Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Levanger kommune rådmannen Dialogseminar Åre -14.3.2007 – Rådmann Ola Stene 1 Rammebetingelser og prosess Foran økonomiplanarbeidet 2008-2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Levanger kommune rådmannen Dialogseminar Åre -14.3.2007 – Rådmann Ola Stene 1 Rammebetingelser og prosess Foran økonomiplanarbeidet 2008-2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Levanger kommune rådmannen Dialogseminar Åre -14.3.2007 – Rådmann Ola Stene 1 Rammebetingelser og prosess Foran økonomiplanarbeidet 2008-2011

2 Levanger kommune rådmannen Dialogseminar Åre -14.3.2007 – Rådmann Ola Stene 2 2006 var et unormalt godt år

3 Levanger kommune rådmannen Dialogseminar Åre -14.3.2007 – Rådmann Ola Stene 3 Dette var besparelsene: Mer momskompensasjon investeringer3,8 Større rammetilskudd2,1 Mer inntektsutjevning6,5 Større kompensasjonstilskudd1,5 Merinntekter 800 Skatt - Rammetilskudd14,0 lavere rentekostnad7,0 Høyere renteinntekt3,0 Større kalkulatoriske renter/avskrivninger2,0 Besparelser 850 Finansposter12,0 besparelser rådmann med stab0,5 besparelser andre felleskostnader2,0 gjenværende reserve til lønnsoppgjør med mer3,6 Total besparelse felleskostnader6,0 netto besparelser oppvekstenhetene0,1 merforbruk barn og familie-1,5 besparelser helse - rehab2,3 besparelser p.o. Inkl Staupshagen1,5 besparelse bygg og eiendom0,2 merinntekter drift og anlegg0,3 merforbruk kirke, næring og kultur-0,9 Total besparelse resultatenhetene2,0 Sum positive avvik pr 14.0234,0

4 Levanger kommune rådmannen Dialogseminar Åre -14.3.2007 – Rådmann Ola Stene 4 Rammene fra vedtatt øk.plan

5 Levanger kommune rådmannen Dialogseminar Åre -14.3.2007 – Rådmann Ola Stene 5 Rammer i vedtatt budsjett 2007 Det er da satt av 11 mill til lønnsoppgjør 2007 (3,5%) og en driftsmargin på 12,7 mill (1,6%)

6 Levanger kommune rådmannen Dialogseminar Åre -14.3.2007 – Rådmann Ola Stene 6 Rammene er alt redusert •Med nye folketall pr 1.1, er allerede 5,1 mill av inntektene forsvunnet •Noen av enhetene har et budsjett for 2007 som er lavere enn 2006-aktiviteten •Renteoppgangen har starta •Lønnsoppgjør ikke avklart. Hver % 4,5 mill! •Vi må revidere budsjettet allerede etter 1. kv. •Disse endringer vil ha betydning også for resten av økonomiplanperioden

7 Levanger kommune rådmannen Dialogseminar Åre -14.3.2007 – Rådmann Ola Stene 7 Noen makrobetraktninger •Høgkonjunktur – mangel på (kompetent) arbeidskraft - Lønnskostnader stiger – Det må strammes inn •Regjeringa kan stramme inn i 2008 og vise til at den lovte veksten alt er oppfylt! •Veksten ikke jevnt fordelt, jfr Øystein sine kurver fra i går. •Renteoppgangen vil fortsette •Kommunene må investere i seniortiltak mm

8 Levanger kommune rådmannen Dialogseminar Åre -14.3.2007 – Rådmann Ola Stene 8 Noen utfordringer for LK •Etterslep på vedlikehold av folk og infrastruktur (ikke minst veg) •Vi må få til større stillinger for deltidstilsatte. Bedre turnuser? •Kommunestyret har vedtatt ambisiøs plan for lærlinger •Psykiatrireformen •Barnehagereformen •Vi må satse mye mer på IKT. Investering og drift. Særlig i skole og PO. •Så ligger det alt en kraftig opptrapping på kultur (særlig svømmehall –idrettshall i økonomiplanen)

9 Levanger kommune rådmannen Dialogseminar Åre -14.3.2007 – Rådmann Ola Stene 9 Dette betyr •Sjøl om vi ligger ”foran skjema” etter 2006 kreves ytterligere effektivisering og hard prioritering i 2007 og ikke minst i planperioden 2008-2011. •Dette blir mer krevende når alle snakker om hvor mye penger kommuene har fått –Vi har ikke ”penger nok”

10 Levanger kommune rådmannen Dialogseminar Åre -14.3.2007 – Rådmann Ola Stene 10 Årshjul 2007


Laste ned ppt "Levanger kommune rådmannen Dialogseminar Åre -14.3.2007 – Rådmann Ola Stene 1 Rammebetingelser og prosess Foran økonomiplanarbeidet 2008-2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google