – 25.11.02 Dekningsgrad hjemmetjenesten

26 Orientering Budsjett 2003 - Rådmann Ola Stene – 25.11.02 Dekningsgrad institusjon

27 Orientering Budsjett 2003 - Rådmann Ola Stene – 25.11.02 Kostnader pr institusjonsplass

28 Orientering Budsjett 2003 - Rådmann Ola Stene – 25.11.02 Pleie og omsorg –trivsel beboere

29 Orientering Budsjett 2003 - Rådmann Ola Stene – 25.11.02 Brukerprofil pleie- og omsorg

30 Orientering Budsjett 2003 - Rådmann Ola Stene – 25.11.02 Folketallsutvikling


Laste ned ppt "Orientering Budsjett 2003 - Rådmann Ola Stene – 25.11.02 Forslag til årsbudsjett 2003."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google