Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Levanger kommune rådmannen Rådmannen i formannskapet 14.2.2007 1 Regnskap 2006 Foreløpig rapport til formannskapet 14.02.2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Levanger kommune rådmannen Rådmannen i formannskapet 14.2.2007 1 Regnskap 2006 Foreløpig rapport til formannskapet 14.02.2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Levanger kommune rådmannen Rådmannen i formannskapet 14.2.2007 1 Regnskap 2006 Foreløpig rapport til formannskapet 14.02.2007

2 Levanger kommune rådmannen Rådmannen i formannskapet 14.2.2007 2 2006 var året da ”alt” gikk riktig veg økonomisk!

3 Levanger kommune rådmannen Rådmannen i formannskapet 14.2.2007 3 Viktige økonomiske hendelser i 2006 Overskudd på 5,8 mill for 2005 (utover 13 mill avsatt til underskuddsdekning) Resten av underskuddsdekninga (2,4 mill) postert 1. kvartal Budsjettjusteringer pr 30.6 og 30.9. 14 mill avsatt til disposisjonsfond Stor vekst i nasjonal skatteinngang hele året Betydelige besparelser på renter og pensjon Drifta av enhetene 2 mill lavere enn budsjettert Reserver ikke oppbrukt Overskudd på vel 30 mill kr ! Handlefriheten er gjenopprettet…

4 Levanger kommune rådmannen Rådmannen i formannskapet 14.2.2007 4 Underskuddshistorien er over

5 Levanger kommune rådmannen Rådmannen i formannskapet 14.2.2007 5 Noen årsaker til det gode resultatet De tøffe omstillingene over år har virka Fortsatt stor oppmerksomhet og trykk på økonomisering og effektivisering Vi har budsjettert forsiktig og sikret oss godt mot renteøkning I deler av året har vi hatt høyere innskuddsrente enn lånerente! Gunstig aksjemarked gir lavere pensjonskostnad Bedre skatteinngang enn venta nasjonalt – auka inntektsutjevning Etter ”utur” i mange år, har vi hatt ”tur” i 2005 og 2006

6 Levanger kommune rådmannen Rådmannen i formannskapet 14.2.2007 6 Hovedtall pr 14.02 Mer momskompensasjon investeringer3,8 Større rammetilskudd2,1 Mer inntektsutjevning6,5 Større kompensasjonstilskudd1,5 Merinntekter 800 Skatt - Rammetilskudd14,0 lavere rentekostnad7,0 Høyere renteinntekt3,0 Større kalkulatoriske renter/avskrivninger2,0 Besparelser 850 Finansposter12,0 besparelser rådmann med stab0,5 besparelser andre felleskostnader2,0 gjenværende reserve til lønnsoppgjør med mer3,6 Total besparelse felleskostnader6,0 netto besparelser oppvekstenhetene0,1 merforbruk barn og familie-1,5 besparelser helse - rehab2,3 besparelser p.o. Inkl Staupshagen1,5 besparelse bygg og eiendom0,2 merinntekter drift og anlegg0,3 merforbruk kirke, næring og kultur-0,9 Total besparelse resultatenhetene2,0 Sum positive avvik pr 14.0234,0

7 Levanger kommune rådmannen Rådmannen i formannskapet 14.2.2007 7 Disponering av resultatet Det meste er engangsbesparelser – engangsinntekter Besparelser bør avsettes til 2007 da vi mangler reserver Fare for større renteoppgang Fare for økte lønnskostnader Inntektene vil reduseres Resultatet er godt, men ikke bedre enn det bør være i et år da ”alt lykkes”!


Laste ned ppt "Levanger kommune rådmannen Rådmannen i formannskapet 14.2.2007 1 Regnskap 2006 Foreløpig rapport til formannskapet 14.02.2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google