Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Levanger kommune rådmannen Foreløpig orientering økonomiplan 2010-2013- Administrasjonsutvalget 16.09.09 – Ola Stene 1 Økonomiplan 2010-13 Presentasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Levanger kommune rådmannen Foreløpig orientering økonomiplan 2010-2013- Administrasjonsutvalget 16.09.09 – Ola Stene 1 Økonomiplan 2010-13 Presentasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Levanger kommune rådmannen Foreløpig orientering økonomiplan 2010-2013- Administrasjonsutvalget 16.09.09 – Ola Stene 1 Økonomiplan 2010-13 Presentasjon av foreløpig forslag, administrasjonsutvalget 16.9.2009

2 Levanger kommune rådmannen Foreløpig orientering økonomiplan 2010-2013- Administrasjonsutvalget 16.09.09 – Ola Stene 2 Vi er ikke ferdig, men innholdet blir slik:

3 Levanger kommune rådmannen Foreløpig orientering økonomiplan 2010-2013- Administrasjonsutvalget 16.09.09 – Ola Stene 3 Planstruktur

4 Levanger kommune rådmannen Foreløpig orientering økonomiplan 2010-2013- Administrasjonsutvalget 16.09.09 – Ola Stene 4 Visjon, overordnede mål og verdigrunnlag fra kommuneplanens samfunnsdel Felles visjon for Verdal og Levanger kommuner er Livskvalitet og vekst. Overordnede mål: Levanger og Verdal kommuner skal være Bærekraftige og nyskapende samfunn som er attraktive for næringsliv, befolkning, arbeidskraft og eksterne samarbeidsparter. Samfunn som med utgangspunkt i sin egenart utvikler mangfold og kulturrikdom. Preget av engasjement, deltakelse, frivillighet og folkestyre. Energiske, kreative og inkluderende. Innbyggerfokuserte og kvalitetsbevisste. Opptatt av helse og helsekonsekvenser av tiltak i alle sektorer. Miljøperspektivet skal ha en sentral rolle i kommunenes arbeid. Verdigrunnlag og ledelsesfilosofi: For å oppnå de overordende målene, ønsker kommunene å bygge tillit og troverdighet gjennom: Respekt, omsorg, likeverd, lojalitet, ærlighet, romslighet og etikk.

5 Levanger kommune rådmannen Foreløpig orientering økonomiplan 2010-2013- Administrasjonsutvalget 16.09.09 – Ola Stene 5 Omstillingsbehov kartlagt i vår

6 Levanger kommune rådmannen Foreløpig orientering økonomiplan 2010-2013- Administrasjonsutvalget 16.09.09 – Ola Stene 6 Tiltak i vedtatt økonomiplan

7 Levanger kommune rådmannen Foreløpig orientering økonomiplan 2010-2013- Administrasjonsutvalget 16.09.09 – Ola Stene 7 Endringer i rammebetingelser siden i vår Lavere rammetilskudd pga folketallsutvikling, demografiendringer –Færre skoleelever og flere eldre Enda større barnevernsutfordringer enn frykta Netto kapitalkostnader stiger mer Lønnsoppgjørene ikke fullfinansiert fra staten. Omstillingsarbeidet 2009 bidrar lite med tiltak 2010-2013. Krevende nok å holde budsjettet for 2009.

8 Levanger kommune rådmannen Foreløpig orientering økonomiplan 2010-2013- Administrasjonsutvalget 16.09.09 – Ola Stene 8 Kostra-analyser prioritering Levanger har sammenlignet med andre kommuner en: - Lav andel på administrasjon - Høy andel på barnehage - Lav andel på sosial - Høy andel på barnevern - Lav andel på kultur - Høy andel grunnskole De andre delene skiller seg ikke særlig ut.

9 Levanger kommune rådmannen Foreløpig orientering økonomiplan 2010-2013- Administrasjonsutvalget 16.09.09 – Ola Stene 9 Milepæler omstillingsarbeidet 2009

10 Levanger kommune rådmannen Foreløpig orientering økonomiplan 2010-2013- Administrasjonsutvalget 16.09.09 – Ola Stene 10 Omstillingsarbeidet i 2009 - delprosjekter Effektiviserings-gjennomgang administrasjon Finansiering og organisering barnehager Organisering av oppvekstsektoren Ressursbruk i barneverntjenesten Skolebruksplanen Struktur pleie og omsorg Prosjektleder: Jon Marius Iversen Prosjektmedarbeidere: Prosjektleder: Arnstein Kjeldsen Prosjektmedarbeidere: Prosjektleder: Lillian Breivik Prosjektmedarbeidere: Prosjektleder: Ekstern konsulent Prosjektmedarbeidere: Prosjektleder: Øystein Lunnan Prosjektmedarbeidere: Prosjektleder: Elin Aune Prosjektmedarbeidere:

11 Levanger kommune rådmannen Foreløpig orientering økonomiplan 2010-2013- Administrasjonsutvalget 16.09.09 – Ola Stene 11 Jeg viser noen filer som viser hvor vi er nå! F: Stolp-modellen Hovedoversikt drift Hovedoversikt investeringer

12 Levanger kommune rådmannen Foreløpig orientering økonomiplan 2010-2013- Administrasjonsutvalget 16.09.09 – Ola Stene 12 Hovedgrep i foreløpig forslag Vridning i ressursbruk over til eldreomsorg Oppdaterte takster eiendomsskatt Mer inntekt fra tomteselskap og næringsselskap Skolestruktur tilpasset elevtallsutvikling Fortsatt trykk på effektivisering – krever kreative og motiverte ansatte Opptrapping i hht vedtatt omsorgsplan ikke mulig uten mer inntekt fra brukere og staten Ikke rom for nye satsinger uten at en reduserer tilsvarende på andre aktiviteter


Laste ned ppt "Levanger kommune rådmannen Foreløpig orientering økonomiplan 2010-2013- Administrasjonsutvalget 16.09.09 – Ola Stene 1 Økonomiplan 2010-13 Presentasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google